Dzielenie kolumny tekstu (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Za pomocą edytora zapytań, kolumny tekstu można podzielić na wiele kolumn na dwa sposoby: według ogranicznika lub liczby znaków.

Co chcesz zrobić?

Dzielenie kolumny według ogranicznika

Dzielenie kolumny według pozycji

Dzielenie kolumny według ogranicznika

Podziel kolumny > Według ogranicznika analizuje wartość tekstową według typowych znaków w dwóch lub więcej kolumn. Na przykład Nazwa kolumny nazwisko, Imię można podzielić na dwie kolumny, według znaków średnik (;).

Przy użyciu wstążki Edytor zapytań

 1. Zaznacz kolumnę, którą chcesz podzielić.

 2. Na wstążce Edytor zapytań wybierz pozycję Podziel kolumny > Według ogranicznika.

Przy użyciu menu kontekstowego Edytor zapytań

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz podzielić.

 2. W menu kontekstowym kolumny wybierz pozycję Podziel kolumny > Według ogranicznika.


Aby podzielić kolumnę według ogranicznika

 1. W oknie dialogowym Dzielenie kolumny za pomocą ogranicznika:

  1. Wybierz lub wprowadź ogranicznika listy rozwijanej zaznacz dwukropek, przecinek, Jest równe logowania, średnik, miejsca, kartylub niestandardowe. Wybierz pozycję Niestandardowy, aby określić dowolny ogranicznik.

  2. Wybierz opcję Podziel.

  3. Rozwiń pozycję Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź wartość w polu Liczba kolumn, na którą zostanie podzielona kolumna.

 2. Wybierz przycisk OK.

 3. Zmień nazwę nowej kolumny na bardziej znaczące nazwy. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zmienianie nazwy kolumny zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

 1. W oknie dialogowym Dzielenie kolumny za pomocą ogranicznika:

  1. Wybierz lub wprowadź ogranicznika listy rozwijanej zaznacz dwukropek, przecinek, Jest równe logowania, średnik, miejsca, kartylub niestandardowe. Wybierz pozycję Niestandardowy, aby określić dowolny ogranicznik.

  2. Wybierz opcję Podziel.

  3. Rozwiń pozycję Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź wartość w polu Liczba kolumn, na którą zostanie podzielona kolumna.

 2. Wybierz przycisk OK.

 3. Zmień nazwę nowej kolumny na bardziej znaczące nazwy. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zmienianie nazwy kolumny zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

Początek strony

Dzielenie kolumny według pozycji

Pozycja Podziel kolumny > Według liczby znaków analizuje wartość tekstową na podstawie pozycji znaku w wartości tekstowej.

Przy użyciu menu wstążki Edytor zapytań

 1. Zaznacz kolumnę, którą chcesz podzielić.

 2. Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Podziel kolumny > Według liczby znaków.

Przy użyciu menu kontekstowego Edytor zapytań

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz podzielić.

 2. W menu kontekstowym kolumny wybierz pozycję Podziel kolumny > Według liczby znaków


Aby podzielić kolumnę według pozycji

 1. W oknie dialogowym Dzielenie kolumny według pozycji:

  1. W polu tekstowym Liczba znaków wprowadź liczbę znaków, która ma służyć do podziału kolumny tekstowej.

  2. Wybierz opcję Podziel.

  3. Rozwiń pozycję Pokaż opcje zaawansowane, a następnie wprowadź liczbę kolumn, aby podzielić na.

 2. Kliknij przycisk OK.

 3. Zmień nazwę nowej kolumny na bardziej znaczące nazwy. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zmienianie nazwy kolumny zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

 1. W oknie dialogowym Dzielenie kolumny według pozycji:

  1. W polu tekstowym Liczba znaków wprowadź liczbę znaków, która ma służyć do podziału kolumny tekstowej.

  2. Wybierz opcję Podziel.

  3. Rozwiń pozycję Pokaż opcje zaawansowane, a następnie wprowadź liczbę kolumn, aby podzielić na.

 2. Kliknij przycisk OK.

 3. Zmień nazwę nowej kolumny na bardziej znaczące nazwy. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zmienianie nazwy kolumny zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×