Drukowanie koperty

Trudność podczas drukowania kopert polega na tym, że nie zawsze wiadomo, którą stroną należy włożyć kopertę do drukarki. Program Word pomaga w tym, uzyskując informacje z drukarki i pokazując odpowiedni sposób podawania.

 1. Kliknij pozycję Plik > Nowy > Pusty dokument.

 2. Kliknij pozycję Korespondencja > Koperty.

  Wyróżniona opcja Koperty na karcie Korespondencja.

 3. Wpisz adres w polu Adres odbiorcy.

  Pole Adres odbiorcy koperty

 4. Wpisz adres zwrotny w polu Adres zwrotny.

  Pole Adres zwrotny

 5. Załaduj kopertę w sposób pokazany na ilustracji w obszarze Podawanie.

  Diagram podawania przedstawia sposób włożenia koperty do drukarki

  Program Word pobiera z drukarki informacje o sposobie włożenia koperty.

 6. Kliknij przycisk Drukuj.

 7. Gdy w programie Word zostanie wyświetlony monit o zapisanie adresu zwrotnego, kliknij przycisk Tak.

Uwaga:  Program Word nie ma wbudowanych funkcji umożliwiających generowanie pocztowych kodów kreskowych.

Zmienianie rozmiaru, czcionki lub układu

 1. Na karcie Koperty w oknie Koperty i etykiety kliknij pozycję Opcje > Opcje kopert.

 2. Aby zmienić rozmiar koperty, kliknij strzałkę znajdującą się obok listy rozmiarów Koperta i wybierz opcję odpowiadającą rozmiarowi używanych kopert.

  Karta Opcje kopert służąca do określania rozmiaru kopert i czcionek adresu

 3. Aby zmienić czcionkę w obszarach Adres odbiorcy lub Adres zwrotny, kliknij przycisk Czcionka i wybierz odpowiednią czcionkę.

 4. Aby zmienić położenie adresów, klikaj strzałkę w górę lub w dół znajdującą się obok pozycji Od lewej lub Od góry. Nowy układ jest wyświetlany w obszarze Podgląd.

Zapisywanie i ponowne używanie ustawień kopert

Aby zapisać wszystkie wprowadzone ustawienia w celu skorzystania z nich w przyszłości, w tym samym oknie dialogowym (Korespondencja > Koperty) kliknij pozycję Dodaj do dokumentu. Koperta zostanie dodana do dokumentu jako strona 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako, wybierz lokalizację, wprowadź nazwę koperty i kliknij pozycję Zapisz.

Drukowanie kolejnej koperty wymaga już tylko kilku kroków.

 1. Otwórz zapisany dokument.

 2. Kliknij pozycję Korespondencja > Koperty.

 3. Wpisz adres odbiorcy i kliknij pozycję Zmień dokument.

 4. Kliknij pozycję Plik > Drukuj. Upewnij się, że koperta jest wyświetlana w obszarze podglądu z prawej strony.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj wszystkie strony, a następnie kliknij pozycję Drukuj bieżącą stronę.

Porada:  Aby wydrukować wiele kopert z tym samym adresem, wpisz liczbę kopert do wydrukowania w polu Kopie.

Używanie adresów z książki adresowej

Zamiast wpisywać adres, możesz skorzystać z adresu zapisanego na komputerze.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Koperty > Wstaw adres.

  Przycisk Wstaw adres w programie Word

 2. Kliknij pole w obszarze Książka adresowa i wybierz książkę adresową, której chcesz użyć.

 3. Wybierz odpowiednie nazwisko i adres, a następnie kliknij przycisk OK.

Nazwisko i adres możesz odnaleźć, przewijając listę lub wyszukując nazwisko.

Drukowanie kopert do wysyłki masowej

Jeśli chcesz wydrukować partię kopert z różnymi adresami, zobacz Drukowanie etykiet lub kopert przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej.

Uwaga:  Kod kreskowy POSTNET generowany przez program Word nie uprawnia już do rabatów dla poczty masowej USPS, dlatego program Word nie generuje już kodów kreskowych POSTNET.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×