Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Arkusze i skoroszyty można drukować w całości lub częściowo, pojedynczo lub wiele naraz. Jeśli dane, które mają zostać wydrukowane, są zawarte w tabeli programu Microsoft Excel, można wydrukować samą tabelę programu Excel.

Skoroszyt można wydrukować nie tylko na drukarce, ale i do pliku. Umożliwia to sporządzenie wydruku przy użyciu drukarki innego typu niż drukarka używana wcześniej do drukowania skoroszytu.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem drukowania

Drukowanie fragmentu bądź całego arkusza lub skoroszytu

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

Drukowanie kilku skoroszytów jednocześnie

Drukowanie tabeli programu Excel

Drukowanie skoroszytu do pliku

Przed rozpoczęciem drukowania

Przed wydrukowaniem arkusza zawierającego wiele danych lub wykresów można szybko dostosować arkusz w widoku Układ strony w celu uzyskania wydruku o profesjonalnej jakości. W tym widoku można wyświetlić dane w postaci stron wydruku. Można łatwo dodawać lub zmieniać nagłówki i stopki stron, ukrywać lub wyświetlać nagłówki wierszy i kolumn, zmieniać orientację drukowanych stron, zmieniać układ i format danych, mierzyć szerokość i wysokość danych za pomocą linijek oraz ustawiać marginesy wydruku.

Aby wszystkie dane zostały poprawnie wydrukowane, należy upewnić się, że są widoczne na ekranie. Jeśli na przykład tekst lub liczby są zbyt szerokie, aby zmieścić się w kolumnie, drukowany tekst zostanie obcięty, a drukowane liczby będą wyświetlane jako znaki numeru (##). Aby uniknąć drukowania obciętego tekstu i znaków numeru zamiast liczb, można zwiększyć szerokość kolumny w celu dopasowania jej do danych. Innym sposobem jest zwiększenie wysokości wiersza przez zawijanie tekstu w celu dopasowania go do szerokości kolumny — dzięki temu tekst będzie widoczny na ekranie i na wydruku.

Lista sformatowana do wyświetlania na ekranie

Obraz objaśnienia  Zmiana rozmiaru kolumny

Obraz objaśnienia  Zmiana rozmiaru wiersza

Aby zwiększyć czytelność danych i sprawić, że ich przeglądanie będzie łatwiejsze, można zastosować inne formatowanie, które ułatwi skierowanie uwagi na istotne informacje. Należy jednak pamiętać, że niektóre typy formatowania (na przykład kolorowy tekst lub cieniowanie komórek), które wyglądają dobrze na ekranie, mogą nie dać oczekiwanych rezultatów po wydrukowaniu na drukarce czarno-białej. W przypadku użycia kolorowego tekstu lub cieniowania komórek należy zastosować kolory, które zapewniają dobry kontrast dla drukowania na drukarce czarno-białej.

Ponadto arkusz można drukować z wyświetlanymi liniami siatki, aby dane, wiersze i kolumny były lepiej wyróżnione.

Dodatkowe zasoby

Drukowanie fragmentu bądź całego arkusza lub skoroszytu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby wydrukować fragment arkusza, kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

  • Aby wydrukować cały arkusz, kliknij go.

  • Aby wydrukować skoroszyt, kliknij jeden z jego arkuszy.

 2. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+P.

 3. W obszarze Ustawienia wybierz opcję drukowania zaznaczonego fragmentu, aktywnych arkuszy albo całego skoroszytu.

  Uwaga    Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Aby nie drukować jedynie zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszar wydruku.

Początek strony

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować.

  Jak zaznaczyć wiele arkuszy

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeżeli żądana karta nie jest widoczna, przejdź do niej za pomocą przycisków przewijania kart, a następnie kliknij ją.

  Przyciski przewijania kart

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze, gdy zostanie wyświetlone menu skrótów.

  Porada    Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+P.

Początek strony

Drukowanie kilku skoroszytów jednocześnie

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+O.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i klikaj nazwy skoroszytów, które chcesz wydrukować.

 3. Na komputerze z uruchomionym systemem Windows Vista    

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

   Na komputerze z uruchomionym systemem Microsoft Windows XP    

  • W oknie dialogowym Otwieranie kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby uaktywnić tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+P.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Wybrana tabela.

Początek strony

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+P.

 2. W obszarze Drukarka wybierz z listy rozwijanej drukarkę, za pomocą której chcesz wydrukować plik.

 3. Kliknij pozycję Drukuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

 4. W oknie dialogowym Drukowanie do pliku w obszarze Nazwa pliku wyjściowego wpisz nazwę pliku, do którego chcesz wydrukować.

Uwaga    Jeżeli skoroszyt zostanie wydrukowany do pliku, a następnie plik zostanie wydrukowany na drukarce innego typu niż ten, którego użyto wcześniej do drukowania dokumentu, podziały stron oraz odstępy czcionek mogą się zmienić.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×