Korespondencja seryjna

Drukowanie listów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy już poznasz podstawy korespondencji seryjnej, wypróbujemy inne opcje, takie jak drukowanie listów. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na karcie Korespondencja.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie korespondencji seryjnej za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Excel

Wstawianie pól korespondencji seryjnej

Tworzenie i drukowanie etykiet wysyłkowych dla listy adresów w programie Excel

Rozsyłanie wiadomości e-mail za pomocą korespondencji seryjnej programu Word

Po zaprezentowaniu podstaw tworzenia korespondencji seryjnej przedstawię kilka innych opcji.

Przede wszystkim nie trzeba korzystać z kreatora.

Wszystkie opcje potrzebne do tworzenia korespondencji seryjnej znajdują się na karcie Korespondencja.

Kliknę polecenie Rozpocznij korespondencję seryjną i przekonwertuję wiadomości e-mail na listy.

W treści dokumentu muszę tylko usunąć hiperłącza.

Kliknę polecenie Wybierz adresatów i wpiszę nową listę adresatów zawierającą adresy e-mail.

Po kliknięciu dowolnego pola mogę wpisać odpowiednie dane. Naciśnięcie klawisza Tab powoduje przejście do następnej kolumny, a kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje powrót do poprzedniej kolumny.

Po zakończeniu wprowadzania informacji o pierwszym adresacie kliknę przycisk Nowa pozycja, aby dodać kolejnego.

Wpisywanie listy to dużo pracy, ale utworzona w ten sposób baza danych

może być przydatna w innych dokumentach i programach, na przykład w programie Microsoft Excel.

Swojej bazy danych użyję ponownie podczas tworzenia kopert w następnym klipie.

Po dodaniu wszystkich adresatów kliknę przycisk OK.

Wybiorę miejsce zapisania pliku z listą, wpiszę jego nazwę i kliknę przycisk Zapisz.

W dowolnym momencie mogę kliknąć polecenie Edytuj listę adresatów, aby wyświetlić i posortować listę.

Kliknę nazwę pliku w obszarze Źródło danych i kliknę przycisk Edytuj, aby dodać lub usunąć pozycje i edytować dane.

Wystarczy kliknąć wybrane pole i wpisać informacje.

Aby usunąć adresata, kliknę pole w kolumnie po lewej stronie danej pozycji, nacisnę klawisz Delete i kliknę przycisk Tak.

Na koniec kliknę przycisk OK i zapiszę zaktualizowaną listę.

Następnie dodam blok adresu w górnej części listu.

Kliknę miejsce przed wierszem pozdrowienia, nacisnę kilkukrotnie klawisz Enter i kliknę górny wiersz. Następnie kliknę polecenie Blok adresu.

Elementy bloku adresu można wybrać po lewej stronie, a podgląd adresów jest wyświetlany tutaj.

Najpierw wybiorę mniej formalny format imienia i nazwiska zgodny z pozdrowieniem.

Następnie mogę wybrać, czy chcę dodać nazwę firmy. W tym przypadku nazwa firmy nie ma zastosowania.

Ponadto obsługujemy tylko lokalnych klientów, więc mogę wybrać opcję Nigdy nie dołączaj kraju/regionu do adresu.

Ostatnia opcja modyfikuje format adresu zgodnie z krajem lub regionem, ale w tym przypadku nie ma ona zastosowania.

Po zakończeniu konfigurowania bloku adresu kliknę przycisk OK. Pole bloku adresu zostanie dodane do listu.

Aby ukryć kod pól korespondencji seryjnej i zobaczyć, jak w rzeczywistości będą wyglądały listy, kliknę polecenie Podgląd wyników.

Sam adres został wstawiony poprawnie, ale tekst wyglądałby lepiej bez dodatkowych odstępów między wierszami.

Zaznaczę blok adresu i przejdę na kartę Układ strony.

Pole korespondencji seryjnej można sformatować w taki sam sposób, jak każdy inny tekst.

Narzędzie Blok adresu dodaje podziały akapitów do każdego wiersza.

Natomiast w tym dokumencie po każdym akapicie jest dodawany odstęp. Wpiszę wartość zero.

Wszystko wygląda odpowiednio, więc wrócę na kartę Korespondencja i kliknę polecenie Zakończ i scal.

Mimo że wybrałem tworzenie listu, program Word pozwala na wysłanie go jako wiadomości e-mail.

Mogę też kliknąć tę opcję, aby utworzyć oddzielne dokumenty programu Word dla każdego z adresatów.

Może to być przydatne w przypadku personalizowania każdego z listów.

Jednak w tym przypadku przejdę od razu do drukowania.

Aby wydrukować wszystkie listy, kliknę przycisk OK i ponownie przycisk OK.

W następnym klipie użyję korespondencji seryjnej do drukowania kopert na listy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×