Dzielenie liczb

Załóżmy, że trzeba ustalić liczbę osobogodzin dla całego projektu (łączna liczba godzin projektu / łączna liczba osób w projekcie) lub faktyczną liczbę kilometrów na jeden litr paliwa dla ostatniej podróży (łączna liczba kilometrów / łączna liczba litrów). Liczby można dzielić na wiele sposobów.

Co chcesz zrobić?

Dzielenie liczb w komórce

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Dzielenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny / (ukośnik).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =10/5 zostanie wyświetlony wynik 2.

Ważne : Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem liczb i operatora / wpisać w komórce znak równości (=), ponieważ bez niego w programie Excel wpisany ciąg zostanie zinterpretowany jako data. Na przykład wpisanie w programie Excel ciągu 30/7 może spowodować wyświetlenie w komórce daty 30-lip. Jeśli na przykład w komórce zostanie wpisana wartość 36/12, w programie Excel zostanie ona najpierw przekonwertowana na datę w formacie 1936-12-01, a następnie w komórce zostanie wyświetlona data 01-gru.

Uwaga :  W programie Excel nie istnieje funkcja PODZIEL.

Początek strony

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Zamiast wpisywać liczby do podzielenia bezpośrednio w formule, można je wskazać przy użyciu odwołań do komórek, takich jak A2 i A3.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

A

Dane

15 000

12

Formuła

Opis (wynik)

=A2/A3

Dzieli liczbę 15 000 przez liczbę 12. (1250)

Początek strony

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy podzielić przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie dzielnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dane

Formuła

Stała

15 000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

4,8

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

 1. Wpisz formułę =A2/$C$2 w komórce B2. Upewnij się, że przed literą C i cyfrą 2 w formule znajduje się symbol $.

 2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

Uwaga : 

Ponieważ został użyty symbol $, program Excel traktuje odwołanie do komórki C2 jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3*C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×