Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Różne typy publikacji, które zostały utworzone w Publisher — w tym broszury, pocztówki i biuletyny — są dwustronnych publikacji. Gdy zechcesz utworzyć następujące typy publikacji, trzeba wydrukować tekst i obrazy na obu stronach arkusza papieru.

Sposób drukowania broszury dwustronnej

Przed rozpoczęciem drukowania publikacji dwustronnych, warto pamiętać, jak tych publikacji są skonfigurowane w Publisher. Na przykład pocztówki ma przedniej strony, której prowadzi większość informacji i odwrocie dla adresów wysyłkowych i z powrotem.

Przednia i tylna strona pocztówki

Mimo że są dwiema stronami tym samym arkuszu Publisher są wyświetlane jako dwa oddzielne strony. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne i wybierz opcję dwustronnego podczas drukowania, wiadomość głównym będzie drukowana na jednej stronie pojedynczej i adresy zostaną wydrukowane na drugiej stronie.

Te instrukcje dotyczą Publisher 2016, Publisher 2013 i Publisher 2010.

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję drukowania dwustronnego

To, czy drukarka ma taką funkcję, można zazwyczaj sprawdzić w jej dokumentacji lub właściwościach.

Aby wyświetlić właściwości drukarki:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. Z listy Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości drukarki.

 3. Jeśli widzisz opcji "Drukowanie dwustronne", "Drukowanie na obu stronach" lub coś podobne, drukarka obsługuje drukowanie dwustronne.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce z funkcją drukowania dwustronnego

Aby wydrukować na obu stronach arkusza papieru, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. Z listy Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

 3. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Druk dwustronny — Przerzuć arkusze względem długiej krawędzi lub Druk dwustronny — Przerzuć arkusze względem długiej krawędzi.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce bez funkcji drukowania dwustronnego

Wiele drukarek obsługuje funkcję drukowania dwustronnego, ale nie wszystkie realizują ją tak samo. W przypadku niektórych drukarek biurowych opcja drukowania dwustronnego oznacza, że drukarka najpierw drukuje wszystkie kopie pierwszej strony, następnie wstrzymuje działanie i monituje o odwrócenie zadrukowanych arkuszy na drugą stronę. Następnie są drukowane wszystkie kopie drugiej strony.

Aby ręcznie wydrukować na obu stronach arkusza papieru, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję plik >Drukuj.

 2. Z listy Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Wydrukuj pierwszą stronę, wpisując liczbę 1 w polu strony, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 4. Po wydrukowaniu pierwszej strony Odwróć arkusz, a następnie włóż go ponownie do drukarki. Wydrukuj drugą stronę, wpisując liczbę 2 w polu strony.

Uwaga : Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne i przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej w publikacji scalać adres lub inne informacje, należy utworzyć dwa pliki oddzielnych Publisher, jedną dla każdej strony publikacji, przed drukowaniem.

Początek strony

Te instrukcje dotyczą Publisher 2007.

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję drukowania dwustronnego

To, czy drukarka ma taką funkcję, można zazwyczaj sprawdzić w jej dokumentacji lub właściwościach.

Aby wyświetlić właściwości drukarki:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Kliknij kartę Szczegóły drukarki.

 4. Sprawdź, czy opcja Dupleks: Tak jest wyświetlana w obszarze Cechy. Jeśli jest wyświetlana opcja Dupleks: Tak, drukarka obsługuje drukowanie dwustronne.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce z funkcją drukowania dwustronnego

Aby wydrukować na obu stronach arkusza papieru, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 4. Kliknij strzałkę w obszarze Opcje drukowania dwustronnego, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 5. Wybierz wymaganą opcję drukowania dwustronnego.

 6. Kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce bez funkcji drukowania dwustronnego

Wiele drukarek obsługuje funkcję drukowania dwustronnego, ale nie wszystkie realizują ją tak samo. W przypadku niektórych drukarek biurowych opcja drukowania dwustronnego oznacza, że drukarka najpierw drukuje wszystkie kopie pierwszej strony, następnie wstrzymuje działanie i monituje o odwrócenie zadrukowanych arkuszy na drugą stronę. Następnie są drukowane wszystkie kopie drugiej strony.

Aby ręcznie wydrukować na obu stronach papieru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wydrukuj każdą stronę osobno, a następnie skopiuj strony na kopiarce, która umożliwia kopiowanie dwustronne.

 • Wyświetl stronę publikacji, która ma zostać wydrukowana jako pierwsza. Aby to zrobić, w oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Zakres stron kliknij opcję Bieżąca strona. Po wydrukowaniu pierwszej strony odwróć arkusz, a następnie włóż go ponownie do drukarki i wydrukuj drugą stronę.

 • Za pomocą Kreatora ustawień drukowania dwustronnego skonfiguruj drukowanie dwustronne.

Uwaga : Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne i przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej w publikacji scalać adres lub inne informacje, należy utworzyć dwa pliki oddzielnych Publisher, jedną dla każdej strony publikacji, przed drukowaniem.

Używanie Kreatora ustawień drukowania dwustronnego

Kreator ustawień drukowania dwustronnego składa się z sześciu kroków i ułatwia prawidłowe drukowanie publikacji dwustronnych. Kreator obejmuje między innymi określanie sposobu przyjmowania papieru przez drukarkę oraz wykonywanie testu w celu upewnienia się, że publikacja zostanie wydrukowana w oczekiwany sposób. Po uruchomieniu kreatora ustawienia drukarki zostaną automatycznie użyte dla wszystkich zadań drukowania dwustronnego.

Uwaga : Przed wydrukowaniem publikacji dwustronnej należy uruchomić kreatora dla każdej nowej drukarki.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. Upewnij się, że została wybrana drukarka do skonfigurowania.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Szczegóły drukarki, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia drukarki.

 3. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia drukarki kliknij kartę Kreator ustawień drukarki, a następnie kliknij przycisk Kreator ustawień drukowania dwustronnego.

 4. Upewnij się, że w pierwszym kroku została wyświetlona drukarka, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie wróć do kroku 1 i wybierz odpowiednią drukarkę.

 5. Kreator wskaże sposób, w jaki drukarka przyjmuje papier do zadrukowania. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Drukuj stronę 1, wyjmij wydrukowaną stronę i włóż ją do drukarki zadrukowaną stroną skierowaną w górę i ze strzałką wskazującą kierunek podawania.

 7. Kliknij przycisk Drukuj stronę 2, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij opcję wskazującą stopień pomyślności testu drukowania. Jeśli okrąg został wydrukowany po tej samej stronie co cyfry, powtórz kroki 1 i 2, ale w kroku 2 umieść papier zawierający cyfry i strzałkę zadrukowaną stroną do dołu, ze strzałką wskazującą kierunek podawania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Spójrz na wydrukowaną stroną pod światło i sprawdź, która cyfra znajduje się w okręgu. Kliknij obraz odzwierciedlający sposób wydrukowania strony, jeśli nie zostało jeszcze to zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Po uruchomieniu Kreatora ustawień drukowania dwustronnego można ręcznie wydrukować publikację dwustronną.

Ważne : Ustawienia określone przez Kreatora ustawień drukowania dwustronnego powinni zmieniać tylko zaawansowani użytkownicy. Zmiana ustawień może spowodować, że zadanie drukowania nie powiedzie się.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×