Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu zobacz Drukowanie arkusza lub skoroszytu (w systemie Windows), Drukowanie arkusza lub skoroszytu (w systemie Mac OS) lub Drukowanie arkusza (w Excel Online ).

W programie Excel 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, drukować arkusze, skoroszyty i wybrane komórki. Skróty klawiaturowe ułatwiają szybkie drukowanie i dostosowywanie ustawień drukowania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Drukowanie skoroszytu

 1. W arkuszu lub skoroszycie zaznacz, co chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+P (lub klawisze Ctrl+F2).

 2. Program Excel otworzy widok Backstage, w którym fokus będzie ustawiony na przycisku Drukuj. Usłyszysz „Widok Backstage, pole grupy Drukuj, przycisk Drukuj”. (W Narratorze usłyszysz „Wyłączone, przycisk Drukuj”).

  • Aby wydrukować jedną kopię, naciśnij klawisz Enter (lub klawisze Alt+P+P).

  • Aby wydrukować więcej niż jedną kopię, naciśnij klawisze Alt+P+N. Zostanie otwarte pole kombi Kopie i usłyszysz „Kopie dwukropek, edytuj pole pokrętła”. (W Narratorze usłyszysz „Kopie, wybrano 1”).

   Wybierz odpowiednią liczbę kopii (użyj klawisza Strzałka w górę lub wpisz liczbę), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wybrać inną drukarkę, naciśnij klawisze Alt+P+I w celu otwarcia pola kombi Drukarka. Używając klawiszy strzałek, wybierz lub dodaj nową drukarkę bądź faks, do którego chcesz wysłać raport arkusza kalkulacyjnego. (Program Excel automatycznie umieści fokus na nazwie drukarki domyślnej w systemie Windows).

  • Aby wybrać ustawienia drukarki, naciśnij skrót klawiaturowy odpowiedniej opcji ustawień (lub naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pola kombi z odpowiednimi opcjami i naciśnij klawisz Enter). Oto ustawienia i opcje drukarki oraz ich skróty klawiaturowe:

   Opcja ustawień drukarki

   Skrót

   Pole kombi Drukowanie: służy do wybierania między drukowaniem tylko aktywnego (zaznaczonego) arkusza w skoroszycie (ustawienie domyślne), całego skoroszytu, aktualnie zaznaczonych komórek w bieżącym arkuszu lub aktualnie zaznaczonej tabeli w bieżącym arkuszu.

   Alt+P+A

   Pola pokrętła Strony: służą do ograniczania drukowania do zakresu stron, który można w tych polach wpisać lub wybrać za pomocą przycisku pokrętła.

   Alt+P+H dla pierwszej strony w zakresie;

   Alt+P+J dla ostatniej strony w zakresie

   Pole kombi Drukowanie dwustronne: służy do wybierania, czy dokument ma być drukowany na jednej, czy na obu stronach kartki.

   Alt+P+D

   Pole kombi Sortowanie: służy do wybierania, czy kopie mają być sortowane, czy nie.  

   Alt+P+C

   Pole kombi Orientacja: służy do wybierania orientacji strony — pionowej lub poziomej.

   Alt+P+O

   Pole kombi Rozmiar strony : służy do wybierania rozmiaru papieru.

   Alt+P+L

   Marginesy pola kombi: Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać wstępnie zdefiniowanych marginesów lub, aby aktywować opcję Marginesy niestandardowe, aby dostosować marginesy, naciśnij klawisz A.

   Alt+P+M

   Pole kombi Skalowanie do rozmiaru: służy do wybierania, czy dokument ma być drukowany w rozmiarze rzeczywistym, czy zmniejszony w celu zmieszczenia go na jednej stronie.

   Alt+P+S

 3. Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisze Alt+P, P (lub przejdź klawiszem Tab do przycisku Drukuj i naciśnij klawisz Enter).

Zobacz też

Tworzenie skoroszytu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Excel 2016 dla komputerów Mac można drukować skoroszyty, arkusze i wybrane komórki przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Skróty klawiaturowe ułatwiają szybkie drukowanie wybranych elementów.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

Domyślnym ustawieniem w programie Excel 2016 jest drukowanie wszystkich aktywnych arkuszy. Można jednak łatwo dostosować ustawienia tak, aby wydrukować cały skoroszyt.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 2. Aby usłyszeć listę dostępnych drukarek, naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukarka, przycisk menu podręcznego”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby usłyszeć nazwy poszczególnych drukarek.

 4. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniej drukarki naciśnij klawisz Return.

 5. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo do momentu przejścia do pola Kopie. Następnie wpisz liczbę kopii do wydrukowania.

 6. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Cały skoroszyt, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 7. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 8. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zoptymalizowane

Okno dialogowe Drukowanie nie wyświetla automatycznie wszystkich dostępnych ustawień wydruku. Aby wyświetlić ukryte opcje wydruku, naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pokaż szczegóły”. Następnie naciśnij klawisz Return, aby wyświetlić więcej dostępnych opcji drukowania.

Drukowanie pojedynczego arkusza

Aby wydrukować jeden arkusz w skoroszycie zamiast całego skoroszytu:

 1. W arkuszu, który chcesz wydrukować, naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Aktywne arkusze, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 4. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie co najmniej dwóch sąsiadujących arkuszy

Można wydrukować kilka arkuszy w skoroszycie, nie drukując całego skoroszytu. W tym celu:

 1. Zaznacz kartę pierwszego arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i użyj klawisza Strzałka w prawo, aby przejść do ostatniego arkusza, który chcesz wydrukować. Zwolnij klawisz Shift.

 3. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zaznaczonych komórek

Aby wydrukować wybrane, zaznaczone komórki:

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczenie, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie tabeli programu Excel

Aby wydrukować tabelę programu Excel przy użyciu funkcji VoiceOver:

 1. Przejdź do dowolnej komórki w tabeli przy użyciu klawisza Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij klawisze VO + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczenie, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie określonych stron lub zakresu stron

Aby wydrukować tylko określone strony lub zakres stron:

 1. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakres stron, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciśnij klawisze VO + Strzałka w prawo jeden raz.

 4. Wprowadź numery stron lub zakresy stron, które chcesz wydrukować, oddzielone przecinkami.

 5. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 6. Naciśnij klawisze VO + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Konfigurowanie drukowania dwustronnego

Domyślnym ustawieniem w programie Excel 2016 jest drukowanie jednostronne. Możesz wybrać drukowanie dwustronne, aby drukować po obu stronach papieru.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kopie i strony, okno podręczne”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Układ”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dwustronnie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Return.

Skalowanie arkusza do szerokości papieru

Funkcje skalowania arkusza umożliwiają zmniejszenie lub powiększenie arkuszy tak, aby dopasować je do wysokości szerokości papieru.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wpasuj w strony, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole H”. Wprowadź liczbę 1, aby wskazać, że arkusz ma mieć szerokość jednej strony.

 5. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole V”. Wprowadź liczbę 0, aby zachować nieokreśloną wartość.

Skalowanie arkusza do określonego rozmiaru

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dopasuj do, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciśnij klawisze VO + Strzałka w prawo jeden raz. Następnie naciśnij klawisz Spacja, aby usłyszeć opcje wartości procentowej.

 5. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przełączać się między opcjami wartości procentowej i zmniejszyć lub powiększyć arkusz. Gdy usłyszysz odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Return.

Drukowanie bez linii siatki lub nagłówków

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukuj linie siatki, zaznaczone pole wyboru”. Jeśli nie chcesz, aby arkusz został wydrukowany z liniami siatki, naciśnij klawisz Return, aby usunąć zaznaczenie pola.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukuj nagłówki, zaznaczone pole wyboru”. Jeśli nie chcesz, aby arkusz został wydrukowany z nagłówkami, naciśnij klawisz Return, aby usunąć zaznaczenie pola.

Zmienianie rozmiaru papieru

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Opcje”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Okno podręczne Rozmiar strony”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przełączaj się między rozmiarami stron. Po usłyszeniu odpowiedniego rozmiaru naciśnij klawisz Return.

Konfigurowanie sortowania

Jeśli chcesz wydrukować kilka egzemplarzy skoroszytu, skonfiguruj funkcję sortowania tak, aby wydrukować wszystkie strony jednego egzemplarza przed rozpoczęciem drukowania kolejnego. (Zamiast drukowania X kopii strony 1, następnie X kopii strony 2 itd.).

W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Sortowanie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Return.

Zmienianie orientacji strony

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Orientacja <bieżąca orientacja>”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przełączać się między orientacją pionową a poziomą, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Po usłyszeniu odpowiedniej opcji naciśnij klawisz Return.

Zmienianie marginesów strony

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aby przejść do pozycji Marginesy > Marginesy niestandardowe w oknie dialogowym.

 3. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aby usłyszeć dostępne opcje: „Normalne, przycisk radiowy”; „Szerokie, przycisk radiowy”; „Wąskie, przycisk radiowy” oraz „Marginesy niestandardowe. Naciśnij klawisz Return, aby dokonać wyboru.

 4. Jeśli wybrano Marginesy niestandardowe, naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole Szerokość”. Wprowadź szerokość marginesu. Następnie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wysokość marginesu”. Wprowadź wysokość marginesu.

 5. Aby wyśrodkować arkusz kalkulacyjny na stronie, przejdź do sekcji Marginesy niestandardowe. Następnie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyśrodkuj na stronie w poziomie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyśrodkuj na stronie w pionie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

Drukowanie w formacie PDF

Funkcja Drukuj w formacie PDF nie służy do faktycznego drukowania arkusza — zamiast tego konwertuje go do formatu pliku PDF, który można zapisać, wysłać w wiadomości e-mail lub wydrukować.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze VO + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „PDF, okno podręczne”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby usłyszeć dostępne opcje: „Zapisz jako PDF”, „Zapisz jako PostScript”, „Dodaj plik PDF do aplikacji iBooks”, „Wyślij plik PDF pocztą e-mail”, „Zapisz jako Adobe PDF”, „Zapisz plik PDF w folderze adresata sieci Web”, „Wyślij plik PDF do aplikacji Wiadomości”, „Zapisz plik PDF w aplikacji Evernote”.

 3. Po usłyszeniu odpowiedniej opcji naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Podstawowe zadania w programie Excel 2016 dla komputerów Mac z użyciem czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji Excel 2016 można przy użyciu funkcji VoiceOver, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie iOS, wydrukować skoroszyt programu Excel na telefonie iPhone lub odtwarzaczu iPod Touch za pomocą drukarki z funkcją AirPrint.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Sprawdź, czy urządzenie z systemem iOS oraz drukarka z obsługą funkcji AirPrint są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

 2. Wybierz plik, który chcesz wydrukować, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”. Naciśnij dwukrotnie przycisk Plik, aby otworzyć menu Plik.

 3. W menu Plik szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”. Naciśnij dwukrotnie przycisk Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Centrum drukowania. Usłyszysz komunikat „Centrum drukowania”.

 4. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz komunikat „AirPrint”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Opcje drukarki”.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukarka, wybierz drukarkę”. Urządzenie z systemem iOS automatycznie wykrywa drukarki z obsługą funkcji AirPrint znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyświetlić listę dostępnych drukarek z obsługą funkcji AirPrint.

 6. Szybko przesuwaj w prawo na urządzeniu, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja VoiceOver odczyta nazwę wybranej drukarki. Naciśnij dwukrotnie, aby wydrukować dokument programu Excel.

 7. Aby anulować aktywne zadanie drukowania, przejdź do przycisku Narzędzia główne na ekranie i naciśnij dwukrotnie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Centrum drukowania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz polecenie „Anuluj drukowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Polecenie Anuluj drukowanie jest dostępne tylko, jeśli jest uruchomione aktywne zadanie drukowania lub jeśli w kolejce wydruku znajdują się oczekujące zadania.

Ustawienia wydruku

Uwaga: Dostępne ustawienia wydruku mogą się różnić w zależności od funkcji drukarki oraz wersji urządzenia z systemem iOS.

Ustawianie zawartości do wydrukowania

Możesz wydrukować cały skoroszyt, tylko aktywne arkusze lub bieżące zaznaczenie. Otwórz okno dialogowe Drukowanie, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz polecenie „Drukuj aktywne arkusze”. Naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić menu, a następnie szybko przesuń w prawo, aby wybrać zawartość do wydrukowania.

Liczba kopii

W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kopie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

Wybieranie koloru wydruku

W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kolor”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W tym menu są dostępne opcje Kolor i Czarno-białe. Szybko przesuń w prawo, aby wybrać odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby ją uaktywnić.

Nagłówki tabel

W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki tabel”. Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Jeśli ta opcja jest włączona, program Excel wydrukuje ten sam wiersz nagłówka na górze każdej strony w skoroszycie.

Zakres wydruku

Użyj opcji Zakres wydruku, aby wydrukować wszystkie strony w skoroszycie lub wybrać strony do wydrukowania. W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakres”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Zakres stron, wybrano wszystkie strony”. Ustawienie domyślne to Wszystkie strony. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz numer strony lub zakres stron, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go aktywować.

Rozmiar papieru

W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozmiar papieru”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić menu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiedni rozmiar papieru, a następnie naciśnij dwukrotnie. Typowe rozmiary papieru to między innymi Letter, Legal i A4.

Orientacja strony

W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Orientacja”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić menu. W tym menu dostępne są opcje Pionowa i Pozioma. Szybko przesuń w prawo, aby dokonać wyboru, a następnie naciśnij dwukrotnie.

Numery stron

Ta opcja umożliwia wstawienie numerów stron w poszczególnych arkuszach skoroszytu. W oknie dialogowym Drukowanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Numery stron”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Zobacz też

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Excel dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby wydrukować skoroszyt Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Naciśnij przycisk Plik w lewym górnym rogu ekranu. Usłyszysz komunikat „Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj, aby nacisnąć”. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować menu Plik. Usłyszysz komunikat „Menu Plik otwarte”.

 2. Naciśnij przycisk Drukuj. Usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj, aby nacisnąć”. Naciśnij dwukrotnie przycisk Drukuj.

 3. Gdy drukujesz w aplikacji Excel dla systemu Android po raz pierwszy, zostaje otwarte okno dialogowe, a funkcja TalkBack odczytuje komunikat „Czy zezwolić programowi Excel na przygotowanie plików do drukowania za pomocą usługi online firmy Microsoft?”. Naciśnij przycisk Zezwalaj. Usłyszysz komunikat „Przycisk Zezwalaj. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj, aby nacisnąć”. Naciśnij dwukrotnie, aby kontynuować i otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

  Uwaga: Drukowanie w aplikacji Excel dla systemu Android wymaga usługi online firmy Microsoft. Jeśli naciśniesz, a następnie dwukrotnie naciśniesz przycisk Nie zezwalaj w oknie dialogowym dotyczącym usługi online, wrócisz do skoroszytu programu Excel bez drukowania. Naciśnij, a następnie dwukrotnie naciśnij hiperlink Dowiedz się więcej w tym oknie dialogowym, aby uzyskać więcej informacji na temat usługi drukowania online.

 4. Jeśli wcześniej zezwolono na używanie użycie usługi online przez aplikację Excel, okno dialogowe Drukowanie zostanie otwarte po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Drukuj w menu Plik.

 5. Po otwarciu okna dialogowego Drukowanie usłyszysz komunikat Drukuj. Trwa przygotowywanie pliku do drukowania. Naciśnij przycisk Anuluj, aby zatrzymać”. Naciśnij, a następnie dwukrotnie naciśnij link Anuluj, aby anulować drukowanie.

 6. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz ustawienia drukarki. Więcej informacji na temat tych ustawień znajdziesz w sekcji Ustawienia wydruku poniżej.

 7. Po wybraniu drukarki w pobliżu prawego górnego rogu ekranu zostanie wyświetlony przycisk Drukuj. Naciśnij przycisk Drukuj. Funkcja TalkBack odczyta komunikat „Przycisk Drukuj. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie, aby rozpocząć drukowanie.

Opcje wydruku

Aby zmienić poniższe ustawienia, z wyjątkiem wyboru drukarki, postępuj zgodnie z instrukcjami z poprzedniej sekcji do momentu otwarcia okna dialogowego Drukowanie.

Naciśnij pozycję Kopie, Rozmiar papieru lub strzałkę poniżej tych ustawień. W przypadku naciśnięcia strzałki usłyszysz komunikat „Uchwyt rozwijania. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. W przypadku naciśnięcia pozycji Kopie lub Rozmiar papieru usłyszysz komunikat „Podsumowanie. Kopie: 1. Rozmiar papieru: Letter. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. W zależności od drukarki ustawienia domyślne mogą być inne niż 1 kopia i rozmiar papieru Letter. Naciśnij dwukrotnie uchwyt rozwijania albo pozycję Kopie lub Rozmiar papieru, aby otworzyć odpowiednie opcje wydruku. Usłyszysz komunikat „Opcje wydruku rozwinięte”.

Ustawianie drukarki

W oknie dialogowym Drukowanie naciśnij listę rozwijaną wyboru drukarki. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, (nazwa wybranej drukarki). Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć listę dostępnych drukarek. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie nazwę drukarki, której chcesz użyć, aby ją wybrać.

 • Aby dodać nową drukarkę, naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Wszystkie drukarki na liście rozwijanej. Zostanie otwarte okno dialogowe Wszystkie drukarki. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę.

 • Domyślnie w aplikacji Excel dla systemu Android na liście drukarek są dostępne opcje Zapisz jako plik PDF i Zapisz na Dysku Google, które umożliwiają zapisanie pliku w formacie PDF na telefonie lub na koncie usługi Dysk Google. Po wybraniu jednej z tych pozycji niektóre opcje będą niedostępne. Na przykład opcja Kopie jest niedostępna w przypadku wybrania pozycji Zapisz jako plik PDF, a opcja Dwustronnie jest niedostępna w przypadku wybrania dowolnej z tych dwóch pozycji.

Wybieranie liczby kopii

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij pole edycji Kopie. Usłyszysz komunikat „1. Pole edycji Kopie. Naciśnij dwukrotnie, aby wprowadzić tekst, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj, aby nacisnąć”. Naciśnij dwukrotnie, a następnie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania przy użyciu klawiatury numerycznej.

Drukowanie w kolorze lub w czerni i bieli

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij listę rozwijaną Kolor. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, opcja Kolor ustawienia Kolor. Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie, a następnie naciśnij opcję Kolor, Czarno-białe lub inną dostępną. Elementy listy zależą od drukarki. Po naciśnięciu elementu na liście usłyszysz „Wybrano (wybrany element). Naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć”.

Drukowanie jednostronne lub dwustronne

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij listę rozwijaną Dwustronnie. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, opcja (aktualnie wybrana opcja) ustawienia Dwustronnie. Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie listę, a następnie naciśnij i naciśnij dwukrotnie wybraną opcję.

Wybieranie rozmiaru papieru

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij listę rozwijaną Rozmiar papieru. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, opcja (aktualnie wybrana opcja) ustawienia Rozmiar papieru. Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć listę. Przewiń listę dwoma palcami, a następnie naciśnij rozmiar papieru, którego chcesz użyć. Naciśnij dwukrotnie wybraną opcję, aby ustawić rozmiar papieru.

Ustawianie orientacji

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij listę rozwijaną Orientacja. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, opcja (aktualnie wybrana opcja) ustawienia Orientacja. Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć listę, a następnie naciśnij i naciśnij dwukrotnie pozycję Pionowa lub Pozioma, aby ją wybrać.

Ustawianie zakresu stron do wydrukowania

W rozwiniętym menu Opcje wydruku naciśnij listę rozwijaną Strony. Usłyszysz komunikat „Lista rozwijana, opcja (aktualnie wybrana opcja) ustawienia Strony. Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić”. Naciśnij dwukrotnie listę, a następnie naciśnij i naciśnij dwukrotnie pozycję Wszystkie, aby wydrukować wszystkie strony. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Zakres, aby wprowadzić zakres stron w polu edycji. Wpisz strony, które chcesz wydrukować.

Uwaga: Możesz również zmienić strony do wydrukowania w oknie dialogowym Drukowanie. W oknie dialogowym naciśnij obraz strony. Usłyszysz komunikat „Zaznaczono (lub nie zaznaczono) pole wyboru strona X z Y. Naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć”. Naciskaj dwukrotnie poszczególne strony, aby je zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie. Zaznaczone strony zostaną wydrukowane, niezaznaczone — nie.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Excel 2016 możesz wydrukować skoroszyt programu Excel przy użyciu klawiatury oraz Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, lub czytnika Job Access With Speech (JAWS) dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Zaznacz dane, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + P.

 2. Zostanie otwarta ramka Drukowanie. Fokus w programie Excel znajdzie się na przycisku Drukuj i usłyszysz komunikat „Widok Backstage, pole grupy Drukuj, przycisk Drukuj”. W Narratorze usłyszysz tylko „Przycisk Drukuj”.

 3. Aby określić liczbę kopii do wydrukowania, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola pokrętła Kopie lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz N. Usłyszysz komunikat „Kopie, dwukropek, pole pokrętła do edycji”. W Narratorze usłyszysz komunikat „Kopie, edycja 1”. W kontrolce pokrętła Kopie wpisz liczbę kopii do wydrukowania lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby zmienić liczbę kopii. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 4. Aby wybrać drukarkę, za pomocą klawisza Tab przejdź do kontrolki Drukarka lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz I. Usłyszysz nazwę wybranej drukarki. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół możesz poruszać się po liście drukarek. W Narratorze usłyszysz komunikat „Wybierz nazwę drukarki”, numer wybranej drukarki i całkowitą liczbę dostępnych drukarek.

 5. Jeśli nie słyszysz nazwy odpowiedniej drukarki, za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście wszystkich dostępnych drukarek. Pod listą dostępnych drukarek znajduje się link Dodaj drukarkę oraz opcja Drukuj do pliku.

 6. Gdy usłyszysz komunikat „Dodaj drukarkę”, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie drukarek. Użyj klawisza Tab do nawigacji. Gdy usłyszysz komunikat „Drukuj do pliku”, naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę opcję. Po wybraniu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora plików oraz monit o określenie nazwy pliku.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do grupy Ustawienia. Wybierz ustawienia, których chcesz użyć. W następnej sekcji w tym temacie znajdują się szczegółowe informacje o poszczególnych opcjach.

 8. Aby przejść do przycisku Drukuj, użyj klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz P. Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować skoroszyt.

Ustawienia wydruku

W grupie Ustawienia możesz określić ustawienia kilku opcji drukowania:

Ustawianie zawartości do wydrukowania

Aby wybrać drukowanie tylko aktywnych arkuszy w skoroszycie, całego skoroszytu, lub bieżącego zaznaczenia, przejdź do pola kombi Drukuj, używając klawisza Tab lub naciskając klawisze Alt+P, a następnie klawisz A. Usłyszysz komunikat „Drukuj (wybrana opcja), pole kombi do edycji”. Naciśnij klawisz Enter, a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać zawartość do wydrukowania.

Aby zignorować wstępnie zdefiniowany obszar wydruku w skoroszycie, przewijaj opcje w polu Drukuj przy użyciu klawisza Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Ignoruj obszar wydruku, niezaznaczona pozycja menu”. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć pozycję menu Ignoruj obszar wydruku.

Ustawianie zakresu stron

Aby ustawić zakres stron do wydrukowania, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pól pokrętła Strony. Możesz również nacisnąć klawisze Alt+P, a następnie klawisz H, aby przejść do pola pokrętła Pierwsza strona, a klawisze Alt+P i klawisz J, aby przejść do pola pokrętła Ostatnia strona. Usłyszysz komunikat „Strony, edytowanie”.

 • W polu Pierwsza strona wpisz numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby wybrać numer strony.

 • W polu Ostatnia strona wpisz numer ostatniej strony, którą chcesz wydrukować, lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby wybrać numer strony.

Konfigurowanie drukowania jednostronnego lub dwustronnego

Aby skonfigurować drukowanie jednostronne lub dwustronne, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz D. Usłyszysz komunikat „Druk jednostronny, 1 z 3”. Na liście Druk jednostronny wybierz odpowiednią opcję. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli wybrana drukarka umożliwia drukowanie dwustronne. Jeśli wybierzesz opcję drukowania dwustronnego, usłyszysz komunikat „Drukuj po obu stronach”.

Konfigurowanie sortowania i zszywania

Opcja sortowania zostanie wyświetlona tylko, jeśli wybrana drukarka obsługuje tę funkcję. Aby skonfigurować sortowanie, przejdź do pola kombi Sortowanie przy użyciu klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz C. Za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz pozycję Posortowane (usłyszysz komunikat „Posortowane, 1 z 2”) lub Nieposortowane (usłyszysz komunikat „Nieposortowane”), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Opcja zszywania również zostanie wyświetlona tylko, jeśli wybrana drukarka obsługuje tę funkcję. Aby skonfigurować zszywanie, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Zszywanie i za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz jedną z następujących opcji: Bez zszywek, Jedna zszywka, lub Dwie zszywki.

Ustawianie orientacji strony

Aby ustawić orientację strony, przejdź do pola kombi Orientacja przy użyciu klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz O. Usłyszysz komunikat „Orientacja”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz pozycję Orientacja pionowa (usłyszysz komunikat „Orientacja pionowa”) lub Orientacja pozioma (usłyszysz komunikat „Orientacja pozioma”).

Ustawianie rozmiaru strony

Aby ustawić rozmiar strony, przejdź do pola kombi Rozmiar strony przy użyciu klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz L. Usłyszysz komunikat „Rozmiar strony”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz odpowiedni rozmiar strony. Usłyszysz wymiary strony lub rozmiar papieru dla każdego rozmiaru dostępnego na liście.

Wybierz link Więcej rozmiarów strony na końcu listy, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony i wybrać jeden z innych rozmiarów strony lub ustawić niestandardowy rozmiar.

Ustawianie marginesów strony

Aby ustawić marginesy strony, przejdź do pola kombi Marginesy przy użyciu klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt + P, Aby ustawić niestandardowy rozmiar marginesów, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do końca listy opcji. Na końcu listy opcji marginesów znajduje się link Marginesy niestandardowe. Aby wybrać ten link, naciśnij klawisz Enter.

M. Usłyszysz komunikat „Marginesy”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz pozycję Marginesy normalne (usłyszysz komunikat „Marginesy normalne”), Marginesy wąskie (usłyszysz komunikat „Marginesy wąskie”) lub Marginesy szerokie (usłyszysz komunikat „Marginesy szerokie”).

Ustawianie skalowania strony

Aby ustawić skalowanie strony, przejdź do pola kombi Skalowanie do rozmiaru przy użyciu klawisza Tab lub naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz S. Usłyszysz komunikat „Skalowanie do rozmiaru”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz odpowiednią opcję skalowania strony.

Aby ustawić niestandardową skalę strony, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do końca listy Skalowanie do rozmiaru. Na końcu listy znajduje się link Opcje skalowania niestandardowego. Aby wybrać ten link, naciśnij klawisz Enter.

Ustawienia strony

Aby zmienić inne ustawienia strony, marginesów, nagłówka i stopki oraz arkusza, przejdź do linku Ustawienia strony w dolnej części ramki Drukowanie, naciskając klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Hiperlink Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

Zobacz też

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Excel Mobile w systemie Windows 10

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji Excel Online można za pomocą czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, wydrukować skoroszyt programu Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Naciśnij klawisz Alt + klawisz systemu Windows, aby wyświetlić wstążkę. Usłyszysz komunikat „Wybrano, element karty Narzędzia główne”. Naciśnij kolejno klawisze F, P i jeszcze raz P, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online. Usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Ustawienia wydruku, fokus na przycisku radiowym Aktywny arkusz, zaznaczono”.

 2. Wybierz odpowiednie ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online zgodnie z opisem w kolejnej sekcji, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać przycisk Drukuj i otworzyć okno dialogowe Drukowanie w przeglądarce Edge. Usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Drukowanie, drukarka”, a następnie nazwę bieżącej drukarki.

 3. Wybierz odpowiednie ustawienia wydruku w przeglądarce Edge zgodnie z opisem w trzeciej sekcji na tej stronie, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”. Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać przycisk Drukuj i wydrukować skoroszyt.

Ustawienia wydruku

Wybieranie zawartości do wydrukowania

Po otwarciu okna dialogowego Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Ustawienia wydruku, fokus na przycisku radiowym Aktywny arkusz, zaznaczono”. Aby wydrukować aktywny arkusz, pozostaw zaznaczoną opcję Aktywny arkusz. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić zaznaczony przycisk radiowy na Cały skoroszyt lub Bieżące zaznaczenie. Po wybraniu każdego przycisku radiowego usłyszysz komunikat „Zaznaczono przycisk radiowy Aktywny arkusz, Cały skoroszyt lub Bieżące zaznaczenie”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do innych ustawień lub do przycisku Drukuj.

Ustawianie orientacji strony

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczono, przycisk radiowy Pionowa”. Użyj klawiszy strzałek, aby w obszarze Orientacja strony zmienić ustawienie na przycisk radiowy Pionowa lub Pozioma.

Wybieranie rozmiaru papieru

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wybierz” oraz nazwę i opis domyślnego lub wybranego wcześniej rozmiaru papieru. Możesz na przykład usłyszeć komunikat „Wybierz, Letter, 22x28cm, pole kombi do edycji”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przewijać listę dostępnych rozmiarów papieru, aż usłyszysz odpowiedni rozmiar. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do innych ustawień lub do przycisku Drukuj.

Ustawianie skalowania strony

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Bez skalowania, bez skalowania, pole kombi do edycji”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać jedną z dostępnych opcji: Bez skalowania, Dopasuj arkusz do jednej strony, Dopasuj wszystkie kolumny do jednej strony lub Dopasuj wszystkie wiersze do jednej strony. Czytnik zawartości ekranu odczyta wyróżniony element na liście. Po wybraniu odpowiedniej opcji skalowania możesz nacisnąć klawisz Tab, aby przejść do innych pól w oknie dialogowym Ustawienia wydruku.

Konfigurowanie ustawień wydruku w przeglądarce Microsoft Edge

Aby przejść do okna dialogowego Drukowanie przeglądarki Edge, wybierz przycisk Drukuj w oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online. Możesz także przejść do okna dialogowego Drukowanie przeglądarki Edge bezpośrednio z poziomu skoroszytu w aplikacji Excel Online, naciskając klawisze Ctrl+P.

Uwaga: Ustawienia wydruku widoczne w oknie dialogowym Drukowanie przeglądarki Edge oraz te dostępne za pośrednictwem hiperlinku Więcej ustawień zależą od wybranej drukarki. W zależności od modelu drukarki niektóre z poniższych ustawień mogą być niedostępne.

Wybieranie drukarki

Po otwarciu okna dialogowego Drukowanie przeglądarki Edge usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Drukowanie, drukarka”, a następnie nazwę bieżącej drukarki. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby zmienić wybraną drukarkę. Podczas przewijania listy usłyszysz nazwy poszczególnych drukarek. Pozostałe ustawienia dostępne w oknie dialogowym Drukowanie przeglądarki Edge będą się zmieniać w zależności od wybranej drukarki.

Ustawianie orientacji strony

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do listy rozwijanej Orientacja. Usłyszysz komunikat „Orientacja, pionowa, pole kombi”. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby zmienić orientację na poziomą. Usłyszysz komunikat „Pozioma”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pozostałych pól w oknie dialogowym.

Uwaga: Ustawienie Orientacja można zmienić także w oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online, zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej ustawień wydruku w aplikacji Excel Online powyżej. Ustawienie Orientacja może być także dostępne po wybraniu hiperlinku Więcej ustawień w oknie dialogowym Drukowanie przeglądarki Edge.

Ustawianie liczby kopii do wydrukowania

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola Kopie. Usłyszysz komunikat „Kopie, edytowanie, 1”. Wpisz liczbę kopii do wydrukowania. Możesz również naciskać klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zwiększ liczbę kopii”. Naciśnij klawisz Enter, aby zwiększyć liczbę kopii o 1. Jeśli wybrano co najmniej dwie kopie, przycisk Zmniejsz liczbę kopii umożliwia zmniejszenie liczby kopii o 1.

Wybieranie stron do wydrukowania

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Strony. Usłyszysz komunikat „Strony”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Używając klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, wybierz jedną z dostępnych opcji: Wszystkie, Bieżąca strona lub Zakres stron. Po wybraniu opcji Zakres stron zostanie wyświetlone pole Zakres. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Zakres stron, edytowanie”. Wpisz zakres stron, które chcesz wydrukować.

Ustawianie skalowania strony

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Skalowanie. Usłyszysz komunikat „Skalowanie”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz opcję Zmniejszaj, aby dopasować lub procent skalowania.

Ustawianie marginesów

Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Marginesy”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzić między opcjami Normalne, Wąskie, Umiarkowane oraz Szerokie i określić wielkość marginesów. Po zaznaczeniu każdego z ustawień usłyszysz jego nazwę.

Drukowanie nagłówków i stopek.

Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Nagłówków i stopek," bieżące zaznaczenie, "pola kombi". W górę i Strzałka w dół wybierz wyłączone nie drukowanie nagłówków i stopek lub na drukowanie nagłówków i stopek. Podczas przewijania do poszczególnych opcji usłyszeć "Off" lub "W"

Więcej ustawień

Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Link Więcej ustawień”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do okna dialogowego Więcej ustawień. Ustawienia dostępne w tym oknie dialogowym zależą od wybranej drukarki. Mogą to być między innymi ustawienia Sortowanie, Zszywanie, Liczba stron na arkusz, Typ papieru, Tryb koloru oraz Podajnik papieru. Niektóre ustawienia, takie jak Orientacja i Rozmiar papieru mogą być dostępne do edycji zarówno w oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online, jak i w oknie dialogowym Drukowanie przeglądarki Edge. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między ustawieniami, a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przewijać opcje dostępne w poszczególnych polach kombi. Po zakończeniu dostosowywania ustawień naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”. Naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do głównego okna dialogowego Drukowanie przeglądarki Edge.

Zobacz też

Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika ekranu

Dodawanie komentarzy do arkusza aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×