Drukowanie załączników otrzymanych w wiadomościach e-mail

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje możliwość drukowania załączników wiadomości e-mail bez otwierania plików. Załączniki mogą być drukowane z otwartego okna wiadomości lub okienka odczytu. Jeśli wiadomość zawiera kilka załączników, można wybrać wydruk jednego lub wszystkich załączników.

Aby wydrukować załącznik z otwartej wiadomości lub okienka odczytu, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij ikonę załącznika pod nagłówkiem wiadomości, a następnie kliknij przycisk Załączniki

  • W grupie Akcje kliknij przycisk Szybkie drukowanie.

Aby wydrukować załączniki podczas drukowania wiadomości, upewnij się, że opcja Drukuj dołączone pliki została zaznaczona. Po włączeniu tego ustawienia pozostaje ono włączone do momentu wyłączenia.

  1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość z załącznikami, które chcesz wydrukować.

  2. Kliknij kartę Plik.

  3. Kliknij pozycję Drukuj.

  4. W obszarze Drukarka kliknij przycisk Opcje wydruku.

  5. W oknie dialogowym Drukowanie, w obszarze Opcje wydruku, zaznacz pole wyboru Drukuj dołączone pliki.

    Opcje wydruku plików załączników w oknie dialogowym Drukowanie

Uwaga: Załączniki są drukowane jedynie na drukarce domyślnej. Jeśli na przykład drukarką domyślną jest drukarka A i wybierzesz wydruk wiadomości z załącznikiem na drukarce B, wiadomość zostanie wydrukowana na drukarce B, ale załącznik na drukarce A. Aby przesłać załącznik do konkretnej drukarki, kliknij go dwukrotnie w celu otworzenia, a następnie wybierz polecenie drukowania w programie, w którym załącznik został otwarty.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×