Drukowanie publikacji na drukarce biurowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Łącza do informacji na temat drukowania różnych wersji tej samej publikacji na tym samym arkuszu papieru, drukowania różnych publikacji na tym samym arkuszu papieru oraz drukowania kopii dwustronnych (dupleks) można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Drukowanie jednego lub większej liczby kopii publikacji

Drukowanie określonych stron publikacji

Zmienianie liczby kopii, które są drukowane na jednym arkuszu papieru

Drukowanie jednej lub wielu kopii publikacji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W obszarze Kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

 3. Zaznacz inne żądane opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Drukowanie określonych stron publikacji

Możesz wybrać bieżącej strony, aby wydrukować stronę, którą właśnie oglądasz.

Drukowanie zakresu stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze Zakres wydruku kliknij opcję Strony.

 4. W polu tekstowym wpisz numer pierwszej i ostatniej strony z zakresu, który chcesz wydrukować, rozdzielone łącznikiem, na przykład 2-4.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

  Aby wydrukować tylko jedną stronę, wpisz w polach od i do ten sam numer.

Drukowanie poszczególnych stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze Zakres wydruku kliknij opcję Strony.

 4. W polu tekstowym wpisz kolejne numery stron, które chcesz wydrukować, rozdzielone przecinkami, na przykład 2,4,6,8.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Zmiana liczby kopii drukowanych na arkuszu papieru

Podczas drukowania etykiet lub wizytówek wartością domyślną będzie Wiele kopii na arkusz. Przy zaznaczonej tej opcji można użyć prowadnic marginesów do zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji mieszczących się na jednym arkuszu. Na przykład jeśli publikacja wizytówki składa się z dwóch stron — każda strona zawiera inną wizytówkę — a użytkownik zaznaczy opcję Wiele kopii na arkusz oraz określi liczbę kopii na trzy, to zostanie wydrukowanych ogółem sześć kopii — po trzy kopie każdej z dwóch wizytówek. 

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować, na przykład etykietę.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Jedna strona na arkusz.

  • Kliknij opcję Wiele kopii na arkusz.

Uwaga : 

 • Po kliknięciu opcji Jedna strona na arkusz publikacja zostanie wydrukowana pośrodku arkusza papieru.

 • Jeśli chcesz wydrukować jedną stronę publikacji na arkusz w określonym miejscu arkusza, kliknij opcję Wiele kopii na arkusz, a następnie zmień pozycję publikacji na arkuszu, dostosowując opcje wiersza, opcje kolumny oraz wartości odstępów w poziomie i pionie w obszarze Więcej opcji drukowania. Ta opcja jest dostępna w przypadku publikacji o rozmiarze strony mniejszym od rozmiaru papieru, takich jak ogłoszenia, wizytówki i karty z gratulacjami.

 • Aby ułatwić wyrównywanie publikacji do konkretnego producenta produktu lub wydrukować wiele kopii publikacji na jednym arkuszu papieru, włączyć znaczniki przycięcia.

Zmiana marginesów

Liczbę kopii mieszczących się na arkuszu papieru można zmienić, dostosowując marginesy oraz odstępy w poziomie i pionie.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze Więcej opcji drukowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć liczbę kopii mieszczących się na arkuszu, zmniejsz wartości w polach Margines boczny i Odstęp w poziomie. Może być konieczna również zmiana wartości odstępu w pionie.

  • Aby zmniejszyć liczbę kopii mieszczących się na arkuszu, zwiększ wartości w polach Margines boczny, Odstęp w poziomie i Odstęp w pionie.

Po zmianie marginesów i odstępów w okienku Podgląd można zobaczyć, ile kopii mieści się na arkuszu papieru.

Porada : W przypadku drukowania na produkcie określonego producenta — na przykład na arkuszu etykiet — należy wypróbować drukowanie na czystym arkuszu papieru, aby upewnić się, że publikacja będzie odpowiednio umiejscowiona na produkcie. Więcej informacji można znaleźć, korzystając z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×