Dzielenie liczb

Załóżmy, że trzeba ustalić liczbę osobogodzin dla całego projektu (łączna liczba godzin projektu / łączna liczba osób w projekcie) lub faktyczną liczbę kilometrów na jeden litr paliwa dla ostatniej podróży (łączna liczba kilometrów / łączna liczba litrów). Liczby można dzielić na wiele sposobów.

Co chcesz zrobić?

Dzielenie liczb w komórce

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Dzielenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny / (ukośnik).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =10/5 zostanie wyświetlony wynik 2.

Ważne : Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem liczb i operatora / wpisać w komórce znak równości (=), ponieważ bez niego w programie Excel wpisany ciąg zostanie zinterpretowany jako data. Na przykład wpisanie w programie Excel ciągu 30/7 może spowodować wyświetlenie w komórce daty 30-lip. Jeśli na przykład w komórce zostanie wpisana wartość 36/12, w programie Excel zostanie ona najpierw przekonwertowana na datę w formacie 1936-12-01, a następnie w komórce zostanie wyświetlona data 01-gru.

Uwaga :  W programie Excel nie istnieje funkcja PODZIEL.

Początek strony

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Zamiast wpisywać liczby do podzielenia bezpośrednio w formule, można je wskazać przy użyciu odwołań do komórek, takich jak A2 i A3.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

A

Dane

15 000

12

Formuła

Opis (wynik)

=A2/A3

Dzieli liczbę 15 000 przez liczbę 12. (1250)

Początek strony

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy podzielić przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie dzielnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dane

Formuła

Stała

15 000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

4,8

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

 1. Wpisz formułę =A2/$C$2 w komórce B2. Upewnij się, że przed literą C i cyfrą 2 w formule znajduje się symbol $.

 2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Uwaga : 

Ponieważ został użyty symbol $, program Excel traktuje odwołanie do komórki C2 jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3*C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×