Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams za pomocą dostępnych funkcji

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office > Obsługa ułatwienia dostępu w aplikacji Microsoft Teams

Microsoft TeamsAplikacja zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Procedury przedstawione w tym temacie udokumentowano z zastosowaniem oprogramowania JAWS, ale można też używać oprogramowania NVDA. Aby uzyskać informacje na temat pracy z konkretnym czytnikiem zawartości ekranu, skontaktuj się z producentem technologii pomocniczej.

 • Procedury opisane w tym temacie zostały udokumentowane przy pomocy czytnika zawartości ekranu JAWS. Więcej informacji na temat czytnika JAWS można znaleźć w części Czytnik zawartości ekranu JAWS.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams, nazwa obecnego widoku będzie się znajdować pośrodku na górze ekranu. Microsoft TeamsAplikacja zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono okienko wybranego widoku w lewym okienku. Na przykład jeśli wybrano widok Czat na pasku narzędzi, a następnie wybrano ostatnio używany kontakt w lewym okienku, w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z tą osobą. Prawe okienko zawiera również karty, dzięki którym zawartość można organizować. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, a karta Pliki zawiera listę udostępnionych plików podczas konwersacji z wybranym kontaktem. Natomiast karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym i tak dalej.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Alt+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Alt+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Alt+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Alt+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Alt+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Shift+Ctrl+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Alt+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Alt+E.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

Microsoft Teams na komputerze MacAplikacja zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Procedury przedstawione w tym temacie udokumentowano z zastosowaniem oprogramowania JAWS, ale można też używać oprogramowania NVDA. Aby uzyskać informacje na temat pracy z konkretnym czytnikiem zawartości ekranu, skontaktuj się z producentem technologii pomocniczej.

 • W tym temacie założono, że jest używany wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams na komputerze Mac, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Aplikacja Microsoft Teams na komputerze Mac zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono okienko wybranego widoku w lewym okienku. Na przykład jeśli wybrano widok Czat na pasku narzędzi, a następnie wybrano ostatnio używany kontakt w lewym okienku, w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z tą osobą. Prawe okienko zawiera również karty, dzięki którym zawartość można organizować. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, a karta Pliki zawiera listę udostępnionych plików podczas konwersacji z wybranym kontaktem. Natomiast karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym i tak dalej.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Opcja+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Opcja+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Opcja+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Opcja+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Opcja+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Command+F6 (do przodu) lub Shift+Command+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Opcja+E.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

Microsoft Teams w sieci WebAplikacja zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Procedury przedstawione w tym temacie udokumentowano z zastosowaniem oprogramowania JAWS, ale można też używać oprogramowania NVDA. Aby uzyskać informacje na temat pracy z konkretnym czytnikiem zawartości ekranu, skontaktuj się z producentem technologii pomocniczej.

 • Procedury opisane w tym temacie zostały udokumentowane przy pomocy czytnika zawartości ekranu Narrator firmy Microsoft oraz przeglądarki Microsoft Edge. Więcej informacji na temat programu Narrator można znaleźć w części Wprowadzenie do Narratora.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams w sieci Web, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Aplikacja Microsoft Teams w sieci Web zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono okienko wybranego widoku w lewym okienku. Na przykład jeśli wybrano widok Czat na pasku narzędzi, a następnie wybrano ostatnio używany kontakt w lewym okienku, w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z tą osobą. Prawe okienko zawiera również karty, dzięki którym zawartość można organizować. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, a kartaPliki zawiera listę udostępnionych plików podczas konwersacji z wybranym kontaktem. Natomiast karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym i tak dalej.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams w sieci Web, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Alt+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Alt+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Alt+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Alt+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Alt+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Shift+Ctrl+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Alt+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Alt+E.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×