Dzielenie komórek lub liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba ustalić liczbę osobogodzin dla całego projektu (łączna liczba godzin projektu / łączna liczba osób w projekcie) lub faktyczną liczbę kilometrów na jeden litr paliwa dla ostatniej podróży (łączna liczba kilometrów / łączna liczba litrów). Liczby w programie Excel można dzielić na wiele sposobów.

Uwaga : W programie Excel nie istnieje funkcja PODZIEL.

Dzielenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny / (ukośnik).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =10/5 zostanie wyświetlony wynik 2.

Ważne : Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem liczb i operatora / wpisać w komórce znak równości (=), ponieważ bez niego w programie Excel wpisany ciąg zostanie zinterpretowany jako data. Na przykład wpisanie w programie Excel ciągu 30/7 może spowodować wyświetlenie w komórce daty 30-lip. Jeśli na przykład w komórce zostanie wpisana wartość 36/12, w programie Excel zostanie ona najpierw przekonwertowana na datę w formacie 1936-12-01, a następnie w komórce zostanie wyświetlona data 01-gru.

Początek strony

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Zamiast wpisywać liczby do podzielenia bezpośrednio w formule, można je wskazać przy użyciu odwołań do komórek, takich jak A2 i A3.

1

2

3

4

5

A

Dane

15000

12

Formuła

Opis (wynik)

=A2/A3

Dzieli liczbę 15 000 przez liczbę 12. (1250)

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy podzielić przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie dzielnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dane

Formuła

Stała

15000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

  1. Typ = A2-$C$ 2 w komórce B2. Pamiętaj uwzględnić symbol $ przed C i przed 2 w formule.

    Ponieważ został użyty symbol $, w programie Excel odwołanie do komórki C2 jest traktowane jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3/C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

  2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

    Dzielenie liczb przez stałą końcowy wynik

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×