Drukowanie dokumentu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed rozpoczęciem drukowania możesz wyświetlić podgląd dokumentu oraz określić, które strony chcesz wydrukować.

Wyświetlanie podglądu i drukowanie dokumentu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Aby wyświetlić podgląd poszczególnych stron, klikaj strzałki w dolnej części podglądu.

  Okno dialogowe Drukowanie

  Jeśli nie widzisz podglądu, w obszarze Ustawienia wstępne wybierz pozycję Kopie i strony i zaznacz pole wyboru obok pozycji Pokaż szybki podgląd.

 3. Wybierz liczbę kopii oraz inne wymagane opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie określonych stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Aby wydrukować tylko określone strony, w obszarze Strony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować stronę, którą jest aktualnie wyświetlana w obszarze szybkiego podglądu, wybierz opcję Bieżąca strona.

  • Aby wydrukować serię kolejnych stron, na przykład strony od 1 do 3, wybierz opcję Od, a następnie wprowadź numer pierwszej i ostatniej strony w polach Od i Do.

  • Aby wydrukować zarówno pojedyncze strony, jak i zakres stron (na przykład stronę 3 i strony od 4 do 6), wybierz opcję Zakres stron, a następnie wprowadź numery stron i zakresy rozdzielone przecinkami (na przykład: 3, 4-6).

  Okno dialogowe Drukowanie z wyróżnioną sekcją Strony

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru

Najprostszym sposobem utworzenia dwukierunkową publikacji jest ich drukowanie na drukarce, która obsługuje drukowanie dwustronne. Aby dowiedzieć się, czy używana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne (określane jako dwukierunkową lub dwustronnych), drukowanie, można sprawdzić ją ręcznie lub skontaktuj się z producentem drukarki lub możesz wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję kopie i strony, a następnie kliknij pozycję Układ.

  Wybieranie układu w oknie dialogowym Drukowanie

 3. Kliknij pozycję Dwóch grotach, a następnie wybierz wzdłuż długiej krawędzi (Aby przerzucić stron na końcu długa) lub wzdłuż krótkiej krawędzi (Aby przerzucić stron na końcu krótki).

  Wybierając opcję z menu dwustronnych

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można wykonać poniższe czynności, aby ręcznie wydrukować na obu stronach arkusza papieru.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję kopie i strony, a następnie kliknij polecenie Microsoft Word.

 3. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste.

 4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, ponownie włóż go stosu do drukarki, powtórz kroki 1 i 2, a następnie kliknij tylko strony parzyste.

  W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Drukowanie tylko stron parzystych lub nieparzystych

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij pozycję kopie i strony, a następnie kliknij polecenie Microsoft Word.

 3. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste lub Tylko strony parzyste.

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Nawet jeśli drukarka układa stos w kolejności od końca do początku, nadal można wydrukować strony w prawidłowej kolejności. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować dokument, rozpoczynając od ostatniej strony.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Drukowanie.

 3. W obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru odwrotna kolejność drukowania.

Zobacz też

Drukowanie dokumentu w orientacji poziomej lub pionowej

Drukowanie tła podczas drukowania dokumentu

Wyświetlanie podglądu przed drukowaniem

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Kliknij przycisk Podgląd.

Wydrukowanie dokumentu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron i strony, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Porada : Jeśli nie widzisz innych opcji wydruku w oknie dialogowym Drukowanie, kliknij niebieską strzałkę w dół z prawej strony menu podręcznego Drukarka.

Drukowanie określonych stron lub sekcji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. Kliknij pozycję Zakres stron, a następnie w oknie Zakres stron wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zakres wydruku

  Czynności

  Strony, które nie sąsiadują ze sobą

  Wpisz numery stron oddzielone przecinkami lub podaj numer początkowej i końcowej strony w zakresie, wstawiając między nimi łącznik.

  Aby na przykład wydrukować strony 2, 4, 5, 6 i 8, wpisz 2,4-6,8.

  Cała sekcja

  Wpisz literę s wraz z numerem sekcji.

  Aby na przykład wydrukować sekcję 3, wpisz s3.

  Sekcje nieprzylegające

  Wpisz literę s oraz numer sekcji, postaw przecinek, a następnie wpisz kolejną literę s, a po niej numer następnej sekcji.

  Aby na przykład wydrukować sekcje 3 i 5, wpisz s3,s5.

  Zakres stron w sekcjach

  Wpisz zakres w następującym formacie: p ns n-p ns n, gdzie p oznacza numer strony, natomiast s oznacza numer sekcji.

  Aby na przykład wydrukować dokument od strony 2 w sekcji 3 aż do strony 3 w sekcji 5, wpisz p2s3-p3s5.

  Zakres stron w sekcji

  Wpisz zakres w następującym formacie: p ns n-p ns n, gdzie p oznacza numer strony, natomiast s oznacza numer sekcji.

  Aby na przykład wydrukować strony od 5 do 7 w sekcji 3, wpisz p5s3-p7s3.

 4. Kliknij pozycję Drukuj.

Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie publikacji dwustronnych jest drukowanie na drukarce obsługującej funkcję drukowania dwustronnego. To, czy drukarka obsługuje taką funkcję, można zazwyczaj sprawdzić w jej dokumentacji lub właściwościach. Niektóre drukarki umożliwiają automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru (automatyczne drukowanie dwustronne) Dla innych drukarek są dostępne instrukcje, które umożliwiają wydrukowanie na drugiej stronie arkusza po ponownym włożeniu go ręcznie (ręczne drukowanie dwustronne). Pozostałe drukarki w ogóle nie obsługują drukowania dwustronnego.

Porada : Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, ale występują problemy z drukowaniem dwustronnym, w menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Układ. Następnie w menu podręcznym Dwustronne upewnij się, że nie wybrano opcji Wyłączone.

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można wykonać poniższe czynności, aby ręcznie wydrukować na obu stronach arkusza papieru.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. W menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Microsoft Word.

 4. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste.

 5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos stron, ponownie włóż go do drukarki, powtórz kroki od 1 do 3, a następnie kliknij pozycję Tylko strony parzyste.

  W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Drukowanie tylko stron parzystych lub nieparzystych

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 3. W menu podręcznym Kopie i strony kliknij polecenie Microsoft Word.

 4. Kliknij pozycję Tylko strony nieparzyste lub Tylko strony parzyste.

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Nawet jeśli drukarka układa stos w kolejności od końca do początku, nadal można wydrukować strony w prawidłowej kolejności. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować dokument, rozpoczynając od ostatniej strony.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Drukowanie.

 3. W obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Drukowanie od ostatniej strony.

Zobacz też

Drukowanie dokumentu w orientacji poziomej lub pionowej

Drukowanie tła podczas drukowania dokumentu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×