Drukowanie dokumentu w orientacji poziomej lub pionowej w programie Word dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz wydrukować dokument (lub części) w orientacji poziomej lub pionowej. Pionowa jest najczęściej używana w liter, raportów i innych dokumentów. Orientacja pozioma jest często używany w dokumentach z tabelami.

Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. Na karcie Układ kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Kliknięcie w celu ustawienia marginesów, orientacji i rozmiaru

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

  Porada : Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, kliknij miejsce w dokumencie, od którego chcesz zmienić orientację strony. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij pozycję Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Od bieżącego miejsca.

 2. W menu Format kliknij pozycję Dokument.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia strony na dole okna dialogowego.

 4. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Zaznaczony tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Ważne : Aby można było zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi zawierać podziały sekcji. Dowiedz się, jak dodawać podziały sekcji.

 1. Aby wyświetlić znaki niedrukowane, takie jak znaczniki akapitów (¶), kliknij przycisk Pokaż wszystkie znaki niedrukowane  Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne na karcie Narzędzia główne.

  Karta Narzędzia główne z wyróżnioną pozycją Pokaż znaczniki edycji
 2. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

  Podział sekcji wygląda tak:

  Obraz podziału sekcji

 3. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 4. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią orientację, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Ta sekcja, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zobacz też

Dodawanie podziałów sekcji

Usuwanie podziałów sekcji

Drukowanie dokumentu

Zmienianie rozmiaru papieru

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazu, pola tekstowego lub innego obiektu

Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Karta Układ w programie Word, grupa Ustawienia strony

 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

 3. W menu Format kliknij polecenie Dokument.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 5. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią opcję orientacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu podręcznym Zastosuj do kliknij pozycję Zaznaczony tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

  W razie potrzeby program Word wstawi podział sekcji przed zaznaczonym tekstem i po nim, a następnie zmieni orientację dla tych sekcji.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

  Uwaga : Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, ustaw kursor, klikając w dokumencie. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij przycisk Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie w menu podręcznym Zastosuj do kliknij polecenie Od bieżącego miejsca.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Ważne : Aby zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi mieć podziały sekcji.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Aby wyświetlić znaki niedrukowane, takie jak znaczniki akapitów (¶), kliknij przycisk Pokaż wszystkie znaki niedrukowane  Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne na pasku narzędzi Standardowy.

 3. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 5. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią opcję orientacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu podręcznym Zastosuj do kliknij pozycję Ta sekcja, a następnie kliknij przycisk OK.

  W razie potrzeby program Word wstawi podziały sekcji przed zaznaczonymi sekcjami i po nich, a następnie zmieni orientację dla tych sekcji.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

  Uwaga : Aby zmienić orientację dla wszystkich stron od kursora do końca dokumentu, zamiast zaznaczać tekst, ustaw kursor, klikając w dokumencie. W menu Format kliknij polecenie Dokument, kliknij przycisk Ustawienia strony, wybierz odpowiednią orientację, a następnie w menu podręcznym Zastosuj do kliknij polecenie Od bieżącego miejsca.

Zobacz też

Drukowanie dokumentu

Zmienianie rozmiaru papieru

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×