Drukowanie raportu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby szybko wydrukować raport w programie Access, kliknij prawym przyciskiem myszy raport w okienku nawigacji i kliknij polecenie Drukuj. Raport zostanie wysłany do drukarki domyślnej.

W przypadku zaznaczenia raportu w okienku nawigacji i kliknięciu pozycji Plik > Drukuj zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie, w którym można ustawić opcje drukowania, na przykład zakres stron, liczbę kopii i drukarkę.

Wyświetlanie podglądu raportu przed drukowaniem

Aby upewnić się, że wszystko wygląda zgodnie z oczekiwaniami, przed wysłaniem zawartości do drukarki, można wyświetlić podgląd raportu.

  1. Kliknij raport prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji.

  2. Kliknij pozycję Podgląd wydruku.

Korzystając z poleceń na karcie Podgląd wydruku, można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • wydrukować raport,

  • dostosować układ lub rozmiar strony,

  • powiększyć lub pomniejszyć stronę albo wyświetlić wiele stron jednocześnie,

  • odświeżyć dane w raporcie,

  • wyeksportować raport do innego formatu pliku.

  • Kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij pozycję Zamknij podgląd wydruku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×