Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Niektóre drukarki umożliwiają automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru (automatyczne drukowanie dwustronne). Dla innych drukarek są dostępne instrukcje, które umożliwiają wydrukowanie drugiej strony po ponownym włożeniu arkusza ręcznie (ręczne drukowanie dwustronne). Pozostałe drukarki w ogóle nie obsługują drukowania dwustronnego.

Sprawdzanie, czy drukarka obsługuje funkcję automatycznego drukowania dwustronnego

Poniższe metody można stosować w celu sprawdzenia, czy określona drukarka obsługuje drukowanie dwustronne:

  • Przejrzyj instrukcję obsługi drukarki lub skonsultuj się z producentem.

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, kliknij polecenie Drukuj, kliknij przycisk Właściwości, a następnie przejrzyj dostępne opcje, klikając karty w oknie dialogowym Właściwości dokumentu. Opcje w oknie dialogowym Właściwości dokumentu są zależne od opcji i konfiguracji drukarki. Jeśli na jakiejkolwiek karcie są widoczne opcje drukowania na obu stronach papieru lub drukowania dwustronnego, drukarka prawdopodobnie obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku obsługi drukarki, aby utworzyć kopie dwustronne.

Uwaga   

  • Jeśli do drukowania jest używane urządzenie wielofunkcyjne, które obsługuje kopiowanie dwustronne, najprawdopodobniej obsługuje również drukowanie dwustronne.

  • W przypadku zainstalowania więcej niż jednej drukarki możliwe jest, że tylko niektóre z nich obsługują drukowanie dwustronne.

Ręczne konfigurowanie drukowania na obu stronach arkusza papieru w drukarce

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, istnieją dwie inne możliwości. Można użyć ręcznego drukowania dwustronnego lub wydrukować parzyste i nieparzyste strony oddzielnie.

Ręczne drukowanie dwustronne (dupleks)

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można zaznaczyć pole wyboru Ręczny dupleks w oknie dialogowym Drukowanie. Program Microsoft Office Word wydrukuje wszystkie strony, które są widoczne na pierwszych stronach arkuszy papieru, a następnie wyświetli monit o odwrócenie stosu papieru i ponowne podanie stron do drukarki.

Strony parzyste i nieparzyste

W celu drukowania na obu stronach można także użyć następującej procedury:

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Drukowanie na liście Drukuj zaznacz pozycję Strony nieparzyste.

  3. Kliknij przycisk OK.

  4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, a następnie na liście Drukowanie zaznacz pozycję Strony parzyste.

  5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga   W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język