Drukowanie arkusza

Print a worksheet

Program Excel umożliwia łatwe dostosowywanie układu wydruku oraz drukowanie arkusza po wyświetleniu podglądu.

W tym artykule opisano następujące zagadnienia:

Wyświetlanie podglądu układu wydruku

Określanie ustawień strony

Rozpoczynanie drukowania

Wyświetlanie podglądu układu wydruku

1.Kliknij pozycję Plik.

Click the File tab.

2.Kliknij pozycję Drukuj.

On the File tab, click Print.

Zostanie wyświetlony podgląd wydruku arkusza.

.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania podglądu wydruku, zobacz Sprawdzanie układu wydruku.

Określanie ustawień strony

Podstawowe ustawienia strony są zebrane w grupie Ustawienia strony na karcie Układ strony.

Page Setup on the Page Layout tab

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania orientacji strony za pomocą funkcji Ustawienia strony, zobacz Zmienianie orientacji strony i zamykanie podglądu wydruku.

W tym przykładzie zawartość arkusza zostanie dopasowana do jednej strony.

1.Kliknij kartę Układ strony.

Click the Page Layout tab.

2.Kliknij pozycję Click the button w grupie Ustawienia strony.

Click to display the Page Setup dialog box.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

3.Kliknij kartę Strona.

Click the Page tab.

4.Kliknij pozycję Wpasuj w strony, a następnie ustaw wartość 1 H x 1 V.

Click Fit to, and set 1 page wide by 1 tall.

5.Kliknij pozycję Podgląd wydruku.

Click Print Preview.

Zawartość arkusza zostanie dopasowana do jednej strony.

The content of the worksheet is adjusted to fit one page.

Porada: jak wybrać rozmiar papieru do wydruku?

Doctor

Rozmiar papieru ładowanego do drukarki można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia strony.

1.Kliknij kartę Układ strony.

Click the Page Layout tab.

2.Kliknij pozycję Click the button w grupie Ustawienia strony.

Click to display the Page Setup dialog box.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

3.Kliknij strzałkę w polu Rozmiar papieru.

On the File tab, click Print.

Wybierz rozmiar papieru w oknie dialogowym używanego sterownika drukarki.

4.Kliknij przycisk OK.

Under Paper size, click the arrow to the right and select the paper size.

Rozpoczynanie drukowania

Sprawdziwszy i dostosowawszy układ wydruku, można przystąpić do drukowania.

Ten przykład przedstawia ustawianie liczby kopii i rozpoczynanie drukowania.

1.Kliknij pozycję Plik.

Click OK to apply the paper size changes.

2.Kliknij pozycję Drukuj.

Click the File tab.

Zostanie wyświetlony ekran podglądu wydruku.

Worksheet print preview

3.Wprowadź liczbę kopii w polu Kopie.

In the Copies box, specify the number of copies to print.

4.Kliknij strzałkę w polu Drukarka, a następnie wybierz żądaną drukarkę.

Under Printer , select a printer.

5.Kliknij pozycję Drukuj.

Click Print to start printing.

Arkusz zostanie wydrukowany przy użyciu wskazanej drukarki i w określonej liczbie kopii.

Porada: jak zatrzymać drukowanie?

Doctor

Jeśli chcesz zatrzymać drukowanie, zobacz Anulowanie drukowania.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×