Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyszukiwania zaawansowanego adresatów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą funkcji wyszukiwania zaawansowanego do filtrowania użytkowników za pomocą różnych właściwości adresatów. Użytkowników można wyszukiwać przy użyciu co najmniej jedną z następujących właściwości:

  • Alias (Alias)

  • Nazwa wyświetlana

  • Dział

  • Adresy e-mail

  • Imię

  • Nazwisko

  • Typy adresatów

Można również dodać warunków, aby ułatwić z wyników wyszukiwania. Po prostu kliknij pozycję Więcej opcji, a następnie kliknij przycisk Dodaj warunek. Zaznacz warunek i określ wartość. Możesz jednego lub wielu warunków.

Jeśli używasz więcej niż jednej właściwości adresatów, kombinacja właściwości adresatów i warunków lub więcej niż jeden warunek wyszukiwania zwróci tylko pasujące właściwości i warunków adresatów. Innymi słowy jest połączony z operatorów logicznych ANDkażdego adresata właściwości lub warunku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×