Drukowanie linii siatki w arkuszu

Drukowanie linii siatki w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie linie siatki nie są widoczne w wydrukowanym arkuszu lub skoroszycie programu Microsoft Excel. W tym artykule wyjaśniono, jak pokazać linie siatki w drukowanych arkuszach.

 1. Zaznacz arkusze do wydrukowania.

Jak zaznaczyć arkusze

Aby zaznaczyć

Wykonaj te czynności

Pojedynczy arkusz

Kliknij kartę arkusza.

Kliknij kartę arkusza

Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

Kliknij strzałki przewijania kart

Co najmniej dwa przylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

Wszystkie arkusze w skoroszycie

Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

Porada    Gdy zaznaczonych jest wiele arkuszy, na pasku tytułu u góry arkusza pojawia się napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Opcje arkusza w obszarze Linie siatki zaznacz pole wyboru Drukuj.

  Grupa Opcje arkusza na karcie Układ strony

  Uwaga : Jeśli pola wyboru w grupie Opcje arkusza są wyszarzone, może to oznaczać, że w arkuszu jest zaznaczony wykres, obraz albo inny obiekt. Po anulowaniu tego zaznaczenia będzie można używać tych pól wyboru.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy     Można też nacisnąć klawisze Ctrl+P.

 3. Kliknij przycisk Drukuj.

Następne kroki

Po zaznaczeniu pola wyboru Drukuj niekiedy warto wykonać następujące czynności:

 • Podgląd linii siatki    Aby zobaczyć, jak zostaną wydrukowane linie siatki, naciśnij klawisze Ctrl + F2, aby otworzyć kartę plik, który jest wyświetlany podgląd drukowanego arkusza. Drukowanie linii siatki tylko wokół rzeczywistych danych w arkuszu. Jeśli chcesz również drukowanie linii siatki wokół puste komórki, należy ustawić obszar wydruku uwzględnienie tych komórkach. Lub można użyć zamiast tego obramowania wokół komórek. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, zobacz Definiowanie lub czyszczenie obszaru wydruku w arkuszu lub Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

 • Rozwiązywanie problemów z drukowaniem linii siatki    Jeśli na wydrukowanym arkuszu brakuje linii siatki albo nie widać ich w oknie podglądu wydruku, sprawdź, czy wyczyszczone jest pole wyboru Jakość robocza. Pole wyboru Jakość robocza znajduje się na karcie Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony. Aby uzyskać dostęp do okna Ustawienia strony za pomocą skrótu, naciśnij klawisze Alt+A, S, O.

  Karta Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony

  Jeśli nadal nie są drukowane linie siatki pomyślnie, czasami może występować problem ze sterownika drukarki. W takim przypadku możesz spróbować pobieranie najnowszych sterowników z witryny producenta drukarki. Ostatecznym można zastosować obramowania wokół komórek, które chcesz wydrukować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×