Zapisywanie i drukowanie

Drukowanie etykiet dla listy adresowej

Drukowanie etykiet dla listy adresowej

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Po skonfigurowaniu listy adresów w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, kontaktach programu Outlook lub utworzeniu nowej listy Użyj funkcji korespondencji seryjnej w programie Word, aby utworzyć etykiety adresowe.

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

 2. Wybierz pozycję Etykiety > Następny: Dokument początkowy.

 3. Wybierz pozycję Opcje etykiet, wybierz dostawcę etykiet i numer produktu (Znajdź je w pakiecie etykiet), a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Wybierz pozycję Następny: Wybierz adresatów , a następnie wybierz pozycję Użyj istniejącej listy, wybierz pozycję z kontaktów programu Outlook lub wpisz nową listę.

  W zależności od wybranych opcji wybierz pozycję Przeglądaj, Wybierz folder Kontaktylub Utwórz.

 5. Kliknij dwukrotnie listę adresów programu Excel, listę kontaktów lub wpisz listę, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Wybierz pozycję Następny: Rozmieść dane na etykietach.

 7. Wybierz pozycję Blok adresu, wybierz pozycję OK, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj wszystkie etykiety.

 8. Wybierz pozycję Następny: Przejrzyj etykiety, a następnie pozycję Następny: Ukończ scalanie.

 9. Wybierz pozycję Drukuj > OK, wybierz drukarkę, a następnie wybierz pozycję OK.

Zobacz też

Aby utworzyć stronę etykiet z grafiką, zobacz Dodawanie grafiki do etykiet

Aby dodać kody kreskowe do etykiet list adresowych, zobacz Dodawanie kodów kreskowych do etykiet

To są dokumenty związane z tworzeniem i drukowaniem etykiet przy użyciu procesu tworzenia korespondencji seryjnej:

 • Dokument główny.
  Jest to dokument, którego używasz do konfigurowania układu etykiet we wszystkich etykietach korespondencji seryjnej. Możesz również skonfigurować dowolną zawartość, która ma być powtarzana na każdej etykiecie, na przykład logo firmy lub adres zwrotny na etykietach wysyłkowych.

 • Listy adresowej.
  Lista adresów to źródło danych, które Word wykorzystywane w korespondencji seryjnej. Jest to plik zawierający adresy, które mają być drukowane na etykietach.

 • Scalony dokument.
  Ten dokument jest kombinacją dokumentu głównego i listy adresowej używanej do drukowania poszczególnych adresów na etykietach.

Lista adresowa może być Excel arkusza kalkulacyjnego, katalogu Outlook kontaktów lub książki adresowej firmy Apple. Zawiera rekordy, Word Pobiera informacje od, aby utworzyć adresy dla etykiet.

 • Jeśli nie masz jeszcze listy adresowej, możesz utworzyć nową listę w programie Word podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia korespondencji seryjnej zbierz wszystkie listy adresowe.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego Excel, upewnij się, że kolumna dla kodów pocztowych jest sformatowana jako tekst, tak aby nie stracić żadnych zer.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail.

 1. Przejdź do korespondencji > Rozpocznij korespondencję seryjną > etykiety.

  Na karcie Korespondencja Rozpocznij korespondencję seryjną, a opcja etykiety jest wyróżniony

 2. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz dostawcę etykiety na liście produkty etykiet .

  Wybierz markę produktów etykiet, a następnie wybierz numer określonego produktu.
 3. Na liście numer produktu wybierz numer produktu na opakowaniu etykiet.

  Porada: Jeśli żadna z opcji nie odpowiada Twoim etykietom, wybierz pozycję Nowa etykieta, wprowadź informacje o etykiecie i nadaj jej nazwę. Wybierz przycisk OK , aby dodać nową etykietę do listy numer produktu .

 4. Wybierz pozycję OK.

  Dokument zawiera teraz tabelę z konturami etykiet. Jeśli nie widzisz tabeli, przejdź do strony układ tabeli i wybierz pozycję Wyświetl linie siatki.

 5. Przejdź do pliku , > zapisać , aby zapisać dokument.

 1. Przejdź do pozycji korespondencja > Wybierz adresatów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Na karcie Korespondencja wyróżniony jest obszar Wybierz adresatów zawierający listę opcji

 2. Jeśli wybrano pozycję Utwórz nową listę, zobacz Konfigurowanie nowej listykorespondencji seryjnej.

 3. Jeśli wybrano pozycję Użyj istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz.

  2. W oknie dialogowym otwieranie skoroszytu Wybierz arkusz, którego chcesz użyć, i pozostaw puste pole zakres komórek , aby użyć całego arkusza, lub wprowadź zakres komórek dla danych, których chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Jeśli wybrano pozycję Wybierz z kontaktów programu Outlook lub Kontakty Apple, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

  2. W przypadku kontaktów programu Outlook w oknie dialogowym Opcje kwerendy obok pozycji Wyświetl adresatów korespondencji seryjnej według wybierz pozycję Pełny rekord. Z listy kontaktów wybierz Kontakty, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej.

  3. W przypadku kontaktów Apple w oknie dialogowym Opcje kwerendy w obszarze kontakty grupowe Applewybierz grupę, którą chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej.

 5. Wybierz przycisk OK.

 1. Przejdź do opcji korespondencja > Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pola, które mają być wyświetlane na etykietach.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

  Wybierz pozycję OK.

 2. Przejdź do korespondencji > zaktualizować etykiety.

 3. Sformatuj pola na pierwszej etykiecie — tak samo będą wyglądać na pozostałych etykietach.

 4. Ponownie wybierz pozycję Aktualizuj etykiety , aby zastosować formatowanie do wszystkich etykiet.

 1. Przejdź do korespondencji > Podgląd wyników.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Podgląd wyników

  Porada: Ponownie wybierz pozycję Podgląd wyników , aby wyświetlić, dodać lub usunąć pola korespondencji seryjnej.

 2. Aby wprowadzić dodatkowe zmiany formatowania, sformatuj pierwszą etykietę, a następnie na karcie Korespondencja wybierz pozycję Aktualizuj etykiety.

 3. Gdy etykiety wyglądają w odpowiedni sposób, przejdź do strony korespondencja > zakończ & Scal > Drukowanie dokumentów.

  Na karcie Korespondencja wyróżnione są opcje Zakończ i scal oraz Drukuj dokumenty

  Porada: Aby przejrzeć i zaktualizować każdą etykietę osobno przed drukowaniem, przejdź do obszaru korespondencja > zakończ & Scal > Edytuj poszczególne dokumenty. Gdy skończysz, przejdź do pliku > Drukowanie , aby wydrukować etykiety.

Zobacz też

Tworzenie i drukowanie etykiet

Tworzenie i drukowanie pojedynczej koperty w programie Word dla komputerów Mac

Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

Podczas tworzenia korespondencji seryjnej program Word uzupełnia dokument główny rekordami ze źródła danych, określanego jako lista adresatów. Listą adresatów do tworzenia korespondencji seryjnej może być arkusz programu Excel, książka adresowa pakietu Office, baza danych programu FileMaker Pro, dokument programu Word lub rozdzielany plik tekstowy.

Ważne: Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć listę istniejących adresatów, taką jak dokument programu Word zawierający adres. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania listy adresatów, zobacz Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

 1. W menu plik wybierz pozycję nowy pusty dokument.

  Zostanie otwarty nowy pusty dokument programu Word. Ten dokument będzie dokumentem głównym.

 2. W menu Widok wybierz polecenie Układ wydruku.

 3. W menu Narzędzia wybierz polecenie Menedżer korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze 1. Wybierz typ dokumentuWybierz pozycję Utwórz nowy, a następnie wybierz pozycję etykiety.

 5. W obszarze Informacje o drukarcewybierz typ używanej drukarki.

 6. W menu podręcznym Rodzaje etykiet kliknij nazwę producenta etykiet.

  Porada: Aby uzyskać więcej produktów etykiet, w menu podręcznym etykiety produktów wybierz pozycję inne.

 7. W obszarze numer produktuwybierz typ etykiety, a następnie wybierz przycisk OK.

  Porada: Aby uzyskać informacje o marginesach i innych cechach etykiety, wybierz pozycję szczegóły.

 8. W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 2. Wybierz listę adresatówWybierz pozycję Pobierz listę, a następnie wybierz źródło dla listy adresatów (na przykład książka adresowa pakietu Office).

 9. W menu podręcznym Wstaw pole korespondencji seryjnej wybierz nazwę pola z listy (na przykład FirstName).

  Program Word doda nazwę pola do obszaru Etykieta przykładowa.

  Porada: Aby powrócić do tego okna dialogowego później, w oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 2. Wybierz listę adresatówWybierz pozycję Dodaj lub Usuń symbole zastępcze na etykietach Przycisk Dodaj lub usuń symbole zastępcze .

 10. Powtórz krok 9 dla wszystkich pól, które chcesz dołączyć do etykiet.

 11. Po dodaniu wszystkich potrzebnych pól wybierz przycisk OK.

  Nazwy pól zostaną skopiowane do wszystkich etykiet w dokumencie głównym.

 12. W dokumencie głównym edytuj pierwszą etykietę, aby dodać spacje, przecinki oraz znaki powrotu karetki w odpowiednich miejscach.

 13. W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 2. Wybierz listę adresatów, c Wypełnij elementy, aby wypełnić dokument Przycisk Wpisz elementy, aby uzupełnić dokument .

  Program Word zastosuje formatowanie wprowadzone w pierwszej etykiecie do wszystkich pozostałych etykiet.

 14. Aby zakończyć tworzenie etykiet, wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyświetlanie podglądu etykiet

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 5. Wyświetl podgląd wynikówWybierz pozycję Wyświetl scalone dane Przycisk Wyświetl scalone dane .

Natychmiastowe drukowanie etykiet

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Ukończ scalanieWybierz pozycję Scal na Przycisk Scal na drukarkę drukarki .

Tworzenie dokumentu zawierającego etykiety korespondencji seryjnej do zapisania

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Ukończ scalanieWybierz pozycję Scal z nowym dokumentem Przycisk kończenia korespondencji seryjnej .

Zobacz też

Tworzenie i drukowanie etykiet

Tworzenie kopert przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×