Dowiedz się, jak nawigować w programie Word 2016 dla komputerów Mac za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word 2016 dla komputerów Mac za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Word 2016 dla komputerów Mac zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z dokumentami. Oznacza to, że z programu Word możesz korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi : 

W tym temacie

Opis układu programu Word 2016 dla komputerów Mac

Jeśli masz otwarty dokument w programie Word, jego nazwa jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w lewym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp jest wyświetlany obok nich, w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi, który można dostosować, zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Powtórz. Pole Wyszukaj i przycisk Udostępnij znajdują się w prawym górnym rogu ekranu.

Pod tym wierszem znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera on karty, takie jak Wstawianie, Projektowanie i Recenzja. Wybranie karty wywołuje odpowiednią wstążkę zawierającą pogrupowane polecenia. Wstążka znajduje się pod kartami. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak hiperlinki czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Zawartość dokumentu jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, na przykład Recenzja lub Znajdź, powodują otwarcie okienek z lewej lub prawej strony obszaru treści dokumentu.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przechodzić między głównymi obszarami programu Word 2016 dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+F6 (w celu przejścia do następnego obszaru) lub klawisze Shift+Command+F6 (w celu przejścia do poprzedniego obszaru). Oto główne obszary od góry do dołu:

 • Pasek narzędzi

 • Karty Wstążki

 • Zawartość dokumentu

 • Pasek stanu

Aby przechodzić między elementami na pasku narzędzi lub między kartami wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Usłyszysz nazwę bieżącego przycisku lub karty. Aby wybrać ten element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Aby przechodzić między poleceniami na wybranej wstążce, naciśnij klawisz Tab (w celu przejścia do następnego elementu) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia do poprzedniego elementu). Usłyszysz nazwy poszczególnych poleceń podczas przechodzenia do nich, a jeśli zaczekasz chwilę, funkcja VoiceOver poinformuje Cię również o sposobie interakcji z bieżącym poleceniem.

Gdy fokus znajdzie się w treści dokumentu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przeprowadzić interakcję z zawartością:

 • Aby przejść o jeden wiersz w dół lub w górę, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby przejść o jeden wyraz w lewo lub w prawo, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 • Aby przejść do pierwszego wiersza następnego lub poprzedniego akapitu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

Aby zaznaczyć tekst, naciśnij klawisze Shift+klawisz strzałki w kierunku tekstu do zaznaczenia.

Porada : Gdy fokus znajduje się w treści dokumentu, naciśnij klawisze Control+F, aby użyć pola Wyszukiwanie.

Nawigowanie za pomocą okienka nawigacji

Możesz szybko przechodzić między całymi stronami za pomocą okienka nawigacji, które można otworzyć po lewej stronie treści dokumentu.

 1. Naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: komunikat „Okienko nawigacji, niezaznaczone, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby włączyć to okienko.

 4. Aby przenieść fokus do okienka nawigacji, naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz komunikat „Okienko miniatur, wybrano”.

 5. Aby otworzyć okienko miniatur zawierające listę stron dokumentu, raz naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver poda liczbę wszystkich stron i numer bieżącej strony.

 6. Aby przechodzić między stronami, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż znajdziesz odpowiednią stronę, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja w celu przejścia do tej strony.

Fokus zostanie przeniesiony do tekstu na wybranej stronie.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×