Drukowanie w innej aplikacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz drukować przy użyciu innej aplikacji do drukowania, możesz to zrobić w pakiecie Office dla tabletu iPad przy użyciu funkcji „Otwórz w innej aplikacji”.

Aby wydrukować dokument w innej aplikacji

Oto odpowiednia procedura

 1. Wybierz pozycję Plik.

  Przycisk Plik w programie Word dla systemu iOS umożliwia m.in. drukowanie i zapisywanie dokumentów oraz przesyłanie opinii.
 2. Wybierz pozycję Drukuj.

  Okno dialogowe Drukowanie w programie Word dla systemu iOS umożliwia wydrukowanie dokumentu bądź otwarcie go w innej aplikacji.
 3. Wybierz pozycję Otwórz w innej aplikacji. Jeśli korzystasz z programu Word lub PowerPoint, możesz przejść do kroku 4. Jeśli korzystasz z programu Excel, zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje układu. Wprowadź dowolne zmiany w sposobie wydruku dokumentu, a następnie naciśnij pozycję Dalej.

  Okno dialogowe Ustawienia wydruku w programie Excel dla systemu iOS umożliwia konfigurowanie sposobu drukowania arkusza.

 4. Na środkowym panelu wybierz aplikację, za pomocą której chcesz wydrukować dokument. Pakiet Office dla tabletu iPad prześle dokument do aplikacji, z której nastąpi wydruk.

  Okno dialogowe Otwórz w innej aplikacji umożliwia wysłanie dokumentu do innej aplikacji w celu przesłania go pocztą e-mail, wydrukowania lub udostępnienia.

Uwagi : 

 • Jeśli lista aplikacji jest szersza od okna, może być konieczne przewinięcie w prawo, aby znaleźć odpowiednią aplikację. Jeśli często korzystasz z wybranej aplikacji, możesz przesunąć ją w górę listy. W tym celu przesuń maksymalnie w prawo, naciśnij pozycję Więcej, znajdź aplikację na liście, a następnie przeciągnij uchwyt (kontrolkę zmiany kolejności) w górę listy w miejsce, w którym ma być wyświetlana aplikacja.

 • Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlania aplikacji, przeciągnij je w górę lub w dół listy.

Masz pytania dotyczące pakietu Office dla tabletu iPad, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum pakietu Office dla tabletu iPad odpowiedzi .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Klip wideo: jak drukować w programie Excel dla tabletu iPad

Klip wideo: jak drukować w programie Word dla tabletu iPad

Klip wideo: jak drukować w programie PowerPoint dla tabletu iPad

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×