Dostosowywanie ustawień formularza lub test w programie Microsoft Forms

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawienia formularzy umożliwiają określanie terminów, identyfikowanie osób odpowiadających, wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi w testach i określanie innych preferencji aplikacji Microsoft Forms.

Zmienianie ustawień

Aby wyświetlić ekran ustawień, kliknij przycisk wielokropka (...) w górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

Ustawienia formularzy

Na stronie Ustawienia można zaznacz lub wyczyść ustawienia domyślne.

Ustawienia formularzy i testów

Uwaga : Opcja Test sekcji i Otwórz za pomocą aplikacji Test skorzystaj ustawienia są dostępne tylko wtedy, gdy używasz test pytania.

Kto może wypełnić ten formularz

Korzystając z ustawieniem domyślnym, tylko osoby w mojej organizacji mogą odpowiedzi, obiekty odpowiadające musi znajdować się w Twojej organizacji i logowanie się do Wypełnij formularz. Wybierz opcję każda osoba z łączem mogą odpowiedzieć, jeśli chcesz umożliwić innych osób, w tym osoby spoza organizacji do wypełniania usługi test lub formularzy.

Dwie dodatkowe opcje są dostępne, jeśli wybierzesz tylko zezwalania innym osobom w organizacji do wypełniania formularza. Zaznacz nazwę rekordu, jeśli chcesz każdej odpowiedzi formularza należy umieścić adres e-mail i nazwę obiektu odpowiadającego. Wyczyść tę opcję, jeśli chcesz zezwolić na anonimowe odpowiedzi do formularza lub test. Zaznacz jedną odpowiedź na osobę, jeśli chcesz ograniczyć odpowiedzi na jeden osoby. Wyczyść tę opcję, aby umożliwić obiektów odpowiadających formularza przesłać więcej niż jedną odpowiedź do formularza. Ustawieniem domyślnym jest zezwalać na wiele odpowiedzi.

Zaakceptuj odpowiedzi lub zamknij formularz

Po wyłączeniu tego ustawienia nie będzie możliwe zbieranie nowych odpowiedzi do formularza. Możesz także określić domyślny komunikat wyświetlany osobom odpowiadającym podczas próby przesłania odpowiedzi po wyłączeniu tego ustawienia.

Ustawienie Zbieraj odpowiedzi dla formularzy i testów

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Korzystając z tych ustawień, można określić dokładną datę i godzinę, kiedy chcesz uruchamiać i zatrzymywać zbieranie odpowiedzi formularzy. Kliknij przycisk Data rozpoczęcia, a następnie kliknij pole tekstowe, daty, a następnie wybierz datę z formant kalendarza. Z listy rozwijanej etapami godzinę, należy wybrać określoną godzinę. Zrób to samo dla daty zakończenia.

Rozpoczynanie daty i koniec daty ustawienie formularzy i kwizów

Uwaga : Nie można wybrać daty i godziny w przeszłości.

Losowa kolejność pytań

W przypadku użycia tego ustawienia aplikacja Microsoft Forms wyświetli pytania w losowej kolejności. Każda osoba odpowiadająca zobaczy inną kolejność pytań. Domyślnym ustawieniem jest wyświetlanie pytań w tej samej kolejności, w której wprowadzono je do formularza, dla wszystkich osób odpowiadających.

Po zakończeniu dostosowywania ustawień formularza kliknij przycisk Wstecz.

Otwórz przy użyciu aplikacji Wypełnij test

Możesz użyć tego ustawienia wymagają, że obiekty odpowiadające uzupełnianie formularza przy użyciu wykonać Test w aplikacji systemu Windows 10 . Ta aplikacja tworzy środowisko, w których jest ograniczony dostęp do innych materiałów przydatnych podczas test jest wykonywana. Przejmowanie aplikacji Test wykonuje następujące czynności:

  • Jest wyświetlana tylko test i nic innego.

  • Usuwa Schowka.

  • Uniemożliwia dostęp do innych witryn sieci Web.

  • Zapobiega otwieraniu i uzyskiwanie dostępu do innych aplikacji.

  • Zapobiega udostępnianie, drukowanie i rejestrowania ekranów.

  • Zapobiega możliwość zmiany ustawień, rozszerzanie Wyświetla, otrzymywać powiadomienia, pobieranie aktualizacji lub używanie funkcji Autowypełnianie.

  • Uniemożliwia korzystanie z Cortany.

To ustawienie jest zaznaczone, łącze, które udostępniasz obiekty odpowiadające otwiera sporządzanie aplikacji dla testu na komputerach z Windows Update rocznicy 10. Aplikacja żąda, że obiekty odpowiadające Zaloguj się, a następnie formularza.

Ważne : Obiekty odpowiadające, którzy nie mają dostępu do sporządzanie aplikacji testu nie będzie mógł korzystać z formularza.

Wyświetl poprawne odpowiedzi po przesłaniu formularza przez osobę odpowiadającą

W przypadku użycia tego ustawienia z pytaniami testowymi osoby odpowiadające zobaczą prawidłowe odpowiedzi na pytania po przesłaniu odpowiedzi do testu. Obok prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe zostaną wyświetlone zielone znaczniki wyboru, a obok nieprawidłowych odpowiedzi zostanie wyświetlony czerwony tekst komunikatu. Wyłącz to ustawienie, jeśli informacje o prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedziach na pytania testowe nie mają być wyświetlane.

Pokaż punkty za pytanie osobom odpowiadającym

W przypadku użycia tego ustawienia z pytaniami testowymi osoby odpowiadające zobaczą liczbę punktów przypisanych do poszczególnych pytań podczas tworzenia testu. Liczba punktów jest wyświetlana w nawiasie po pytaniu testowym.

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcemy poznać Twoją opinię! W prawym górnym rogu okna aplikacji Microsoft Forms kliknij pozycję Więcej opcji (...) > Opinia. Możesz też odwiedzić witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Zmienianie motywu formularza

Wysyłanie formularza innym użytkownikom zbieranie odpowiedzi

Udostępnianie formularza do współpracy

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×