Drukowanie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Głównym zadaniem programu Publisher 2010 jest tworzenie wysokiej jakości publikacji przeznaczonych do druku. Można je wydrukować na zwykłej drukarce biurkowej lub wysłać do punktu usług kserograficznych bądź poligraficznych. Aby uzyskać więcej informacji ułatwiających wybranie odpowiednich opcji, zobacz Wybieranie między drukowaniem na drukarce biurowej, drukowaniem w punkcie usług kserograficznych lub drukowaniem komercyjnym.

Uwaga : Jeśli wybrana drukarka nie umożliwia drukowania w kolorze lub obsługuje kolory, ale wybrano ustawienie Projekt wstępny w skali odcieni szarości, publikacja w oknie podglądu może być wyświetlana jako czarno-biała (nawet jeśli w rzeczywistości zawiera kolory).

W tym artykule

Gdzie jest polecenie drukowania?

Drukowanie podglądu wydruku i ustawienia

Drukowanie publikacji

Gdzie jest polecenie Drukuj?

Polecenie Drukuj jest teraz w widoku Backstage. Aby przejść do widoku Backstage, kliknij przycisk plik w lewym górnym rogu programu Publisher Przycisk Plik . Oprócz drukowania widoku Backstage zawiera polecenia służące do zapisywania, otwieranie i zamykanie plików, a także informacje o bieżącej publikacji oraz udostępnianie publikacji i opcje programu Publisher. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wprowadzenie — co jest nowego w programie Publisher 2010 i co się stało z menu Plik? artykuły.

Początek strony

Ustawienia drukowania i podgląd wydruku

Nowy widok Backstage drukowania wygląda tak: Przegląd ustawień drukowania w programie Publisher

Po lewej stronie są ustawienia drukowania, a po prawej stronie w okienku podglądu. Ustawienia po lewej stronie wpłynie na wydruku publikacji, gdy ustawienia po prawej stronie dotyczą tylko widoku publikacji.

Uwaga : Część tych opcji zależy od innych ustawień. Na przykład ustawienia dotyczące kolorów są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka umożliwia drukowanie w kolorze, a suwak przezroczystości z przodu/z tyłu jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano drukowanie po obu stronach arkusza papieru.

Ustawienia drukowania umożliwiają skonfigurowanie następujących elementów:

Ustawienia drukowania w programie Publisher 2010

1. Drukuj:     tutaj należy wprowadzić liczbę kopii zadania drukowania, które mają zostać wydrukowane, a następnie kliknąć przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie do drukarki.

2. Drukarka:     oprócz wybrania drukarki z listy dostępnych drukarek można także dodać drukarkę, uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień wyjściowych i drukować do pliku.

3. Ustawienia:     sekcja ustawień umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:

 • Strony:     tutaj można wybrać określone strony lub zakresy stron do wydrukowania.

 • Nałożenie wydruku:     tutaj można określić miejsce na arkuszu papieru, w którym ma zostać wydrukowana publikacja, i układ stron publikacji na arkuszach.

 • Rozmiar papieru:     tutaj należy wybrać rozmiar i styl arkuszy papieru, które posłużą do wydrukowania publikacji.

 • Wydruk jedno- lub dwustronny:     należy wybrać, czy publikacja ma być drukowana na jednej czy na obu stronach papieru, i zdecydować, wzdłuż której krawędzi mają być przerzucane strony.

 • Kolor:     jeśli drukarka obsługuje drukowanie w kolorze, to ustawienie umożliwia wybranie drukowania w kolorze lub w skali szarości.

 • Zapisz ustawienia z publikacją:     po zaznaczeniu tego pola wyboru wybrane Ustawienia są zapisywane razem z daną publikacją.

Uwaga : W programie Office Publisher strona oznacza obszar roboczy w publikacji. Rozmiar papieru (arkusza) to rozmiar papieru używanego do drukowania. Arkusz papieru może zawierać wiele stron, a duża strona może być rozłożona na wiele arkuszy.

Okienko podglądu zmienia się wraz ze zmianami wprowadzanymi w ustawieniach drukowania. Udostępnia także następujące ustawienia:

Podgląd wydruku w programie Publisher 2010

1. Nawigacja po arkuszach:     umożliwia przechodzenie między arkuszami publikacji.

2. Przyciski Przód i Tył:     te przyciski są dostępne w przypadku drukowania na obu stronach arkusza papieru. Kliknięcie ich powoduje wyświetlenie przodu lub tyłu arkusza.

3. Suwak powiększenia:     przesunięcie tego suwaka w lewo powoduje pomniejszenie publikacji, a przesunięcie w prawo — jej powiększenie.

4. Dopasuj do arkusza:     w przypadku wyświetlania kilku arkuszy ten przycisk umożliwia powiększenie widoku w celu wyświetlenia jednego arkusza.

5. Wyświetl wiele arkuszy:     jeśli publikacja będzie drukowana na wielu arkuszach papieru, ten przycisk umożliwia wyświetlenie podglądu kilku arkuszy jednocześnie.

6. Pokaż/Ukryj numery stron:     ten suwak pokazuje kolejność stron nałożonych na arkusze papieru. Jest to szczególnie przydatne podczas drukowania publikacji zawierającej więcej niż jedną stronę na arkuszu (np. karty z pozdrowieniami).

7. pokazywanie i ukrywanie linijek:    pokazuje lub ukrywa linijek wysokość i szerokość zaznaczonego arkusza papieru. Jeśli zmienisz rozmiar papieru w obszarze Ustawienia linijki zostanie zmieniona.

8. suwak przezroczystość widoku:    przy drukowaniu na dwóch stronach arkusza ten suwak umożliwia widoczne po drugiej stronie arkusza, takich jak przytrzymując drukowanych papieru dla uproszczonej tabeli. Pozwala na upewnij się, że publikacja linii poprawnie po obu stronach arkusza papieru.

Początek strony

Drukowanie publikacji

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Drukowanie ustaw liczbę kopii do wydrukowania, korzystając z pola Kopie zadania do wydrukowania.

 4. W sekcji Drukarka sprawdź, czy wybrano odpowiednią drukarkę.

  Jeśli nie została wybrana drukarka obsługująca kolory, publikacja w oknie podglądu jest wyświetlana jako czarno-biała bez względu na to, czy w rzeczywistości zawiera kolory.

 5. W sekcji Ustawienia:

  1. Sprawdź, czy jest wybrany odpowiedni zestaw stron lub sekcji.

  2. Wybierz format nakładania stron na arkuszu.

  3. Ustaw rozmiar papieru.

  4. Zdecyduj, czy publikacja ma być drukowana na jednej stronie arkusza papieru czy na obu, a jeśli na obu — określ, czy arkusz ma być przerzucany wzdłuż długiej czy krótkiej krawędzi.

  5. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie w kolorze, wybierz, czy chcesz drukować w kolorze czy w skali szarości.

 6. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Drukowanie więcej niż jednej kopii publikacji

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Drukowanie ustaw liczbę kopii do wydrukowania, korzystając z pola Kopie zadania do wydrukowania.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Początek strony

Drukowanie określonych stron publikacji

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Ustawienia kliknij pole tekstowe Strony.

 4. Wpisz w polu tekstowym numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, następnie wstaw łącznik, a za nim numer ostatniej strony z zakresu do wydrukowania (na przykład 2-4).

 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Drukowanie poszczególnych stron

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Ustawienia kliknij pole tekstowe Strony.

 4. W polu tekstowym wpisz kolejne numery stron, które chcesz wydrukować, rozdzielone przecinkami, na przykład 2,4,6,8.

 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Początek strony

Drukowanie wielu kopii poszczególnych stron

Podczas drukowania etykiet lub wizytówek wartością domyślną jest Wiele kopii na arkusz, co powoduje drukowanie więcej niż jednej kopii każdej strony publikacji, przy czym poszczególne zestawy stron są drukowane na osobnych arkuszach papieru. Po wybraniu tej opcji przycisk Opcje układu staje się dostępny, umożliwiając dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład publikacja w postaci wizytówki zawiera dwie strony — a każda strona to inna wizytówka — i zostanie wybrana pozycja Wiele kopii na arkusz, a następnie wartość 10 kopii, wówczas łącznie 20 kopii — po 10 kopii każdej z dwóch różnych wizytówek — zostanie wydrukowanych na dwóch arkuszach papieru (jeden arkusz na każdą stronę).

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Ustawienia wybierz pozycję Wiele kopii na arkusz, a następnie wybierz liczbę kopii.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

  Uwagi : 

  • Po kliknięciu opcji Jedna strona na arkusz publikacja zostanie wydrukowana pośrodku arkusza papieru.

  • Aby wydrukować jedną stronę publikacji na arkusz w określonym miejscu arkusza, należy kliknąć pozycję Wiele kopii na arkusz, kliknąć pozycję Opcje układu, a następnie zmienić pozycję publikacji na arkuszu, dostosowując opcje wiersza, opcje kolumny oraz wartości odstępów w poziomie i pionie w obszarze Więcej opcji drukowania. Ta opcja jest dostępna w przypadku publikacji o rozmiarze strony mniejszym od rozmiaru papieru, takich jak ogłoszenia, wizytówki i karty z gratulacjami.

Drukowanie wielu stron na każdym arkuszu

Zazwyczaj najwydajniejszą metodą drukowania etykiet, tabliczek z nazwami i wizytówek jest drukowanie całej serii na jednym arkuszu. Aby to zrobić, należy w programie Publisher wybrać opcję Wiele stron na arkusz na stronie Drukowanie. Po wybraniu tej opcji przycisk Opcje układu staje się dostępny, umożliwiając dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład mamy zestaw 10 kartek pocztowych, z których każda zawiera inne informacje, to po wybraniu pozycji Wiele stron na arkusz i jednej kopii wszystkie dziesięć stron zostanie wydrukowanych na jednym arkuszu papieru.

Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar strony publikacji jest mniejszy niż arkusz, na którym ma ona zostać wydrukowana.

 1. Kliknij przycisk Plik, aby otworzyć widok Backstage.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukowania.

  Połączenie się programu Publisher z drukarką może chwilę potrwać.

 3. W sekcji Ustawienia wybierz pozycję Wiele stron na arkusz, a następnie wybierz liczbę kopii.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×