Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji OneDrive za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja OneDrive dla systemu Windows 10 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym przechowywanie i udostępnianie plików na różnych urządzeniach. System Windows zawiera liczne funkcje ułatwień dostępu, takie jak czytnik zawartości ekranu, lupa i kontrolki dużego kontrastu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w system Windows 10 i jest automatycznie wyświetlana w Eksploratorze plików oraz jako lokalizacja zapisywania plików. Pliki zapisane w aplikacji OneDrive są dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com oraz w trybie offline na komputerze, dzięki czemu możesz ich używać w dowolnym momencie — nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia aplikacja OneDrive synchronizuje pliki w trybie online z plikami zapisanymi na komputerze.

W tym temacie

Opis układu aplikacji OneDrive

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w system Windows 10 i zintegrowana z Eksploratorem plików jako lokalizacja zapisywania plików. W Eksploratorze plików usługa OneDrive jest wymieniona jako dysk w widoku drzewa w okienku nawigacji. Po wybraniu usługi OneDrive jej nazwa jest wyświetlana na pasku tytułu u góry okna Eksploratora plików.

Pod paskiem tytułu znajduje się zestaw kart wstążki: Plik, Narzędzia główne, Udostępnianie i Widok. Pod kartami widać wstążkę. Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład w przypadku wybrania karty Narzędzia główne jest wyświetlana wstążka zawierająca typowe polecenia oraz Schowek, co ułatwia organizowanie plików lub wybranie odpowiednich opcji. Jeśli wybierzesz kartę Udostępnianie, zostanie wyświetlona wstążka umożliwiająca wysyłanie lub udostępnianie wybranych plików.

Pod wstążką znajdują się kontrolki nawigacji, takie jak Wstecz, Dalej i O jeden poziom w górę. Na pasku adresu znajduje się ścieżka bieżącej lokalizacji. Obok paska adresu jest pole wyszukiwania aplikacji OneDrive.

Pod kontrolkami nawigacji znajduje się struktura folderów i plików przechowywanych w usłudze OneDrive. Ta struktura zajmuje większą część strony. Okienko po lewej stronie obejmuje okienko nawigacji (widok drzewa), które zawiera strukturę folderów wyższego poziomu z Twoimi dokumentami, muzyką, zdjęciami i plikami publicznymi. Widok główny zawiera listę folderów i plików w elemencie wybranym w widoku drzewa.

Po wybraniu folderu w widoku głównym ten folder zostanie otwarty i zostanie wyświetlona lista jego podfolderów oraz plików. Po wybraniu pliku zostanie on otwarty w odpowiedniej aplikacji, takiej jak Word lub Excel.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby nawigować po aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 i cyklicznie przechodzić między elementami na ekranie, naciskaj klawisz Tab (w celu przejścia dalej) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia wstecz). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Aby zamknąć menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc.

Podczas poruszania się po obszarach okna aplikacji OneDrive czytnik zawartości ekranu przekazuje informacje dotyczące obszaru, w którym znajduje się fokus. Może to być pasek menu, widok drzewa lub widok główny folderów i plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 w celu otwierania, przekazywania, pobierania i udostępniania plików, a także informacje o skrótach klawiaturowych, zobacz Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×