Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program PowerPoint 2016 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z prezentacjami. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu w zależności od platformy, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu programu PowerPoint 2016

Po otwarciu lub utworzeniu nowej prezentacji programu PowerPoint 2016 nazwa prezentacji jest wyśrodkowana u góry ekranu. Ponieważ korzystasz z widoku normalnego, kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi, który można dostosować, zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij, Powtórz i Rozpocznij od początku.

Poniżej paska narzędzi znajduje się zestaw kart wstążki, na przykład Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie, Przejścia, Animacje, Pokaz slajdów i Widok. Wstążka znajduje się poniżej tego wiersza kart (czytnik zawartości ekranu JAWS nazywa ją dolną wstążką). Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka. Umożliwia ona wstawianie do prezentacji różnych elementów, takich jak tabele, obrazy, kształty lub równania.

Pod wstążką są wyświetlane trzy okienka. Okienko Slajdy znajduje się po lewej stronie. Zawiera ono miniatury slajdów lub tekst znajdujący się na slajdach w prezentacji. Po prawej stronie znajduje się aktywny slajd, a pod nim — okienko Notatki. W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski widoków i kontrolki powiększenia.

Te paski narzędzi, okienka i kontrolki będą wyświetlane do momentu przejścia do innego widoku.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby nawigować w programie PowerPoint 2016 i cyklicznie przełączać się między punktami orientacyjnymi ekranu, naciskaj klawisz F6. Poniżej wymieniono kolejno punkty orientacyjne:

 • Aktywny slajd

 • Przyciski i kontrolki w prawym dolnym rogu

 • Górny pasek narzędzi i karty wstążki

 • Okienko Slajdy

Aby przechodzić cyklicznie między elementami ekranu bieżącego punktu orientacyjnego, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałek, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Na przykład możesz przełączać się między polami tekstowymi aktywnego slajdu, naciskając klawisz Tab, lub przechodzić między miniaturami slajdów w okienku Slajdy za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę. Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Porada : Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe lub obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji i Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji.

PowerPoint 2016 zawiera dostępne nazwy, które mogą być odczytywane przez czytniki ekranu podczas pracy w aplikacji. Za pomocą programu Narrator, czytnik ekranu wbudowany w systemie Windows lub z czytnika ekranu innych firm, takich jak JAWS. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z czytnika ekranu PowerPoint 2016 zapoznaj się z podstawowych zadań w celu tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika ekranu.

Szczególne uwarunkowania dotyczące programu PowerPoint 2016

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na komputerze, używając ustawień dużego kontrastu dostępnych w systemie Windows. Aby szybko rozpocząć korzystanie z motywu o dużym kontraście, naciśnij klawisze Alt+lewy Shift+Print Screen, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu aktywowania tego motywu.

System Windows zawiera kilka motywów o dużym kontraście. Aby znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 1. Naciśnij klawisz logo Windows, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „duży kontrast”. Czytnik zawartości ekranu wypowie komunikat: „Ustawienia dużego kontrastu, ustawienia systemowe”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Okno ustawień, Duży kontrast, motyw”, a następnie nazwę obecnie wybranego motywu.

 3. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiedni dla Ciebie motyw o dużym kontraście.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby aktywować wybrany motyw.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Program PowerPoint dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z prezentacjami. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji PowerPoint dla systemu Android

Domyślnie aplikacja PowerPoint dla systemu Android jest otwierana w widoku Normalny. W tym widoku u góry na środku znajduje się nazwa dokumentu. Poniżej nazwy dokumentu znajduje się pasek menu zawierający następujące elementy w kolejności od lewej do prawej strony:

 • Plik

Dwukrotne naciśnięcie przycisku Plik powoduje otwarcie menu Plik, które zawiera następujące przyciski, w kolejności od góry do dołu:

 • Nowy

 • Otwórz

 • Zapisz

 • Zapisz jako

 • Historia

 • Drukuj

 • Udostępnij

 • Zamknij

 • Opinia

 • Aplikacje pakietu Office

 • Pokaz slajdów

Dwukrotne naciśnięcie przycisku Pokaz slajdów powoduje otwarcie widoku Pokaz slajdów, który zawiera następujące elementy i obszary, w kolejności od góry do dołu:

 • Pasek menu zawierający następujące elementy w kolejności od lewej do prawej strony:

  • Wskaźnik numeru slajdu

  • Przełącznik Pismo odręczne

  • Menu Narzędzia pisma odręcznego

  • Przełącznik łączenia ekranu

  • Przycisk Zakończ pokaz

 • Obszar Pokaz slajdów

 • Obszar notatek z przełącznikiem do rozwijania tego obszaru

 • Lista Slajdy

 • Dodaj slajd

 • Udostępnij

 • Cofnij

 • Naciśnij dwukrotnie pozycję Dodaj slajd, aby dodać nowy slajd w prezentacji.

 • Naciśnij dwukrotnie pozycję Udostępnij, aby udostępnić prezentację.

 • Naciśnij dwukrotnie pozycję Cofnij, aby cofnąć ostatnią czynność.

Poniżej paska menu znajduje się główny obszar zawartości, gdzie są wyświetlane slajdy. Przeciągnij jednym palcem w tym obszarze, aby usłyszeć numery slajdów. Naciśnij slajd, aby go wybrać. Gdy naciśniesz dwukrotnie slajd, usłyszysz: „Przycisk Edytuj”. Gdy naciśniesz dwukrotnie ekran, otworzysz widok do edycji.

Widok do edycji zawiera następujące elementy, w kolejności od góry do dołu:

 • U góry: Przyciski paska menu

 • Wstecz

 • Więcej opcji

 • Notatki

 • Udostępnij

 • Cofnij

Główny obszar zawartości

 • Pokazuje jeden slajd, który można edytować

U dołu: Przycisk Powiedz mi, przyciski na pasku menu kontekstowego i przełącznik Rozwiń/Zwiń

 • Powiedz mi

Przyciski na pasku menu kontekstowego zmieniają się w zależności od tego, co jest wybrane w głównym obszarze zawartości (na przykład cały slajd, tabela lub pole tekstowe na slajdzie). Domyślnie zawiera on następujące elementy, gdy fokus jest na całym slajdzie:

 • Powiedz mi

 • Układ

 • Tabela

 • Obraz

 • Kształt

 • Pole tekstowe

 • Aparat

 • Cofnij

 • Przełącznik Rozwiń/Zwiń

Uwaga :  Dwukrotne naciśnięcie tych elementów powoduje otwarcie menu z dodatkowymi opcjami.

Dwukrotne naciśnięcie przełącznika Rozwiń/Zwiń otwiera lub ukrywa pasek menu Karta, który zawiera następujące elementy, w kolejności od lewej do prawej:

 • Lista menu Karta

 • Przycisk Powiedz mi

 • Przycisk Cofnij

 • Przycisk Wykonaj ponownie

 • Przełącznik Rozwiń/Zwiń

Na liście menu Karta znajdują się następujące karty:

 • Narzędzia główne

 • Wstawianie

 • Rysowanie

 • Projektowanie

 • Przejścia

 • Pokaz slajdów

 • Recenzja

 • Widok

Dwukrotne naciśnięcie pozycji listy menu powoduje otwarcie nowych opcji edycji.

Używanie czytnika zawartości ekranu TalkBack, gestów dotykowych i skrótów klawiatury zewnętrznej

Aplikacja PowerPoint dla systemu Android współdziała z czytnikiem zawartości ekranu TalkBack. Gdy funkcja TalkBack jest włączona, słychać głosowe opisy czynności wykonywanych na urządzeniu: wybierania lub aktywowania. Dotyczą one poleceń, lokalizacji, list i przycisków, a także zawartości ekranów, menu i okien podręcznych aplikacji PowerPoint.

Włączanie funkcji TalkBack

Możesz włączyć funkcję TalkBack podczas konfigurowania telefonu z systemem Android lub później. Możesz również aktywować skrót umożliwiający włączenie funkcji TalkBack. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie TalkBack.

 1. Aby włączyć funkcję TalkBack po zakończeniu konfiguracji, przejdź do pozycji Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

 2. Naciśnij pozycję TalkBack i naciśnij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.

 3. Wybierz przycisk OK.

Korzystanie z globalnego i lokalnego menu kontekstowego

Podczas nawigacji przy użyciu funkcji TalkBack dostępne są dwa rodzaje menu kontekstowych, w których można znaleźć ustawienia i kontrolki. Globalne menu kontekstowe zawiera polecenia działające w dowolnym miejscu. Lokalne menu kontekstowe zawiera polecenia zależne od elementu, na którym umieszczono fokus.

Aby dowiedzieć się więcej o globalnym i lokalnym menu kontekstowym, zobacz Używanie globalnych i lokalnych menu kontekstowych.

Używanie funkcji Powiedz mi

Możesz użyć funkcji wyszukiwania Powiedz mi, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji, szybko wykonać zadanie lub sprawdzić, gdzie na ekranie znajduje się określona opcja lub karta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Powiedz mi, zobacz Szybka praca z funkcją Powiedz mi.

 1. W widoku do edycji prezentacji programu PowerPoint szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Powiedz mi, przycisk. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie dwukrotnie naciśnij ekran jednym palcem. Usłyszysz: „Powiedz mi, co chcesz zrobić”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Pole edycji, Powiedz mi, co chcesz zrobić”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

 3. Aby wpisać szukany wyraz, przesuń palcem po klawiaturze w dolnej części ekranu, aż usłyszysz nazwę znaku, który chcesz wpisać, a następnie unieś palec. Podczas wpisywania zostanie otwarta lista wyników wyszukiwania.

 4. Aby przeglądać wyniki wyszukiwania, szybko przesuń jednym palcem w lewo lub w prawo. Usłyszysz wyniki wyszukiwania. Niektóre wyniki mogą obejmować podmenu z dodatkowymi opcjami. Funkcja TalkBack poinformuje o wynikach wyszukiwania obejmujących podmenu. Usłyszysz: „Menu <wynik wyszukiwania>.Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Aby otworzyć menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wybrać wynik, naciśnij dwukrotnie ekran.

Obsługiwanie aplikacji PowerPoint dla systemu Android za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Narzędzia do rozpoznawania mowy umożliwiają obsługiwanie aplikacji PowerPoint dla systemu Android przy użyciu poleceń głosowych zamiast nawigacji dotykowej czy klawiatury zewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu pobierania i włączania aplikacji Voice Access, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Voice Access.

Powiększanie i pomniejszanie

Powiększ zawartość prezentacji, aby na przykład sprawdzić obraz na slajdzie.

Aby powiększyć slajd, umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je. Aby pomniejszyć, ściśnij palce razem.

Umożliwienie funkcji TalkBack czytania tekstu alternatywnego

Aby dowiedzieć się, czego dotyczy obraz, tabela, pole tekstowe lub kształt w prezentacji, posłuchaj ich tekstu alternatywnego (jeśli jest dostępny).

 1. Aby przejść do obiektu na slajdzie, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „<Tytuł tekstu alternatywnego> <typ obiektu> <opis tekstu alternatywnego>. Akcje niestandardowe, uruchom menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”.

 2. Aby wyjść z obiektu, szybko przesuń w lewo lub w prawo.

Zmienianie kontrastu kolorów i odwracanie kolorów

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na urządzeniu.

Uwaga : Zmienianie kontrastu kolorów i odwracanie kolorów to funkcje eksperymentalne. Nie ma gwarancji, że będą działać na wszystkie przyciski i powierzchnie.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu. Usłyszysz komunikat: „Cień Powiadomienia”. Zostanie otwarty obszar powiadomień.

 2. Szybko przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu. Usłyszysz nazwę opcji, na której jest umieszczony fokus.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Otwórz ustawienia, przycisk. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Ustawienia”.

 4. Naciśnij w dowolnym miejscu na ekranie, a następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ułatwienia dostępu. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Ułatwienia dostępu”.

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Tekst o dużym kontraście, eksperymentalne, przełącznik wyłączony, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie element. Usłyszysz komunikat: „Włączono”.

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Odwrócenie kolorów, eksperymentalne, może wpływać na wydajność, przełącznik wyłączony, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie element. Usłyszysz komunikat: „Włączono”.

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Możesz formatować pola tekstowe, kształty, tabele i obrazy w aplikacji PowerPoint dla systemu Android tak, aby były bardziej dostępne dla wszystkich. Aby uzyskać porady dotyczące tworzenia prezentacji z ułatwieniami dostępu, zobacz Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Aplikacja PowerPoint Mobile zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z prezentacjami.

Uwagi : 

W tym temacie

Opis układu aplikacji PowerPoint Mobile

Po otwarciu aplikacji PowerPoint Mobile w prawym górnym rogu widoku otwierającego znajduje się przycisk konta użytkownika. Pod tym przyciskiem znajduje się wiersz nagłówka PowerPoint. Poniżej wiersza nagłówka znajdują się przyciski Nowy i Przeglądaj. Pod tymi przyciskami w obszarze głównej zawartości znajduje się lista prezentacji, nad którymi ostatnio pracowano.

Widok do czytania

Otwarcie prezentacji aplikacji PowerPoint Mobile lub rozpoczęcie pracy nad nową prezentacją powoduje jej otwarcie w widoku Do czytania. Nazwa prezentacji jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Pod nazwą po lewej stronie znajduje się przycisk Plik. Z prawej strony tego przycisku znajdują się następujące przyciski: Prezentuj, Nowy slajd, Udostępnij i Cofnij.

Wszystkie slajdy w prezentacji są wyświetlane jako miniatury poniżej przycisków.

Widok do edycji

Aby przejść z widoku Do czytania do widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran na slajdzie, który chcesz edytować. Usłyszysz komunikat: „Niestandardowy”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu kontekstowe, przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Do edycji. Usłyszysz komunikat: „Okienko slajdu”. Fokus znajduje się w obszarze głównej zawartości.

Nazwa prezentacji jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Pod nazwą po lewej stronie znajduje się przycisk Wstecz. Z prawej strony tego przycisku znajdują się następujące przyciski: Znajdź, Notatki, Prezentuj i Cofnij.

Pod tymi przyciskami znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Tutaj jest wyświetlany wybrany slajd.

Poniżej głównego obszaru zawartości jest wyświetlane okienko Notatki, jeśli zostało aktywowane.

Poniżej okienka Notatki lub głównego obszaru zawartości znajduje się kontekstowy pasek narzędzi Szybki dostęp. Są na nim wyświetlane przyciski związane z obszarem lub elementem, który jest obecnie zaznaczony na slajdzie w obszarze głównej zawartości. Przycisk Więcej opcji znajduje się po prawej stronie paska narzędzi. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie menu głównego poniżej głównego obszaru zawartości.

U góry menu głównego znajduje się pasek menu. Nazwa bieżącej karty jest wyświetlana z lewej strony paska menu. Opcje karty są wyświetlane pod nazwą karty. Naciśnij dwukrotnie nazwę karty, aby otworzyć menu karty przedstawiające wszystkie dostępne karty. Na pasku menu po prawej stronie nazwy karty znajdują się następujące przyciski: Powiedz mi, Cofnij, Wykonaj ponownie i Więcej opcji (rozwinięte).

Aby przejść z widoku Do edycji do widoku Do czytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „ Wyłączone, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą dotyku

 • Aby nawigować w aplikacji PowerPoint Mobile i przechodzić między elementami na ekranie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby zamknąć menu kontekstowe, szybko narysuj kształt litery „Z” dwoma palcami.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×