Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne) w programie Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre drukarki umożliwiają automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru (automatyczne drukowanie dwustronne). W przypadku innych drukarek są dostępne instrukcje, jak ręcznie podać papier, aby wydrukować na drugiej stronie (ręczne drukowanie dwustronne). Niektóre drukarki wcale nie obsługują drukowania dwustronnego.

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy używana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, można sprawdzić ją ręcznie lub skontaktuj się z producentem drukarki lub można wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj jeden dwustronnego. Jeśli Druk dwustronny jest dostępna, drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego.

  Druk dwustronny

Uwagi : 

 • Jeśli drukujesz na urządzeniu, które jest równocześnie kopiarką i drukarką, a kopiarka obsługuje kopiowanie dwustronne, to prawdopodobnie to urządzenie obsługuje również automatyczne drukowanie dwustronne.

 • Jeśli zainstalowano więcej niż jedną drukarkę, możliwe, że jedna drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, a inna nie.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, masz dwie inne opcje. Możesz skorzystać z opcji ręcznego drukowania dwustronnego albo drukować strony parzyste i nieparzyste oddzielnie.

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można wydrukować wszystkich stron, które są wyświetlane na jednej stronie arkusza papieru, a następnie, gdy zostanie wyświetlony monit, odwrócenie stosu i ponowne załadowanie stron do drukarki.

W programie Word wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj jeden dwustronnych, a następnie kliknij Ręcznie druk dwustronny.

  Ręczne drukowanie dwustronne

  Podczas drukowania, program Word wyświetli monit o Odwróć stos do ponowne załadowanie stron do drukarki.

  Uwaga : Podczas drukowania dwustronnego opcją ręcznego, można uruchomić test, aby określić właściwy sposób odświeżyć strony drukarki, której używasz.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Poniższa procedura umożliwia również drukowanie na obu stronach:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste wydruku.

 4. Kliknij przycisk Drukuj u góry galerii.

 5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij Tylko wydruku strony parzyste.

 6. Kliknij przycisk Drukuj u góry galerii.

  Uwaga : Aby upewnić się, czy strony zostaną wydrukowane w poprawnej kolejności podczas drukowania stron parzystych lub nieparzystych stron, kliknij pozycję plik, OpcjeZaawansowane, a w obszarze Drukowanie, kliknij pozycję Drukuj z przodu arkusza do drukowania dwustronnego lub Drukowanie na obu arkusza do drukowania dwustronnego.

Początek strony

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy określona drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, można skorzystać z następujących metod:

 • Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki lub skonsultuj się z producentem drukarki.

 • W programie Microsoft Office Word kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycje Drukuj i Właściwości, a następnie kliknij karty w oknie dialogowym Właściwości dokumentu i przejrzyj opcje. Opcje dostępne w oknie dialogowym Właściwości dokumentu różnią się w zależności od opcji i konfiguracji drukarki. Jeśli na dowolnej karcie zobaczysz opcje drukowania na obu stronach arkusza papieru, drukowania dwustronnego lub drukowania obustronnego, drukarka prawdopodobnie obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby utworzyć kopie dwustronne.

Uwagi : 

 • Jeśli drukujesz na urządzeniu, które jest równocześnie kopiarką i drukarką, a kopiarka obsługuje kopiowanie dwustronne, to prawdopodobnie to urządzenie obsługuje również automatyczne drukowanie dwustronne.

 • Jeśli zainstalowano więcej niż jedną drukarkę, możliwe, że jedna drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, a inna nie.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, masz dwie inne opcje. Możesz skorzystać z opcji ręcznego drukowania dwustronnego albo drukować strony parzyste i nieparzyste oddzielnie.

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, możesz zaznaczyć pole wyboru Ręczny dupleks w oknie dialogowym Drukowanie. Program Microsoft Office Word wydrukuje wszystkie strony, które mają być na jednej stronie arkusza papieru, a następnie zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie ich do drukarki.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Poniższa procedura umożliwia również drukowanie na obu stronach:

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Drukowanie na liście Drukuj zaznacz pozycję Strony nieparzyste.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos arkuszy, a następnie z listy Drukuj wybierz pozycję Strony parzyste.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×