Drukowanie dokumentu

.

Program Word umożliwia łatwe dostosowywanie układu wydruku oraz drukowanie dokumentu po wyświetleniu podglądu.

W tym artykule opisano następujące zagadnienia:

Wyświetlanie podglądu układu wydruku

Określanie ustawień strony

Rozpoczynanie drukowania

Wyświetlanie podglądu układu wydruku

1.Kliknij kartę Plik.

Click the File tab.

2.Kliknij pozycję Drukuj.

On the File tab, click Print.

Zostanie wyświetlony podgląd wydruku dokumentu.

Document print preview

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania podglądu wydruku, zobacz Sprawdzanie układu wydruku.

Określanie ustawień strony

Podczas wyświetlania podglądu wydruku można zmienić ustawienia, takie jak Orientacja strony, Rozmiar strony czy Marginesy.

Podstawowe ustawienia strony są zebrane w obszarze Ustawienia na ekranie podglądu wydruku.

Print settings

Aby uzyskać szczegółowe informacje o działaniach w obszarze Ustawienia strony, zobacz Określanie ustawień strony i zamykanie podglądu wydruku.

Porada: Jak wybrać rozmiar papieru do drukowania?

Doctor

Rozmiar papieru ładowanego do drukarki można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia strony.

1.Na ekranie podglądu wydruku kliknij pozycję Domyślne marginesy pakietu Office 2003, a następnie wybierz pozycję Marginesy niestandardowe.

Click Office 2003 Default, and select Custom Margins.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

2.Kliknij kartę Papier.

Click the Paper tab.

3.Kliknij strzałkę w polu Rozmiar papieru i wybierz odpowiedni rozmiar papieru.

Under Paper size, click the arrow to the right and select the paper size.

4.W polu Źródło papieru wybierz odpowiedni podajnik papieru drukarki.

Under Paper source, select the paper source.

5.Kliknij przycisk OK.

Click OK to apply the Page Setup settings.

Rozpoczynanie drukowania

Po sprawdzeniu i dostosowaniu układu wydruku można przystąpić do drukowania.

W tym przykładzie ustawisz liczbę kopii i rozpoczniesz drukowanie.

1.Kliknij kartę Plik.

Click the File tab.

2.Kliknij pozycję Drukuj.

On the File tab, click Print.

Zostanie wyświetlony podgląd wydruku.

Document print preview

3.Wprowadź liczbę kopii w polu Kopie.

In the Copies box, specify the number of copies to print.

4.W obszarze Drukarka wybierz pozycję Faks, a następnie wybierz odpowiednią drukarkę.

Under Printer , select a printer.

5.Kliknij pozycję Drukuj.

Click Print to start printing.

Dokument zostanie wydrukowany przy użyciu wskazanej drukarki i w określonej liczbie kopii.

Porada: Jak zatrzymać drukowanie?

Doctor

Jeśli chcesz zatrzymać drukowanie, zobacz Anulowanie drukowania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×