Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Microsoft TeamsAplikacja zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams, nazwa obecnego widoku będzie się znajdować pośrodku na górze ekranu. Microsoft TeamsAplikacja zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono widok wybrany w lewym okienku. Na przykład, jeśli na pasku narzędzi wybrano widok Czat, a następnie w lewym okienku wybrano ostatnio używany kontakt, wówczas w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z danym użytkownikiem. Prawe okienko zawiera również karty porządkujące wyświetlaną zawartość. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, karta Pliki zawiera listę plików udostępnionych podczas konwersacji z wybranym kontaktem, karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym itp.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Alt+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Alt+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Alt+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Alt+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Alt+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Shift+Ctrl+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Alt+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Alt+E.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Microsoft Teams na komputerze MacAplikacja zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams na komputerze Mac, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Aplikacja Microsoft Teams na komputerze Mac zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono widok wybrany w lewym okienku. Na przykład, jeśli na pasku narzędzi wybrano widok Czat, a następnie w lewym okienku wybrano ostatnio używany kontakt, wówczas w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z danym użytkownikiem. Prawe okienko zawiera również karty porządkujące wyświetlaną zawartość. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, karta Pliki zawiera listę plików udostępnionych podczas konwersacji z wybranym kontaktem, karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym itp.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Opcja+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Opcja+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Opcja+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Opcja+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Opcja+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Command+F6 (do przodu) lub Shift+Command+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Opcja+E.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacja Microsoft Teams dla systemu iOS zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają prowadzenie rozmów prywatnych lub w zespołach użytkownikom mającym ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku lub inne ograniczenia sprawności, za pomocą aplikacji Microsoft Teams dla systemu iOS z VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranowego dla iOS. Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwienia dostępu i funkcji ułatwień dostępu, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie urządzenia pod kątem współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams for iOS

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams dla systemu iOS, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Przy otwieraniu aplikacji Microsoft Teams po raz pierwszy zostanie otwarty widok Alerty, pokazujący Kanał ostatnich aktywności.

U dołu ekranu możesz znaleźć przyciski wyboru głównych widoków, od lewej do prawej: Alerty, Czat i Zespoły. Czwarty przycisk to Więcej.

Widok Alerty zawiera u góry ekranu następujące elementy, od lewej do prawej: Wyszukaj menu Wybór aktywności i przycisk Filtruj aktywności. Pola Wyszukaj możesz użyć, by znaleźć kontakty, wiadomości i pliki. Menu Wybór aktywności zawiera Kanał, który wyświetla wszystkie ostatnie aktywności, Moja aktywność, która wyświetla Twoje osobiste aktywności i Aktywność zespołu, która wyświetla aktywności Twojego zespołu. Używając przycisku Filtruj aktywności możesz wybrać i zastosować filtr, aby posortować i rozróżniać rodzaj wiadomości i czynności, które chcesz znaleźć. Możesz filtrować wiadomości w oparciu o pięć opcji: Nieprzeczytane, Wzmianki, Odpowiedzi, Śledzenie i Lubiane.

Bieżąca aktywność jest wyświetlana na środku ekranu z najnowszą aktywnością na górze listy. Przedstawiona zawartość zależy od wybranego widoku oraz czy zastosowano filtry lub wyszukiwania.

W widoku Czat możesz uzyskać dostęp do prywatnych czatów. W tym widoku możesz pisać nowe wiadomości, a nawet wykonywać połączenia audio lub wideo.

Zespoły, z którymi się połączyłeś, są wymienione w widoku Zespoły. W tym widoku możesz zarządzać członkami zespołu i kanałami lub opuścić zespół.

Za przyciskiem Więcej można znaleźć dodatkowe opcje, takie jak zapisane konwersacje i ustawienia aplikacji. Możesz też edytować swoje zdjęcie profilowe i zmienić stan dostępności. Ustawienia aplikacji zawierają opcje powiadamiania, pokazywania i usuwania historii, znajdowania artykułów pomocy, wylogowywania się z aplikacji i innych.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Aby przełączać między elementami na ekranie aplikacji Microsoft Teams dla systemu iOS, przesuń jednym palcem w prawo. VoiceOver odczyta elementy, gdy do nich dotrzesz. Aby przełączać w kolejności odwrotnej, przesuń palcem w lewo. Aby wybrać lub uaktywnić element lub otworzyć menu, dwukrotnie kliknij ekran.

Możesz także przeglądać elementy na ekranie, korzystając z gestów dotykowych. Aby przeglądać, umieść palec na ekranie i przeciągnij go powoli. Fokus programu VoiceOver podąża za palcem, a następnie VoiceOver odczytuje element w fokusie. Aby wybrać element, podnieś palec i dwukrotnie dotknij ekranu. Na przykład aby odpowiedzieć na wiadomość, najpierw wybierz wiadomość i kliknij dwukrotnie ekranu, aby otworzyć konwersację, a następnie umieść palec na ekranie i przeciągnij go do końca ekranu, aż usłyszysz: „Odpowiedz, pole tekstowe”. Podnieś palec i dwukrotnie dotknij ekranu, by wybrać pole. Możesz teraz napisać odpowiedź za pomocą klawiatury ekranowej pokazanej w dolnej połowie ekranu.

Aby użyć pola Wyszukaj w dowolnym z głównych widoków, przejdź do lewego górnego rogu ekranu, dotknij dwukrotnie ekranu i wpisz słowa wyszukiwania używając klawiatury ekranowej w dolnej połowie ekranu.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacja Microsoft Teams dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają użytkownikom niepełnosprawnym, na przykład mającym ograniczoną sprawność ruchową lub wady wzroku, prowadzenie prywatnych lub grupowych rozmów na czacie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu właściwych dla konkretnej platformy, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams for Android

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams dla systemu Android, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Przy otwieraniu aplikacji Microsoft Teams po raz pierwszy zostanie otwarty widok Aktywność, pokazujący Kanał ostatnich aktywności.

U dołu ekranu możesz znaleźć przyciski wyboru głównych widoków, od lewej do prawej: Aktywność, Czat i Zespoły. Czwarty przycisk to Więcej.

Widok Aktywność pokazuje u góry ekranu następujące elementy, od lewej do prawej: przycisk Filtruj aktywności, menu Wybór aktywności i pole Wyszukaj. Używając przycisku Filtruj aktywności możesz wybrać i zastosować filtr, aby posortować i rozróżniać rodzaj wiadomości i czynności, które chcesz znaleźć. Możesz filtrować wiadomości w oparciu o pięć opcji: Nieprzeczytane, Wzmianki, Odpowiedzi, Śledzenie i Lubiane. Menu Wybór aktywności zawiera Kanał, który wyświetla wszystkie ostatnie aktywności, Moja aktywność, który wyświetla Twoje osobiste aktywności i Aktywność zespołu, który wyświetla aktywności Twojego zespołu. Pola Wyszukaj możesz użyć, by znaleźć kontakty, wiadomości i pliki.

Bieżąca aktywność jest wyświetlana na środku ekranu z najnowszą aktywnością na górze listy. Przedstawiona zawartość zależy od wybranego widoku oraz czy zastosowano filtry lub wyszukiwania.

W widoku Czat możesz uzyskać dostęp do prywatnych czatów. W tym widoku możesz pisać nowe wiadomości, a nawet wykonywać połączenia audio lub wideo.

Zespoły, z którymi się połączyłeś, są wymienione w widoku Zespoły. W tym widoku możesz zarządzać członkami zespołu i kanałami lub opuścić zespół.

Za przyciskiem Więcej można znaleźć dodatkowe opcje, takie jak zapisane konwersacje, udostępnione pliki i ustawienia aplikacji. Możesz też edytować swoje zdjęcie profilowe i zmienić stan dostępności. Ustawienia aplikacji zawierają opcje powiadamiania, ustawienia przechowywania, logowania, raportowania problemów, wylogowywania się z aplikacji i inne.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Aby przełączać między elementami na ekranie aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android, przesuń jednym palcem w prawo. Program TalkBack odczyta elementy, gdy do nich dotrzesz. Aby przełączać w kolejności odwrotnej, przesuń palcem w lewo. Aby wybrać lub uaktywnić element lub otworzyć menu, dwukrotnie kliknij ekran.

Możesz także przeglądać elementy na ekranie, korzystając z gestów dotykowych. Aby przeglądać, umieść palec na ekranie i przeciągnij go powoli. Fokus programu TalkBack podąża za palcem, a następnie TalkBack odczytuje element w fokusie. Aby wybrać element, podnieś palec i dwukrotnie dotknij ekranu. Na przykład, aby odpowiedzieć na wiadomość, najpierw wybierz wiadomość i kliknij dwukrotnie ekranu, aby otworzyć konwersację, a następnie umieść palec na ekranie i przeciągnij go do końca ekranu, aż usłyszysz: „Odpowiedz, pole edycji, poza listą”. Podnieś palec i dwukrotnie dotknij ekranu, by wybrać pole tekstowe. Możesz teraz napisać odpowiedź za pomocą klawiatury ekranowej pokazanej w dolnej połowie ekranu.

Aby użyć pola Wyszukaj w dowolnym z głównych widoków, przejdź do prawego górnego rogu ekranu, dotknij dwukrotnie ekranu i wpisz słowa wyszukiwania używając klawiatury ekranowej w dolnej połowie ekranu.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacja Microsoft Teams w sieci Web zawiera funkcje ułatwiające użytkownikom o ograniczonej sprawności, niedowidzącym lub z innymi niepełnosprawnościami prowadzenie czatów prywatnych lub w zespołach. Obejmują one możliwość korzystania w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web ze skrótów klawiaturowych i czytnika ekranu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

W tym temacie

Zapoznanie się z układem aplikacji Microsoft Teams

Kiedy otworzysz aplikację Microsoft Teams w sieci Web, nazwa obecnego widoku będzie znajdować się pośrodku na górze ekranu. Aplikacja Microsoft Teams w sieci Web zazwyczaj otwiera się, wyświetlając widok, z którego korzystano ostatnio. Poziomy pasek narzędzi znajduje się po lewej stronie ekranu. Jego górny lewy róg zawiera przyciski głównych widoków: widok Aktywność, Czat, Zespoły, Spotkania i Pliki. W zależności od rodzaju konta niektóre przyciski mogą być niedostępne. W lewym dolnym roku paska narzędzi można znaleźć przyciski Opinia i Ustawienia.

Pozostała część ekranu podzielona jest na dwa okienka. Zawartość okienka zależy od obecnego widoku. Lewe okienko lub okienko listy służy do nawigowania w danym widoku. Zawsze zawiera ono pole Wyszukiwane, a pozostała zawartość zależy od wybranego widoku. Na przykład jeśli wybierzesz widok Czat na pasku narzędzi, lewe okienko będzie zawierać listę ulubionych, niedawno używanych i sugerowanych kontaktów.

Prawe lub główne okienko zajmuje większość ekranu. Wyświetla ono widok wybrany w lewym okienku. Na przykład, jeśli na pasku narzędzi wybrano widok Czat, a następnie w lewym okienku wybrano ostatnio używany kontakt, wówczas w prawym okienku znajdzie się historia konwersacji z danym użytkownikiem. Prawe okienko zawiera również karty porządkujące wyświetlaną zawartość. Na przykład w widoku Czat karta Konwersacja zawiera historię konwersacji, karta Pliki zawiera listę plików udostępnionych podczas konwersacji z wybranym kontaktem, karta Organizacja wyświetla pozycję wybranego kontaktu w schemacie organizacyjnym itp.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do głównych widoków aplikacji Microsoft Teams w sieci Web, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • naciśnij klawisze Alt+1 dla widoku Aktywność,

 • naciśnij klawisze Alt+2 dla widoku Czat,

 • naciśnij klawisze Alt+3 dla widoku Zespoły,

 • naciśnij klawisze Alt+4 dla widoku Spotkania,

 • naciśnij klawisze Alt+5 dla widoku Pliki.

Aby przechodzić przez elementy ekranu w bieżącym widoku, naciśnij klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Shift+Ctrl+F6 (do tyłu). Aby przeglądać w obrębie paska zadań lub głównego okienka, naciśnij strzałkę w górę lub w dół. Aby przechodzić między elementami w okienku listy, naciśnij klawisze Alt+strzałka w górę lub strzałka w dół. Aby przechodzić między kartami w okienku głównym, naciśnij klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przywrócić fokus, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać dostęp do pola Wyszukaj w dowolnym widoku, naciśnij klawisze Alt+E.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×