Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Kontakty za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja Kontakty w usłudze Office 365 oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z niej. Na przykład czytniki zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika (UI).

Wiele funkcji ułatwień dostępu jest wbudowanych w komputerze lub na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach ułatwień dostępu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Kontakty

Aplikacja Kontakty ułatwia zarządzanie informacjami kontaktowymi. Podobnie do innych aplikacji usługi Office 365, aplikacja Kontakty to aplikacja internetowa, której można używać w przeglądarce internetowej. Aby otworzyć aplikację Kontakty, wybierz jej kafelek w obszarze Uruchamianie aplikacji usługi Office 365. Aby przechodzić między elementami aplikacji, używaj klawiszy Tab i Shift+Tab.

 • Okienko nawigacji

  Po otwarciu aplikacji Kontakty fokus znajduje się w grupie Proponowane osoby w okienku nawigacji po lewej stronie. Naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do pola wyszukiwania w celu wyszukania osoby. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać grupy w okienku, takie jak Twoje kontakty, Katalog i Grupy, do których należysz (jeśli takie istnieją). Po wybraniu jednego z elementów na liście nawigacji zawartość okienka głównego zmieni się, aby odzwierciedlić ten wybór.

  U dołu okienka nawigacji znajdują się przyciski Poczta e-mail i Kalendarz (aplikacja Outlook w sieci Web) oraz przyciski dla aplikacji Kontakty, której używasz, i aplikacji Zadania.

  Ponownie naciśnij klawisz Tab, a fokus zostanie przeniesiony do baneru w górnej części głównego okienka aplikacji Kontakty.

 • Okienko główne

  Zawartość okienka głównego zmienia się zgodnie z elementem wybranym w okienku nawigacji.

  Górny pasek okienka głównego zawiera przyciski Nowe (kontakt, lista kontaktów lub grupa) i Zarządzaj (importowanie i eksportowanie). Mogą tam także znajdować się inne opcje, takie jak Edytuj ulubione, która jest wyświetlana po wybraniu pozycji Proponowane osoby w okienku nawigacji i która pozwala na dodanie czyjegoś nazwiska do ulubionych.

Nawigowanie w aplikacji Kontakty za pomocą skrótów klawiaturowych

Ponieważ aplikacja Kontakty działa w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe obsługiwane w przeglądarce są również dostępne w aplikacji Kontakty. Jednak jeśli dana przeglądarka nie obsługuje skrótów klawiaturowych, można używać klawisza Tab, aby przejść do przodu, i klawiszy Shift+Tab, aby przejść wstecz.

W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe umożliwiające nawigowanie po interfejsie użytkownika aplikacji Kontakty. Lista obejmuje skróty dostępne w większości przeglądarek oraz te, które są specyficzne dla aplikacji Kontakty.

Uwagi

 • Podczas korzystania z aplikacji Kontakty zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki sieci Web. Zapewnia to dostęp do skrótów klawiaturowych obsługiwanych w programie Internet Explorer.

 • Skróty klawiaturowe zawarte w tabeli dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obszaru, przycisku, linku lub opcji w oknie dialogowym albo zamknięcie menu.

Na przykład przejście do następnego linku nawigacyjnego lub przycisku lub przejście do następnego obszaru podczas wyświetlania, dodawania lub edytowania kontaktu. Klawisz Tab umożliwia również zamknięcie menu Grupy, a w oknie dialogowym Linki pozwala na przejście do następnej opcji.

Tab

Przejście do poprzedniego obszaru, przycisku lub linku

Shift+Tab

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przejście do następnego kontaktu na liście kontaktów lub przejście do poprzedniego kontaktu

 • Zaznaczenie dodatkowych kontaktów przy zaznaczonym kontakcie

 • Przechodzenie między opcjami w menu i wybieranie ich

Klawisze strzałek

Zaznaczenie lub wyczyszczenie opcji w oknie dialogowym lub pola wyboru kontaktu na liście kontaktów

Spacja

Wyczyszczenie wszystkich zaznaczeń na stronie i odświeżenie tej strony w przeglądarce sieci Web

F5

Aktywowanie przycisku lub linku albo otwarcie menu

Na przykład aby zapisać dane podczas dodawania lub edytowania informacji kontaktowych, użyj klawisza Tab, aby wybrać przycisk Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Z kolei podczas dodawania kontaktu do grupy, użyj klawisza Tab, aby wybrać przycisk Zastosuj w menu Grupy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Enter

Dodawanie nowego kontaktu

Ctrl+N

Edytowanie zaznaczonego kontaktu

Ctrl+E

Zapisanie zmian w informacjach kontaktowych

Ctrl+S lub Ctrl+Enter

Otwarcie menu Grupy, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Użyj klawiszy strzałek, aby przechodzić między opcjami w menu i wybierać je.

g

Otwarcie okna dialogowego Linki, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Użyj klawisza Tab, aby przechodzić między opcjami w oknie dialogowym i wybierać je.

l

Otwarcie okna dialogowego Usuwanie, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Aby usunąć zaznaczony kontakt, naciśnij klawisz Tab w celu przejścia do przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Delete

Zamknięcie okna dialogowego

Esc

Przejście do pola Wyszukaj.

/

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×