Dostosowywanie wstążki w pakiecie Office

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co można dostosować: Możesz spersonalizować do wstążki, aby rozmieścić karty i polecenia w kolejności, w odpowiednim, ukryć lub odkryć na wstążce programu i ukrywanie rzadziej używane polecenia. Ponadto można eksportować lub importowanie dostosowanej wstążki.

Obraz przedstawiający części wstążki: karty, polecenia grupy poleceń

Czego nie można dostosować: nie można zmniejszyć rozmiar do Wstążki lub rozmiar tekstu lub ikony na Wstążce. Jedynym sposobem na tym jest zmienić rozdzielczość ekranu, który chcesz zmienić rozmiar wszystkich elementów na stronie.

Podczas dostosowywania swojego wstążki: wprowadzone dostosowania są stosowane tylko do programu pakietu Office, w którym pracujesz w czasie. Na przykład jeśli spersonalizować do wstążki w programie Word, te same zmiany nie będzie widoczna w programie Excel. Jeśli chcesz podobne dostosowań w innych aplikacjach pakietu Office, musisz otworzyć każdą z tych aplikacjach, aby wprowadzić te same zmiany.

Porada: Nie można zmienić koloru na Wstążce lub jej ikony, ale możesz zmienić schemat kolorów, która korzysta z pakietu Office w całym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie motyw pakietu Office.

Aby ukryć na wstążce programu:

 1. Otwórz aplikację, które chcesz ukryć do wstążki w, na przykład Word lub Excel.

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji wybierz pozycję ^.

  Wybierz pozycję ^ Aby ukryć do wstążki.

Aby wyświetlić na wstążce programu:

 1. Wybierz kartę, na przykład dla użytkowników domowych.

 2. Gdy Wstążka jest rozwijana, w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Przycisk odpinania pakietu Office 2016 przypinanie na Wstążce do góry, aby pozostała.

  W górnym rogu ekranu wybierz numer pin, aby przypiąć do wstążki do strony, aby pozostała.

Jeśli korzystasz z trybu do czytania, naciśnij klawisz Esc, aby wyświetlić na wstążce programu.

Karty na wstążce programu są Narzędzia główne, wstawianie projektu, itp. Na przykład na poniższym obrazie pokazano kartach w programie Word.

Obraz kart na wstążce programu Word.

Możesz dodać niestandardowe tabulatory lub zmienianie nazwy i zmienianie kolejności kart domyślnych, wbudowanych w do pakietu Office. Niestandardowe karty na liście Dostosuj Wstążkę mają (niestandardowy) po nazwie, ale program word (niestandardowy) nie jest wyświetlana na Wstążce.

Otwórz okno "Dostosowywanie wstążki"

Aby pracować z do wstążki, musisz przejść do Dostosowywanie Wstążki. Poniżej przedstawiono, jak to zrobić.

 1. Otwórz aplikację, można dostosować do wstążki w, na przykład Word lub Excel.

 2. Umieść wskaźnik myszy na puste miejsce na Wstążce, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

  Umieszczenie wskaźnika myszy na puste miejsce na Wstążce i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 3. Kliknij pozycję Dostosuj Wstążkę.

Teraz możesz wykonać poniższe czynności, aby dostosować do wstążki.

Zmienianie kolejności kart domyślnych lub niestandardowych

Możesz zmienić kolejność Narzędzia główne, wstawianie rysowanie, projektowanie i inne karty. Nie można zmienić położenie karty plik .

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, którą chcesz przenieść.

  Zaznacz kartę, którą chcesz przenieść, a następnie w górę i strzałkę w dół, aby zmienić lokalizację.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie karty niestandardowej

Kliknięcie przycisku Nowa karta powoduje dodanie karty i grupy niestandardowej. Polecenia możesz dodawać tylko do grup niestandardowych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij przycisk Nowa karta.

 2. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy karty domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Ukrywanie karty domyślnej lub niestandardowej

Można ukryć zarówno niestandardowe i domyślne tabulatory. Ale można to zrobić tylko usunąć niestandardowe tabulatory. Nie można ukryć kartę Plik.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę wyczyść pole wyboru obok karty domyślnej lub niestandardowej, którą chcesz ukryć.

 2. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie karty niestandardowej

Możesz ukrywać zarówno karty niestandardowe, jak i domyślne, ale usuwać wyłącznie karty niestandardowe. Nazwy kart i grup niestandardowych są oznaczone wyrazem (Niestandardowa), ale wyraz (Niestandardowa) nie jest wyświetlany na wstążce.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Możesz dodać grupy niestandardowej lub zmień nazwę i zmienianie kolejności grup domyślnych, które są wbudowane do pakietu Office. Grupy niestandardowe na liście Dostosuj Wstążkę mieć (niestandardowy) po nazwie, ale program word (niestandardowy) nie jest wyświetlana na Wstążce.

Zmienianie kolejności grup domyślnych lub niestandardowych

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę, którą chcesz przenieść.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie grupy niestandardowej do karty

Grupę niestandardową możesz dodać do karty niestandardowej lub domyślnej.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, do której chcesz dodać grupę.

 2. Kliknij przycisk Nowa grupa.

 3. Aby zmienić nazwę grupy Nowa grupa (Niestandardowa), kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

  Uwaga: Klikając grupę niestandardową, a następnie klikając pozycję Zmień nazwę, możesz również dodać ikonę dla oznaczenia grupy niestandardowej. Po otwarciu okna dialogowego Symbol wybierz ikonę grupy.

 4. Aby ukryć etykiety poleceń dodanych do grupy niestandardowej, kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Ukryj etykiety poleceń. Powtórz tę czynność, aby je odkryć.

 5. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy grupy domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę lub grupę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie grupy domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Zastępowanie grupy domyślnej grupą niestandardową

Nie możesz usunąć polecenia z grupy wbudowanej pakietu Microsoft Office. Jednak możesz utworzyć grupę niestandardową zawierającą polecenia, które będą używane zamiast grupy domyślnej.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę domyślną, do której chcesz dodać grupę niestandardową.

 2. Kliknij przycisk Nowa grupa.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową grupę, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 4. Wpisz nazwę nowej grupy i wybierz ikonę, która będzie wyświetlana dla tej nowej grupy po zmianie rozmiaru wstążki.

 5. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Karty główne.

 6. Kliknij znak plus (+) obok karty domyślnej zawierającej grupę, którą chcesz dostosować.

 7. Kliknij znak plus (+) obok grupy domyślnej, którą chcesz dostosować.

 8. Kliknij polecenie, które chcesz dodać do grupy niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę domyślną i kliknij pozycję Usuń.

Aby dodać polecenia do grupy, należy najpierw dodać grupę niestandardową do karty domyślnej lub do nowej karty niestandardowej. Zmiana nazwy polecenia jest możliwa tylko w przypadku poleceń dodawanych do grup niestandardowych.

Domyślne tekst poleceń jest szary. Nie można zmieniać ich nazw, ikon, ani kolejności.

Polecenia dodane do nowej grupy na karcie domyślnej

Zmienianie kolejności poleceń w grupach niestandardowych

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, które chcesz przenieść.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie poleceń do grupy niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę niestandardową, do której chcesz dodać polecenie.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij listę, z której chcesz dodać polecenia, na przykład Popularne polecenia lub Wszystkie polecenia.

  Lista Wybierz polecenia z

 3. Kliknij polecenie na wybranej liście.

 4. Kliknij pozycję Dodaj.

 5. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie polecenia z grupy niestandardowej

Polecenia można usuwać tylko z grup niestandardowych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy polecenia dodanego do grupy niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk OK.

Można przywrócić wszystkie karty stan pierwotny, lub wybierz karty można zresetować stan pierwotny. Po zresetowaniu wszystkie karty na Wstążce również Resetowanie paska narzędzi Szybki dostęp, aby pokazać tylko polecenia domyślne.

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować na Wstążce:

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Resetuj.

 2. Kliknij pozycję Resetuj wszystkie dostosowania.

Resetowanie tylko wybranej karty domyślne ustawienia

Możesz przywrócić ustawienia domyślne tylko dla kart domyślnych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki zaznacz kartę domyślną, której ustawienia domyślne chcesz przywrócić.

 2. Kliknij przycisk Resetuj, a następnie kliknij pozycję Resetuj tylko wybraną kartę Wstążki.

Możesz udostępnić Wstążki i dostosowania paska narzędzi Szybki dostęp do pliku, który może być importowane i używane przez współpracownika lub na innym komputerze.

Krok 1: eksportowanie do dostosowanej wstążki:

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Importuj/Eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Eksportuj wszystkie dostosowania.

Krok 2: Importowanie dostosowanej wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp na innym komputerze

Ważne: Po zaimportowaniu pliku dostosowań wstążki wszystkie wcześniejsze dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp zostaną utracone. Jeśli przewidujesz potrzebę powrotu do bieżących dostosowań w przyszłości, wyeksportuj je przed zaimportowaniem jakichkolwiek nowych dostosowań.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Importuj/Eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Importuj plik dostosowań.

Tematy pokrewne

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×