Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Kilka typów publikacji tworzonych w programie Microsoft Office Publisher 2007 — na przykład broszury, pocztówki i biuletyny — to publikacje dwustronne. W przypadku tworzenia publikacji tego typu trzeba drukować tekst i obrazy na obu stronach papieru.

Uwaga   W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do dodatkowych informacji na temat drukowania różnych stron publikacji na jednym arkuszu papieru, drukowania wielu kopii publikacji na jednym arkuszu papieru oraz drukowania określonych stron.

Co chcesz zrobić?

Sposób drukowania broszury dwustronnej

Sprawdzanie, czy drukarka obsługuje funkcję drukowania dwustronnego

Drukowanie publikacji na drukarce obsługującej funkcję drukowania dwustronnego

Drukowanie publikacji na drukarce bez obsługi funkcji drukowania dwustronnego

Sposób drukowania broszury dwustronnej

Przed przystąpieniem do drukowania publikacji dwustronnych warto poznać sposób ich konfigurowania w programie Office Publisher 2007. Pocztówka ma na przykład stronę przednią, na której mieści się większość informacji, oraz stronę tylną, gdzie jest umieszczany adres odbiorcy i nadawcy.

Przednia i tylna strona pocztówki

Mimo że są to dwie strony tego samego drukowanego arkusza, program Publisher wyświetla je jako dwie osobne strony. Jeśli drukarka obsługuje funkcję drukowania dwustronnego i przy drukowaniu zostanie wybrana opcja drukowania dwustronnego, główna wiadomość zostanie wydrukowana na jednej stronie arkusza, a adresy na drugiej.

Początek strony

Sprawdzanie, czy drukarka obsługuje funkcję drukowania dwustronnego

To, czy drukarka obsługuje funkcję drukowania dwustronnego, można zazwyczaj sprawdzić w jej dokumentacji lub właściwościach.

Aby wyświetlić właściwości drukarki:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Kliknij kartę Szczegóły drukarki.

 4. Sprawdź, czy opcja Dupleks: Tak jest wyświetlana w obszarze Cechy. Jeśli jest wyświetlana opcja Dupleks: Tak, drukarka obsługuje drukowanie dwustronne.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce obsługującej funkcję drukowania dwustronnego

Aby wydrukować na obu stronach arkusza papieru, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 4. Kliknij strzałkę w obszarze Opcje drukowania dwustronnego, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 5. Wybierz odpowiednią opcję drukowania dwustronnego.

 6. Kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Drukowanie publikacji na drukarce bez obsługi funkcji drukowania dwustronnego

Wiele drukarek obsługuje funkcję drukowania dwustronnego, ale nie wszystkie realizują ją tak samo. W przypadku niektórych drukarek biurowych opcja drukowania dwustronnego oznacza, że drukarka najpierw drukuje wszystkie kopie pierwszej strony, następnie wstrzymuje działanie i monituje o odwrócenie zadrukowanych arkuszy na drugą stronę. Następnie są drukowane wszystkie kopie drugiej strony.

Aby ręcznie wydrukować na obu stronach papieru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wydrukuj każdą stronę osobno, a następnie skopiuj strony na kopiarce, która umożliwia kopiowanie dwustronne.

 • Wyświetl stronę publikacji, która ma zostać wydrukowana jako pierwsza. Aby to zrobić, w oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Zakres stron kliknij opcję Bieżąca strona. Po wydrukowaniu pierwszej strony odwróć arkusz, a następnie włóż go ponownie do drukarki i wydrukuj drugą stronę.

 • Za pomocą Kreatora ustawień drukowania dwustronnego skonfiguruj drukowanie dwustronne.

Uwaga   Jeśli drukarka nie obsługuje funkcji drukowania dwustronnego, a adresy lub inne informacje są scalane za pomocą korespondencji seryjnej, przed wydrukowaniem należy utworzyć dwa osobne pliki programu Publisher: po jednym dla każdej strony publikacji. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat korespondencji seryjnej.

Używanie Kreatora ustawień drukowania dwustronnego

Kreator ustawień drukowania dwustronnego składa się z sześciu kroków i ułatwia prawidłowe drukowanie publikacji dwustronnych. Kreator obejmuje między innymi określanie sposobu przyjmowania papieru przez drukarkę oraz wykonywanie testu w celu upewnienia się, że publikacja zostanie wydrukowana w oczekiwany sposób. Po uruchomieniu kreatora ustawienia drukarki zostaną automatycznie użyte dla wszystkich zadań drukowania dwustronnego.

Uwaga   Przed wydrukowaniem publikacji dwustronnej należy uruchomić kreatora dla każdej nowej drukarki.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. Upewnij się, że została wybrana drukarka do skonfigurowania.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Szczegóły drukarki, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia drukarki.

 3. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia drukarki kliknij kartę Kreator ustawień drukarki, a następnie kliknij przycisk Kreator ustawień drukowania dwustronnego.

 4. Upewnij się, że w pierwszym kroku została wyświetlona drukarka, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie wróć do kroku 1 i wybierz odpowiednią drukarkę.

 5. Kreator wskaże sposób, w jaki drukarka przyjmuje papier do zadrukowania. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Drukuj stronę 1, wyjmij wydrukowaną stronę i włóż ją do drukarki zadrukowaną stroną skierowaną w górę i ze strzałką wskazującą kierunek podawania.

 7. Kliknij przycisk Drukuj stronę 2, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij opcję wskazującą stopień pomyślności testu drukowania. Jeśli okrąg został wydrukowany po tej samej stronie co cyfry, powtórz kroki 1 i 2, ale w kroku 2 umieść papier zawierający cyfry i strzałkę zadrukowaną stroną do dołu, ze strzałką wskazującą kierunek podawania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Spójrz na wydrukowaną stroną pod światło i sprawdź, która cyfra znajduje się w okręgu. Kliknij obraz odzwierciedlający sposób wydrukowania strony, jeśli nie zostało jeszcze to zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Po uruchomieniu Kreatora ustawień drukowania dwustronnego można ręcznie wydrukować publikację dwustronną.

Ważne   Ustawienia określone przez Kreatora ustawień drukowania dwustronnego powinni zmieniać tylko zaawansowani użytkownicy. Zmiana ustawień może spowodować, że zadanie drukowania nie powiedzie się.

Początek strony

Dotyczy: Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język