Dostosowywanie wydajności usługi Exchange Online

Ten artykuł zawiera ogólne porady i linki do innych zasobów na temat poprawiania wydajności usługi Exchange Online.

Ten artykuł jest częścią projektu Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365.

Kwestie do rozważenia w celu poprawienia wydajności usługi Exchange Online

Aby zwiększyć prędkość migracji oraz zmniejszyć ograniczenia przepustowości Twojej organizacji na potrzeby usługi Exchange Online, rozważ następujące rozwiązania:

  • Zmniejszenie rozmiarów skrzynek pocztowych   . Mniejszy rozmiar skrzynki pocztowej zwiększa prędkość migracji.

  • Użycie funkcji przenoszenia skrzynki pocztowej we wdrożeniu hybrydowym programu Exchange   . W przypadku wdrożenia hybrydowego programu Exchange poczta przechowywana w trybie offline (w formie plików OST) nie wymaga ponownego pobrania po migracji do usługi Exchange Online. Przekłada się to na znacznie mniejsze wymagania w zakresie przepustowości pobierania.

  • Zaplanowanie przenoszenia skrzynek pocztowych na okresy niskiego ruchu internetowego i niskiego wykorzystania lokalnego wdrożenia programu Exchange   . Podczas planowania przenoszeń żądania migracji są przesyłane do serwera proxy replikacji skrzynki pocztowej i mogą nie zostać wykonane natychmiast.

  • Korzystanie z kompaktowych pasków wysuwanych w aplikacji Outlook w sieci Web.    Kompaktowe paski wysuwane udostępniają mniejszą i wymagającą mniej pamięci wersję niektórych wiadomości e-mail w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer dzięki renderowaniu niektórych składników na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie kompaktowych pasków wysuwanych do zmniejszania użycia pamięci podczas czytania wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydajności migracji programu Exchange, zobacz Wydajność migracji w usłudze Office 365 i najlepsze rozwiązania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×