Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

Większość prezentacji jest tworzonych do pokazywania w wersji kolorowej, ale slajdy i materiały informacyjne są często drukowane jako czarno-białe lub w skali odcieni szarości. Przy drukowaniu w skali odcieni szarości uzyskuje się obraz, który zawiera całą gamę odcieni szarości między czernią a bielą.

Całą prezentację — slajdy, konspekt, strony notatek oraz materiały informacyjne dla odbiorców prezentacji — możesz wydrukować w kolorze, w skala odcieni szarości lub tylko w czerni i bieli.

Konfigurowanie prezentacji do drukowania jako czarno-białej

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Czarno-biały.

 2. Zaznacz slajd lub obiekt na slajdzie, którego właściwości chcesz zmienić. Następnie na karcie Czarno-biały w grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

  Menu zmieniania wybranego obiektu w programie PowerPoint

Uwaga: Możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości lub czerni i bieli do różnych obiektów (a także tła) na tym samym slajdzie.

Ustawianie właściwości drukowania w skali odcieni szarości

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Skala odcieni szarości.

 2. Zaznacz slajd lub obiekt na slajdzie, którego właściwości chcesz zmienić. Następnie na karcie Skala odcieni szarości w grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

 1. Przejdź do pozycji Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia w menu Kolor kliknij pozycję Wyłącznie czarno-białe lub Skala odcieni szarości.

  • Ustawienie Skala odcieni szarości umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych w skali odcieni szarości. Niektóre kolory, takie jak wypełnienie tła, są drukowane w kolorze białym, co zwiększa czytelność dokumentu. Czasami wygląda to tak samo jak w przypadku użycia opcji Wyłącznie czarno-białe.

  • Ustawienie Wyłącznie czarno-białe umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych bez szarych wypełnień.

 3. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij pozycję Drukuj.

Przygotowywanie drukarki do drukowania w czerni i bieli lub w skali odcieni szarości

Gdy prezentacja ma zostać wydrukowana program PowerPoint 2013 i jego nowsze wersje ustawiają kolory odpowiednio do możliwości wybranej drukarki.

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wydruk, przed rozpoczęciem drukowania wyświetl podgląd wydruku. Korzystając z podglądu wydruku, możesz zobaczyć, jak slajdy, notatki i materiały informacyjne będą wyglądać na wydruku wyłącznie czarno-białym lub w skali odcieni szarości i możesz dostosować wygląd obiektów przed ich wydrukowaniem.

Aby wyświetlić podgląd wydruku, kliknij pozycję Plik > Drukuj. Podgląd wydruku pojawi się z prawej strony ekranu.

Podczas wyświetlania podglądu przed drukowaniem możesz również wprowadzić pewne zmiany. Przejdź do pozycji Plik > Drukuj, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby wybrać następujące ustawienia:

 • co chcesz wydrukować (prezentację, materiały informacyjne, strony notatek lub tylko konspekt) i czy mają zostać wydrukowane wszystkie slajdy, czy tylko niektóre z nich;

 • układ materiałów informacyjnych;

 • jak mają być posortowane, czyli uporządkowane, wydrukowane strony;

 • czy chcesz drukować po jednej stronie kartki, czy po obu (jeśli drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego);

 • czy chcesz zrobić wydruk w kolorze, w skali odcieni szarości, czy wyłącznie czarno-biały;

 • opcje nagłówków i stopek.

Zależnie od tego, czy wybierzesz drukowanie w skali odcieni szarości lub wyłącznie czarno-białe, obiekty w prezentacji pojawiają się na ekranie i na wydruku zgodnie z listą w tabeli.

Uwaga: Mapy bitowe, obiekty clipart oraz wykresy są wyświetlane i drukowane w skali odcieni szarości, nawet jeśli we właściwościach drukarki jest ustawione drukowanie wyłącznie czarno-białe.

Obiekt

Skala odcieni szarości

Wyłącznie czarno-białe

Tekst

Czarny

Czarny

Cienie tekstu

Skala odcieni szarości

Ukryte

Uwypuklenie

Skala odcieni szarości

Ukryte

Wypełnienia

Skala odcieni szarości

Białe

Ramka

Czarna

Czarna

Wypełnienia deseniem

Skala odcieni szarości

Białe

Linie

Czarne

Czarne

Cienie obiektów

Skala odcieni szarości

Czarne

Mapy bitowe

Skala odcieni szarości

Skala odcieni szarości

Clip art

Skala odcieni szarości

Skala odcieni szarości

Tła slajdów

Białe

Białe

Wykresy

Skala odcieni szarości

Skala odcieni szarości

Ustawianie właściwości drukowania w trybie czarno-białym

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Czarno-biały. Na wstążce w górnej części okna programu PowerPoint pojawi się karta Czarno-biały.

 2. W grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

Uwaga: Na tym samym slajdzie możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości i trybu czarno-białego dla różnych obiektów (i dla tła). Wybierz obiekt, dla którego chcesz określić ustawienia skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego, a następnie ustaw właściwości w menu Widok. Przy określaniu ustawień skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego dla tła nie wybieraj żadnego obiektu, a potem określ właściwości w menu Widok.

Ustawianie właściwości drukowania w skali odcieni szarości

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Skala odcieni szarości. Na wstążce w górnej części okna programu PowerPoint pojawi się karta Skala odcieni szarości.

 2. W grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

Uwaga: Na tym samym slajdzie możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości i trybu czarno-białego dla różnych obiektów (i dla tła). Wybierz obiekt, dla którego chcesz określić ustawienia skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego, a następnie ustaw właściwości na karcie Widok. W przypadku określania ustawień skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego dla tła nie wybieraj żadnego obiektu na slajdzie.

Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

 1. Na karcie Plik kliknij przycisk Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia w menu Kolor kliknij pozycję Wyłącznie czarno-białe lub Skala odcieni szarości.

  • Skala odcieni szarości    To ustawienie umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych w skali odcieni szarości. Niektóre kolory, jak wypełnienie tła, są drukowane w kolorze białym, co zwiększa czytelność dokumentu. Czasami wygląda to tak samo jak w przypadku użycia opcji Wyłącznie czarno-białe.

  • Wyłącznie czarno-białe    To ustawienie umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych bez szarych wypełnień.

   Kliknij przycisk Drukuj u góry galerii.

Przygotowywanie drukarki do drukowania w czerni i bieli lub w skali odcieni szarości

Większość prezentacji jest tworzona do pokazywania w wersji kolorowej, ale slajdy i materiały informacyjne są zazwyczaj drukowane w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Przy drukowaniu w skali odcieni szarości uzyskuje się obraz, który zawiera całą gamę odcieni szarości między czernią a bielą.

Gdy prezentacja ma zostać wydrukowana, kolory prezentacji są ustawiane w programie PowerPoint 2010 odpowiednio do możliwości wybranej drukarki.

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wydruk, obejrzyj go w podglądzie wydruku, zanim zaczniesz drukować. Korzystając z podglądu wydruku, możesz zobaczyć, jak slajdy, notatki i materiały informacyjne będą wyglądać w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Możesz też dostosować wygląd obiektów przed ich wydrukowaniem. Aby wyświetlić podgląd wydruku, na karcie Plik kliknij przycisk Drukuj. Podgląd wydruku pojawi się z prawej strony ekranu.

W czasie wyświetlania podglądu możesz też wprowadzić pewne zmiany przed drukowaniem. Jeszcze raz: na karcie Plik kliknij przycisk Drukuj. Następnie w obszarze Ustawienia możesz wybrać:

 • co chcesz wydrukować: prezentację, materiały informacyjne, strony notatek lub tylko konspekt, oraz czy mają zostać wydrukowane wszystkie elementy, czy tylko niektóre z nich;

 • układ materiałów informacyjnych;

 • jak mają być posortowane, czyli uporządkowane, wydrukowane strony;

 • czy chcesz drukować po jednej stronie kartki, czy po obu (jeśli drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego);

 • czy chcesz zrobić wydruk w kolorze, w skali odcieni szarości, czy wyłącznie czarno-biały;

 • opcje nagłówków i stopek.

W prezentacji obiekty w skali odcieni szarości i czarno-białe pojawiają się na ekranie i na wydruku zgodnie z listą w tabeli.

Uwaga: Mapy bitowe, obiekty clipart oraz wykresy są wyświetlane i drukowane w skali odcieni szarości, nawet jeśli we właściwościach drukarki jest ustawione drukowanie wyłącznie czarno-białe.

Obiekt

Skala odcieni szarości /
Wyłącznie czarno

-białe

Tekst

Czarny/Czarny

Cienie tekstu

Skala odcieni szarości/Ukryte

Uwypuklenie

Skala odcieni szarości/Ukryte

Wypełnienia

Skala odcieni szarości/Białe

Ramka

Czarna/Czarna

Wypełnienia deseniem

Skala odcieni szarości/Białe

Linie

Czarne/Czarne

Cienie obiektów

Skala odcieni szarości/Czarne

Mapy bitowe

Skala odcieni szarości/Skala odcieni szarości

Obiekty clipart

Skala odcieni szarości/Skala odcieni szarości

Tła slajdów

Białe/Białe

Wykresy

Skala odcieni szarości/Skala odcieni szarości

Ustawianie właściwości drukowania w trybie czarno-białym

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Wyłącznie czarno-białe.

 2. W górnej części okna programu PowerPoint na Wstążce kliknij kartę Czarno-białe.

 3. W grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

Uwaga: Na tym samym slajdzie możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości i trybu czarno-białego dla różnych obiektów (i dla tła). Wybierz obiekt, dla którego chcesz określić ustawienia skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego, a następnie ustaw właściwości w menu Widok. Przy określaniu ustawień skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego dla tła nie wybieraj żadnego obiektu, a potem określ właściwości w menu Widok.

Ustawianie właściwości drukowania w skali odcieni szarości

 1. Na karcie Widok w grupie Kolor/Skala odcieni szarości kliknij przycisk Skala odcieni szarości.

 2. W górnej części okna programu PowerPoint na Wstążce kliknij kartę Skala odcienie szarości.

 3. W grupie Zmienianie zaznaczonego obiektu kliknij odpowiednie ustawienia.

Uwaga: Na tym samym slajdzie możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości i trybu czarno-białego dla różnych obiektów (i dla tła). Wybierz obiekt, dla którego chcesz określić ustawienia skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego, a następnie ustaw właściwości na karcie Widok. W przypadku określania ustawień skali odcieni szarości lub trybu czarno-białego dla tła nie wybieraj żadnego obiektu na slajdzie.

Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. W grupie Drukowanie kliknij strzałkę pod przyciskiem Opcje, wskaż pozycję Kolor/Skala odcieni szarości, a następnie kliknij pozycję Wyłącznie czarno-białe lub Skala odcieni szarości.

  • Skala odcieni szarości    To ustawienie umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych w skali odcieni szarości. Niektóre kolory, jak wypełnienie tła, są drukowane w kolorze białym, co zwiększa czytelność dokumentu. Czasami wygląda to tak samo jak w przypadku użycia opcji Wyłącznie czarno-białe.

  • Wyłącznie czarno-białe    To ustawienie umożliwia drukowanie materiałów informacyjnych bez szarych wypełnień.

 3. W grupie Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

  Uwagi: 

  • Możesz zastosować różne ustawienia skali odcieni szarości lub czerni i bieli do różnych obiektów na tym samym slajdzie.

  • Ten proces nie powoduje zmiany kolorów lub projektu w oryginalnej kolorowej prezentacji.

  • Przy drukowaniu w skali odcieni szarości lub trybie czarno-białym tło może nie zostać wydrukowane, jeśli zakłóca kontrast slajdu.

Przygotowywanie drukarki do drukowania w czerni i bieli lub w skali odcieni szarości

Większość prezentacji jest tworzona do pokazywania w wersji kolorowej, ale slajdy i materiały informacyjne są zazwyczaj drukowane w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Przy drukowaniu w skali odcieni szarości uzyskuje się obraz, który zawiera całą gamę odcieni szarości między czernią a bielą.

Gdy prezentacja ma zostać wydrukowana, kolory prezentacji są ustawiane w programie PowerPoint odpowiednio do możliwości wybranej drukarki.

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wydruk, przed rozpoczęciem drukowania wyświetl podgląd wydruku. Korzystając z podglądu wydruku, możesz zobaczyć, jak slajdy, notatki i materiały informacyjne będą wyglądać na wydruku wyłącznie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Możesz też dostosować wygląd obiektów przed ich wydrukowaniem.

Podczas wyświetlania podglądu przed drukowaniem możesz również wprowadzić pewne zmiany. Możesz również wybrać:

 • co chcesz wydrukować: prezentację, materiały informacyjne, strony notatek lub tylko konspekt;

 • układ materiałów informacyjnych;

 • orientację (pionową lub poziomą) materiałów informacyjnych, stron notatek lub konspektu;

 • opcje nagłówków i stopek.

W prezentacji obiekty w skali odcieni szarości i czarno-białe pojawiają się na ekranie i na wydruku zgodnie z listą w tabeli.

Obiekt

Skala odcieni szarości/
Wyłącznie czarno

-białe

Tekst

Czarny/Czarny

Cienie tekstu

Skala odcieni szarości/Ukryte

Uwypuklenie

Skala odcieni szarości/Ukryte

Wypełnienia

Skala odcieni szarości/Białe

Ramka

Czarna/Czarna

Wypełnienia deseniem

Skala odcieni szarości/Białe

Linie

Czarne/Czarne

Cienie obiektów

Skala odcieni szarości/Czarne

Mapy bitowe

Skala odcieni szarości/Skala odcieni szarości

Tła slajdów

Białe/Białe

Wykresy

Skala odcieni szarości/Skala odcieni szarości

Uwaga: Mapy bitowe, obiekty clipart oraz wykresy są wyświetlane i drukowane w skali odcieni szarości, nawet jeśli we właściwościach drukarki jest ustawione drukowanie wyłącznie czarno-białe.

Zobacz też

Prywatne wyświetlanie notatek prelegenta podczas pokazywania prezentacji na wielu monitorach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×