Dostosowywanie uprawnień do listy programu SharePoint lub w bibliotece

Dostosowywanie uprawnień do listy programu SharePoint lub w bibliotece

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator lub właściciel biblioteki, listy lub ankiety możesz zmienić uprawnienia, aby umożliwić odpowiednim osobom dostępu do danych są potrzebne podczas ograniczanie innych danych.

Uwaga: Jeśli chcesz dodać, zmienić lub usunąć uprawnienia dla poszczególnych dokumentu lub folderu, zobacz Udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Domyślnie wszystkich witryn, list i bibliotek w zbiorze witryn dziedziczą ustawienia uprawnień po witrynie bezpośrednio nad nimi w hierarchii witryn. Oznacza to witryna dziedziczy uprawnienia po witrynie głównej zbioru witryn i podwitryny dziedziczy uprawnienia po witrynie nadrzędnej. Foldery, list i dokumentów dziedziczyć uprawnienia z witryny zawierającej je i tak dalej.

Aby przypisać unikatowe uprawnienia do listy, biblioteki lub ankiety, że musisz pierwszego dziedziczenie uprawnień podział, a następnie przypisać unikatowe uprawnienia. Jak wszystkie te na stronie uprawnień. W tym artykule pokazano, jak uzyskać dostęp do strony i podział dziedziczenie uprawnień, a następnie zawiera opis kroków, aby przypisać lub zmienić uprawnienia.

Uwaga: Gdy użytkownik korzysta dokumentu lub innego elementu, dziedziczenie zostanie automatycznie przerwane dla tego elementu. Uprawnienia dziedziczone są kopiowane do elementu i uprawnień dla użytkowników, którym udostępniono elementu zostaną dodane. Jednak jeśli wprowadzono zmiany w uprawnieniach do elementu nadrzędnego, te zmiany nie są stosowane do elementu.

Wyświetlanie strony uprawnienia w usłudze SharePoint Online, 2019, 2016 lub 2013 serwera

Dla listy lub biblioteki

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, a następnie otwórz go.

 2. Wybierz Ustawienia , a następnie Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

  Jeśli nie widzisz Ustawienia , wybierz kartę Biblioteka lub Lista, aby otworzyć Wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy na Wstążce.

 3. Na stronie Ustawienia w obszarze uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Początek strony

Aby uzyskać ankiety

 1. Otwórz ankiety.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia ankiety.

 3. Kliknij listę rozwijaną i wybierz pozycję Ustawienia ankiety.

 4. Na stronie Ustawienia w obszarze uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia tej ankiety.

Informacje o unikatowych uprawnień dla pojedynczych elementów

Po przejściu do strony uprawnień, może zostać wyświetlony jeden lub więcej komunikatów u góry strony w następujący sposób:

Oto, co oznacza każdej wiadomości:

 • Niektóre elementy tej listy mogą mieć unikatowe uprawnienia, którymi nie można sterować z tej strony. Pokaż te elementy. Oznacza to, że na etapie w przeszłości pojedynczego elementu w obrębie listy, biblioteki lub ankiety został udostępniony innym osobom. Po kliknięciu przycisku Pokaż te elementy, pojawi się okno dialogowe Wyjątki przedstawiające elementy, które są one. Jeśli jesteś właścicielem element, kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami dla każdego z nich do wprowadzania zmian.

 • Istnieją użytkownicy, ograniczony dostęp w tej witrynie. Użytkownicy mogą ograniczony dostęp, jeśli element lub dokument w witrynie został udostępniony z nimi. Pokaż użytkowników. Oznacza to, że jeśli element został udostępniony za użytkownika, ale całej listy, biblioteki lub ankiety nie, a następnie ich dostęp jest ograniczona do jednego elementu, który został udostępniony z nimi. Kliknij przycisk Pokaż użytkowników, aby zobaczyć, komu są one.

  Gdy udostępniasz elementu z tym użytkownikiem, otrzymują one ograniczony dostęp do witryny, aby nadać im dostępu do elementu. Jeśli udostępnianie elementu, użytkownik nadal będzie ograniczony dostęp do witryny (i zostanie wyświetlony ten komunikat), one nie będą mieć dostępu do elementów nie udostępnionych im.

 • Ta witryna dziedziczy uprawnienia z witryny nadrzędnej. (nazwa witryny). Oznacza to, że dziedziczenie nie została jeszcze przerwane dla listy, biblioteki lub ankiety. Zobacz przerwać dziedziczenie uprawnień poniżej dla wykonywania tego zadania.

Początek strony

Przerywanie dziedziczenia uprawnień w usłudze SharePoint Online, 2019, 2016 lub 2013 serwera

Przerywanie dziedziczenia uprawnień dla listy, biblioteki lub ankiety, a następnie zdefiniuj nowe ustawienia uprawnień listy (lub biblioteki) staje się element nadrzędny dla elementów w nim. Elementy pod elementem nadrzędnym teraz dziedziczą nowe ustawienia uprawnień (chyba że elementy zdefiniowania unikatowych uprawnień.)

Aby przerwać dziedziczenie i przypisać unikatowe uprawnienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do listy, biblioteki lub ankiety, a następnie otwórz go.

 2. Przejdź do strony uprawnień przy użyciu kroków w poprzedniej sekcji.

 3. Aby przerwać dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej, kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień.

  Początek strony

Przypisać unikatowe uprawnienia w usłudze SharePoint Online, 2019, 2016 lub 2013 serwera

Przed unikatowe uprawnienia, należy przerwać dziedziczenie po witrynie nadrzędnej. Gdy zostało przerwane dziedziczenie w poprzedniej sekcji, wykonując kroki, wykonaj poniższe czynności, aby udzielić uprawnień unikatowych:

 1. Przejdź do listy, biblioteki lub ankiety, a następnie otwórz go.

 2. Przejdź do strony uprawnień przy użyciu kroków w poprzedniej sekcji.

 3. Kliknij przycisk Udziel uprawnień na karcie uprawnienia.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy elementu nadrzędnego, nie zobaczysz Udziel uprawnień.

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie... upewnij się, że wybrano Zaproś osoby, a następnie wpisz nazwy osób lub grupy, której chcesz udzielić dostępu do w polu Wprowadź nazwy lub adresy e-mail....

 5. W razie potrzeby Dodaj wiadomość osobistą.

 6. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Udostępnianie dowolnych danych w tym folderze, nawet elementy z unikatowymi uprawnieniami. To udzielić lub ograniczyć dostęp do elementów, które już ustawianie unikatowych uprawnień. (Ta opcja jest tylko dostępna dla folderów).

 7. Poziom uprawnień przyznanych ustawiono Edytowanie domyślnie, co oznacza, że osoby, które zapraszasz można wprowadzić zmiany do listy, biblioteki lub ankiety. Jeśli chcesz udzielić inny poziom uprawnień takich jak odczytu, kliknij pozycję Pokaż opcje i zmień ustawienie w polu Wybierz poziom uprawnień.

 8. Wiadomości e-mail będą wysyłane do wszystkich osób w polu Zaproś osoby. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, kliknij pozycję Pokaż opcje i wyczyść pole wyboru Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

 9. Po zakończeniu kliknij pozycję Udostępnij.

  Początek strony

W niektórych przypadkach można utworzyć grupę zabezpieczeń usługi Active Directory w systemie Windows i udzielić dostępu do biblioteki lub listy dla wszystkich osób w grupie zabezpieczeń systemu Windows. Na przykład można udzielić całego zespołu dostęp do listy przez dodanie grupy zabezpieczeń zespołu do grupy programu SharePoint. Następnie nowe osoby dołączania zespołu, możesz udzielić im odpowiednich uprawnień, po prostu dodając je do odpowiedniej grupy zabezpieczeń systemu Windows. Aby dowiedzieć się więcej na temat grupy zabezpieczeń systemu Windows, zobacz Grupy zabezpieczeń usługi Active Directory.

Uwaga: Nie może udzielić dostępu do grupy dystrybucyjnej, która nie należy do grupy zabezpieczeń systemu Windows.

Zmienianie poziomów uprawnień w usłudze SharePoint Online, 2019, 2016 lub 2013 serwera

Należy przerwać dziedziczenie po witrynie nadrzędnej, zanim będzie można zmienić uprawnienia unikatowe. Gdy zostało przerwane dziedziczenie w poprzedniej sekcji, wykonując kroki, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić uprawnienia:

 1. Przejdź do listy, biblioteki lub ankiety, a następnie otwórz go.

 2. Przejdź do strony uprawnień dla listy, biblioteki lub ankiety przy użyciu kroków w poprzedniej sekcji.

 3. Na liście Nazwa zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub grupy, którą możesz zmienić poziomy uprawnień.

 4. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia użytkownika.

 5. W obszarze uprawnienia zaznacz pole dla poziomu uprawnień, który chcesz dla użytkowników lub grup, wybrane.

Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Początek strony

Usuwanie uprawnień użytkownika w usłudze SharePoint Online, 2019, 2016 lub 2013 serwera

Aby usunąć uprawnienia z użytkowników lub grup, które mają dostęp do, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do listy, biblioteki lub ankiety, a następnie otwórz go.

 2. Przejdź do strony uprawnień dla listy, biblioteki lub ankiety przy użyciu kroków w poprzedniej sekcji.

 3. Na liście Nazwa zaznacz pole wyboru obok nazwy użytkownika lub grupy, którą chcesz usunąć uprawnienia z.

 4. Wybierz pozycję Usuń uprawnienia użytkownika.

Strona uprawnień zostanie zaktualizowana i będzie na niej wyświetlana informacja, że grupa lub użytkownik nie ma już uprawnień do danej listy.

Przywracanie dziedziczenia, aby usunąć wszystkie unikatowe uprawnienia w usłudze SharePoint Online, serwer 2019, 2016 lub 2013

Gdy przerwiesz dziedziczenie uprawnień między witryną, folderu, listy, biblioteki, elementu listy lub dokumentu i nadrzędnej, można przywrócić w dowolnej chwili, co spowoduje usunięcie ustawione uprawnienia niestandardowe.

 1. Przejdź do listy, biblioteki lub ankiety, a następnie otwórz go.

 2. Przejdź do strony uprawnień dla listy, biblioteki lub ankiety przy użyciu kroków w poprzedniej sekcji.

 3. Na karcie Uprawnienia (dla listy lub biblioteki) kliknij pozycję Usuń uprawnienia unikatowe.

 4. Kliknij przycisk OK. Na pasku stanu listy zostanie wyświetlona informacja: „Ta lista dziedziczy uprawnienia po elemencie nadrzędnym”. Nazwa elementu nadrzędnego pojawi się obok zaktualizowanego stanu.

Początek strony

Dla administratorów i informatyków

Wyświetlić stronę uprawnień w programie SharePoint 2010

Dla listy lub biblioteki

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, a następnie otwórz go.

 2. Kliknij kartę Biblioteka lub kartę Lista, aby otworzyć Wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy na Wstążce.

 3. Na stronie Ustawienia w obszarze uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Początek strony

Aby uzyskać ankiety

 1. Otwórz ankiety.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia ankiety.

 3. Kliknij listę rozwijaną i wybierz pozycję Ustawienia ankiety.

 4. Na stronie Ustawienia w obszarze uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia tej ankiety.

Informacje o unikatowych uprawnień dla pojedynczych elementów

Po przejściu do strony uprawnień, może zostać wyświetlony jeden lub więcej komunikatów u góry strony w następujący sposób:

Oto, co oznacza każdej wiadomości:

 • Niektóre elementy tej listy mogą mieć unikatowe uprawnienia, którymi nie można sterować z tej strony. Pokaż te elementy. Oznacza to, że na etapie w przeszłości pojedynczego elementu w obrębie listy, biblioteki lub ankiety został udostępniony innym osobom. Po kliknięciu przycisku Pokaż te elementy, pojawi się okno dialogowe Wyjątki przedstawiające elementy, które są one. Jeśli jesteś właścicielem element, kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami dla każdego z nich do wprowadzania zmian.

 • Istnieją użytkownicy, ograniczony dostęp w tej witrynie. Użytkownicy mogą ograniczony dostęp, jeśli element lub dokument w witrynie został udostępniony z nimi. Pokaż użytkowników. Oznacza to, że jeśli element został udostępniony za użytkownika, ale całej listy, biblioteki lub ankiety nie, a następnie ich dostęp jest ograniczona do jednego elementu, który został udostępniony z nimi. Kliknij przycisk Pokaż użytkowników, aby zobaczyć, komu są one.

 • Ta witryna dziedziczy uprawnienia z witryny nadrzędnej. (nazwa witryny). Oznacza to, że dziedziczenie nie została jeszcze przerwane dla listy, biblioteki lub ankiety. Zobacz przerwać dziedziczenie uprawnień poniżej dla wykonywania tego zadania.

Początek strony

Przerywanie dziedziczenia elementu nadrzędnego w programie SharePoint 2010

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, którą chcesz ograniczyć dostęp do.

 2. Na karcie Narzędzia List lub Narzędzia bibliotek kliknij listę lub bibliotekę, aby otworzyć galerię poleceń.

 3. Na wstążce kliknij przycisk Uprawnienia listy lub Biblioteki uprawnień .

  Zostanie wyświetlona strona uprawnień dla listy lub biblioteki, z paskiem stanu żółty, którym wyjaśniono, że listy dziedziczy uprawnienia ze swojej witryny nadrzędnej.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz uprawnień listy lub biblioteki, upewnij się, systemu windows jest pełny ekran kilka przycisków zmniejszyć tylko ikony bez podpisów.

 4. Kliknij przycisk Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień.

  Teraz listy jest odłączony z witryny nadrzędnej.

Oto dwa ważnych uwag:

 • Na liście jest nadal te same ustawienia uprawnień, które go jak poprzednio. Ale teraz, a nie dziedziczy uprawnienia elementu nadrzędnego, ma własną kopię elementu nadrzędnego? s uprawnienia.

 • Zmiany wprowadzone w ustawieniach uprawnień dla witryny nadrzędnej nie będzie dziedziczona na tej liście.

Usuwanie grup lub użytkowników, których nie ma w programie SharePoint 2010

 1. W sekcji Nazwa strony uprawnień zaznacz pola wyboru dla grup lub użytkowników, którzy nie mają dostęp do tej listy.

 2. Kliknij przycisk Usuń uprawnienia użytkownika.

 3. Strona uprawnień zostanie zaktualizowana i będzie na niej wyświetlana informacja, że grupa lub użytkownik nie ma już uprawnień do danej listy.

Początek strony

Udzielanie dostępu grupom lub osobom w programie SharePoint 2010

W niektórych przypadkach można utworzyć grupę i udostępnić go do tej listy. Na przykład można udzielić zespołu dostęp do listy. Ponieważ wiadomo, że zespołu może w przyszłości, Zwiększ go? s najlepiej utworzyć grupę dla zespołu i udzielanie dostępu do listy w tej grupie. Nowe osoby dołączania zespołu, po prostu dodaj je do grupy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia grupy zobacz Dostosowywanie uprawnień programu SharePoint witryny.

W innych przypadkach może chcesz udzielić dostępu do jednej lub dwóch osób członkom zespołu.

 1. Na stronie uprawnień listy, na karcie Edycja kliknij pozycję Udziel uprawnień.

 2. Wpisz nazwę grupy lub osoby, której chcesz udzielić dostępu do w polu Użytkownicy i grupy.

 3. Wybierz żądany poziom mają grupy lub osoby, które mają uprawnienia.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie przypisania uprawnień na poziomach uprawnień dla listy lub biblioteki w programie SharePoint 2010

Wykonaj następujące czynności, aby edytować przypisania uprawnień dla poziomów uprawnień wybranych użytkowników i grup programu SharePoint skojarzonych z listy lub biblioteki. Należy zauważyć, że jeśli zabezpieczanych obiektów, w którym edytujesz poziomy uprawnień dziedziczy uprawnienia z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, wykonując poniższą procedurę podziały dziedziczenie.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla którego chcesz edytować poziomy uprawnień.

 2. Na karcie Lista lub biblioteka na wstążce kliknij przycisk Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint skojarzone z tą biblioteką oraz przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok nazwy kolumny są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 4. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia, należy najpierw zatrzymać dziedziczenie uprawnień do edytowania poziomów uprawnień w tym zabezpieczanych obiektów. Aby to zrobić, kliknij przycisk Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 5. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, na których chcesz edytować poziomy uprawnień dla tego obiektu zabezpieczanych.

 6. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia użytkownika.

  Edytuj uprawnienia użytkownika
 7. W sekcji Wybieranie uprawnień zaznacz poziomy uprawnień, należy wyczyścić te nie chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie przypisania uprawnień na poziomach uprawnień dla folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2010

Wykonaj następujące czynności, aby edytować poziomy uprawnień wybranych użytkowników i grup programu SharePoint skojarzonych z folderu, dokumentu lub elementu listy. Należy zauważyć, że jeśli zabezpieczanych obiektów, w którym edytujesz poziomy uprawnień dziedziczy uprawnienia z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, wykonując poniższą procedurę podziały dziedziczenie.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz edytować poziomy uprawnień.

 2. Kliknij menu rozwijane po prawej stronie folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz edytować poziomy uprawnień, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami.

  Uprawnienia: Strona Nazwa zabezpieczanych obiektów wyświetla wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint w tym zabezpieczanych obiektów i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok nazwy kolumny są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 3. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia, należy najpierw zatrzymać dziedziczenie uprawnień do edytowania poziomów uprawnień w tym zabezpieczanych obiektów. Aby to zrobić, w kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 4. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, na których chcesz edytować poziomy uprawnień dla tego obiektu zabezpieczanych.

 5. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia użytkownika.

  Edytuj uprawnienia użytkownika
 6. W sekcji Wybieranie uprawnień zaznacz poziomy uprawnień, należy wyczyścić te nie chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Skonfigurowanie listy lub biblioteki dziedziczenie uprawnień w programie SharePoint 2010

Po? Zapisz przerwane dziedziczenie uprawnień między witryną, folderu, listy, biblioteki, elementu listy lub dokumentu i nadrzędnej, można przywrócić w dowolnej chwili.

 1. Otwórz listę, którą chcesz przywrócić dziedziczenie.

 2. Na karcie Narzędzia listy lub Biblioteki, w galerii listy lub biblioteki kliknij przycisk Uprawnienia listy lub Biblioteki.

 3. Na stronie uprawnień listy kliknij Dziedzicz uprawnienia.

Początek strony

Wyświetlanie programu SharePoint 2007 użytkowników i grup skojarzonych z listy lub biblioteki

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz wyświetlić użytkowników i grup programu SharePoint.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów lub Ustawienia listy.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów lub uprawnienia dla tej listy.

  Uprawnienia: Zabezpieczanych obiektów nazwę strony są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint (i przypisane im poziomy uprawnień) które są stosowane do niego.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu.

Początek strony

Wyświetlanie programu SharePoint 2007 użytkowników i grup skojarzonych z folderu, dokumentu lub elementu listy

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera foldery, dokumentu lub elementu listy, dla którego chcesz wyświetlić użytkowników i grup programu SharePoint.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, dla którego chcesz wyświetlić uprawnienia, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami.

  Uprawnienia: Zabezpieczanych obiektów nazwę strony są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint i przypisane im poziomy uprawnień zastosowanych na tym zabezpieczanych obiektów.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu.

Początek strony

Dodawanie użytkowników do listy lub biblioteki w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint, która jest obecnie skojarzony z określonej listy lub biblioteki. Jeśli zabezpieczanych obiektów, którą konfigurujesz korzysta z unikatowymi uprawnieniami, możesz również dodawać użytkowników bezpośrednio do niego przy użyciu uprawnień, które mają lub dodać do tej listy przy użyciu uprawnień, które mają istniejących grup programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli uprawnienia są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, użytkowników lub grup programu SharePoint nie można dodać bezpośrednio do zabezpieczanych obiektów. W tym przypadku można jedynie dodać użytkowników do istniejących grup programu SharePoint. Jednak jeśli tworzysz unikatowych uprawnień dla zabezpieczanych obiektów, następnie dodać użytkowników.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz dodać użytkowników lub grup programu SharePoint.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów lub Ustawienia listy.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów lub uprawnienia dla tej listy.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint skojarzone z tej listy lub biblioteki i przypisane im poziomy uprawnień.

  Uwaga: Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego. W tym przypadku użytkownicy i grupy programu SharePoint, które możesz dodać również zostaną dodane do witryny nadrzędnej (którą ten zabezpieczanych obiektów dziedziczy uprawnienia). Jeśli są używane uprawnienia unikatowe (nie dziedziczy elementu nadrzędnego), użytkownicy i grupy programu SharePoint, które możesz dodać do niego dotyczą tylko tego obiektu zabezpieczanych i wszystkie inne elementy, które dziedziczą uprawnienia z niego.

 4. W menu Nowy kliknij polecenie Dodaj użytkowników.

  Uwaga: Menu Nowy nie jest wyświetlany, jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia po witrynie nadrzędnej. W tym przypadku w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz utworzyć uprawnienia unikatowe.

 5. W sekcji Dodawanie użytkowników Określ użytkowników i grup programu SharePoint, które chcesz dodać do niego.

 6. W sekcji Nadawanie uprawnień dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint lub nadać uprawnienie bezpośrednio do zabezpieczanych obiektów i wybierz jedną lub więcej pól wyboru, aby tym użytkownikom nadać uprawnienia, które mają w tym zabezpieczanych obiektów.

  Uwagi: 

  • Jeśli uprawnienia są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, użytkowników lub grup programu SharePoint nie można dodać bezpośrednio do niego. Zamiast można jedynie dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint.

  • Grupy programu SharePoint nie można dodać do innej grupy programu SharePoint. Jeśli w kroku 5 została dodana grupy programu SharePoint, możesz wybrać użytkownikom.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie użytkowników do folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint, która jest obecnie skojarzony z określonego folderu, dokumentu lub elementu listy. Jeśli zabezpieczanych obiektów, którą konfigurujesz korzysta z unikatowymi uprawnieniami, możesz również dodawać użytkowników bezpośrednio do niego przy użyciu uprawnień, które mają lub dodać do tej listy przy użyciu uprawnień, które mają istniejących grup programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli uprawnienia są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, użytkowników lub grup programu SharePoint nie można dodać bezpośrednio do zabezpieczanych obiektów. W tym przypadku można jedynie dodać użytkowników do istniejących grup programu SharePoint, które są obecnie skojarzone z tym zabezpieczanych obiektów. Jednak jeśli tworzysz unikatowych uprawnień dla zabezpieczanych obiektów, następnie dodać użytkowników.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz dodać użytkowników lub grup programu SharePoint.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz dodać użytkowników lub grup programu SharePoint, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint i ich poziomów przypisane uprawnienia, które są stosowane do niego.

  Uwaga: Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego. W tym przypadku użytkownicy i grupy programu SharePoint, które możesz dodać również zostaną dodane do witryny nadrzędnej (którą ten zabezpieczanych obiektów dziedziczy uprawnienia). Jeśli są używane uprawnienia unikatowe (nie dziedziczy elementu nadrzędnego), użytkownicy i grupy programu SharePoint, które możesz dodać do niego dotyczą tylko tego zabezpieczanych obiektów oraz wszystkie inne elementy dziedziczące po tym zabezpieczanych obiektów.

 3. W menu Nowy kliknij polecenie Dodaj użytkowników.

  Uwaga: Menu Nowy nie jest wyświetlany, jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia po witrynie nadrzędnej. W tym przypadku w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz utworzyć uprawnienia unikatowe.

 4. W sekcji Dodawanie użytkowników Określ użytkowników i grup programu SharePoint, które chcesz dodać do niego.

 5. W sekcji Nadawanie uprawnień dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint lub nadać uprawnienie bezpośrednio na zabezpieczanych obiektów i wybierz jedną lub więcej pól wyboru, aby tym użytkownikom nadać uprawnienia, które mają w tym zabezpieczanych obiektów.

  Uwagi: 

  • Jeśli uprawnienia są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, użytkowników lub grup programu SharePoint nie można dodać bezpośrednio do niego. Zamiast tego można jedynie dodać użytkowników do istniejącej grupy programu SharePoint.

  • Grupy programu SharePoint nie można dodać do innej grupy programu SharePoint. Jeśli w kroku 5 została dodana grupy programu SharePoint, możesz wybrać użytkownikom.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy programu SharePoint z listy lub biblioteki programu SharePoint 2007

Tę procedurę może wykonać tylko z listy lub biblioteki, która jest dziedziczenie uprawnień po witrynie nadrzędnej.

Uwaga: Niezależnie od punktu początkowego wszystkie grupy programu SharePoint są tworzone na poziomie zbioru witryn. Oznacza to, że wszystkie grupy programu SharePoint są dostępne dla wszystkich witryn w zbiorze witryn.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, z której chcesz utworzyć nową grupę programu SharePoint.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów lub Ustawienia listy.

 3. W kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów lub uprawnienia dla tej listy.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint przypisane do tej listy lub biblioteki i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 4. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia z elementu nadrzędnego, w menu Akcje kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami elementu nadrzędnego. W przeciwnym razie nie można utworzyć grupy programu SharePoint z tej listy lub biblioteki.

 5. W menu Nowy kliknij pozycję Nowa grupa.

 6. Na stronie Nowa grupa Określ ustawienia dla nowej grupy programu SharePoint, w tym poziom uprawnień, który chcesz przypisać do niego, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Po utworzeniu nowej grupy programu SharePoint, możesz przejść do strony osoby i grupy, gdzie możesz dodawać użytkowników do nowej grupy programu SharePoint.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy programu SharePoint 2007 z folderu, dokumentu lub elementu listy

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nową grupę programu SharePoint i przypisać ją do folderu, dokumentu lub elementu listy. Tę procedurę może wykonać tylko z folderu, dokumentu lub elementu listy, który jest dziedziczenie uprawnień po witrynie nadrzędnej.

Uwaga: Niezależnie od punktu początkowego wszystkie grupy programu SharePoint są tworzone na poziomie zbioru witryn. Oznacza to, że wszystkie grupy programu SharePoint są dostępne dla wszystkich witryn w zbiorze witryn.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz utworzyć nową grupę programu SharePoint.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz utworzyć nową grupę programu SharePoint, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami.

  Na stronie uprawnienia Wyświetla wszystkich użytkowników i grup programu SharePoint (i przypisane im poziomy uprawnień) które są stosowane do niego.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 3. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia z elementu nadrzędnego, w menu Akcje kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami elementu nadrzędnego. W przeciwnym razie nie można utworzyć grupy programu SharePoint z tej listy lub biblioteki.

 4. W menu Nowy kliknij pozycję Nowa grupa.

 5. Na stronie Nowa grupa określ ustawienia dla nowej grupy programu SharePoint, w tym poziom uprawnień, który chcesz przypisać do niego, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Po utworzeniu nowej grupy programu SharePoint, możesz przejść do strony osoby i grupy, gdzie możesz dodawać użytkowników do nowej grupy programu SharePoint.

Początek strony

Edytowanie przypisania uprawnień na poziomach uprawnień dla listy lub biblioteki w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby edytować przypisania uprawnień dla poziomów uprawnień wybranych użytkowników i grup programu SharePoint skojarzonych z listy lub biblioteki. Należy zauważyć, że jeśli zabezpieczanych obiektów, w którym edytujesz poziomy uprawnień dziedziczy uprawnienia z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, wykonując poniższą procedurę podziały dziedziczenie.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla którego chcesz edytować poziomy uprawnień.

 2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint skojarzone z tą biblioteką oraz przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 4. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia, należy najpierw zatrzymać dziedziczenie uprawnień do edytowania poziomów uprawnień w tym zabezpieczanych obiektów. W tym celu w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 5. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, na których chcesz edytować poziomy uprawnień dla tego obiektu zabezpieczanych.

 6. W menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia użytkownika.

 7. W sekcji Wybieranie uprawnień zaznacz poziomy uprawnień, należy wyczyścić te nie chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie przypisania uprawnień na poziomach uprawnień dla folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby edytować poziomy uprawnień wybranych użytkowników i grup programu SharePoint skojarzonych z folderu, dokumentu lub elementu listy. Należy zauważyć, że jeśli zabezpieczanych obiektów, w którym edytujesz poziomy uprawnień dziedziczy uprawnienia z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych, wykonując poniższą procedurę podziały dziedziczenie.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz edytować poziomy uprawnień.

 2. Kliknij menu rozwijane po prawej stronie folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz edytować poziomy uprawnień, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami.

  Uprawnienia: Strona Nazwa zabezpieczanych obiektów wyświetla wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint w tym zabezpieczanych obiektów i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 3. Jeśli lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia, należy najpierw zatrzymać dziedziczenie uprawnień do edytowania poziomów uprawnień w tym zabezpieczanych obiektów. W tym celu w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 4. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, na których chcesz edytować poziomy uprawnień dla tego obiektu zabezpieczanych.

 5. W menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia użytkownika.

 6. W sekcji Wybieranie uprawnień zaznacz poziomy uprawnień, należy wyczyścić te nie chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przerywanie dziedziczenia uprawnień dla listy lub biblioteki w programie SharePoint 2007

Domyślnie listy i biblioteki dziedziczą uprawnienia po witrynie nadrzędnej. Jeśli chcesz przerwać dziedziczenie i utworzyć unikatowe uprawnienia dla określonej listy lub biblioteki, wykonaj następujące czynności.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia. Należy zauważyć, że wszystkie unikatowe przypisania poziomów uprawnień są również usuwane z folderów w list i bibliotek, elementów list i dokumentów w obrębie listy lub biblioteki, jeśli chcesz przywrócić dziedziczenie uprawnień.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz przerwać dziedziczenie z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

 2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Uprawnienia: Zabezpieczanych obiektów nazwę strony są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint dla tego obiektu zabezpieczanych i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 4. W menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

  Uwaga: Opcja Edytuj uprawnienia nie jest dostępna w menu Akcje, jeśli ten obiekt zabezpieczanych ma unikatowe uprawnienia, które nie są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

Początek strony

Przerywanie dziedziczenia uprawnień dla folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2007

Domyślnie foldery, dokumenty i elementy listy dziedziczyć uprawnienia z zabezpieczanych obiektach nadrzędnych. W większości przypadków oznacza to, że dziedziczą uprawnienia z listy lub biblioteki, w którym się znajdują. W przypadku gdy foldery, dokumenty i elementy listy są zawarte w innych folderach domyślnie dziedziczą uprawnienia z folderu, w którym się znajdują. Wykonaj następujące czynności, aby przerwać dziedziczenie i utworzyć unikatowe uprawnienia dla określonego folderu, dokumentu lub elementu listy.

W późniejszym czasie można przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych. Należy zauważyć, że dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz przerwać dziedziczenie z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz przerwać dziedziczenie, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami.

  Stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint na tym zabezpieczanych obiektów i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 3. W menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

  Uwaga: Opcja Edytuj uprawnienia nie jest dostępna w menu Akcje, jeśli ten obiekt zabezpieczanych ma unikatowe uprawnienia, które nie są dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

Początek strony

Dziedziczenie uprawnień dla listy lub biblioteki w programie SharePoint 2007

Domyślnie listy i biblioteki dziedziczą uprawnienia po witrynie nadrzędnej. Jednak to dziedziczenie można przerwać w celu utworzenia unikatowych uprawnień dla określonego obiektu zabezpieczanych. W dowolnym momencie można przywrócić dziedziczenie uprawnień. Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych dla listy lub biblioteki, która obecnie używa unikatowych uprawnień, które nie są dziedziczone z witryny nadrzędnej.

Dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla którego chcesz przywrócić dziedziczenie uprawnień.

 2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint skojarzone z tą biblioteką oraz przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone jeszcze z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 4. W menu Akcje kliknij Dziedzicz uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

  Uwaga: Opcja Dziedzicz uprawnienia nie jest dostępna w menu Akcje, jeśli uprawnienia są już dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

Początek strony

Dziedziczenie uprawnień dla folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2007

Domyślnie foldery, dokumenty i elementy listy dziedziczyć uprawnienia z zabezpieczanych obiektach nadrzędnych. W większości przypadków oznacza to, że dziedziczą uprawnienia z listy lub biblioteki, w którym się znajdują. W przypadku gdy foldery, dokumenty i elementy listy są zawarte w innych folderach domyślnie dziedziczą uprawnienia z folderu, w którym się znajdują. Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić dziedziczenie uprawnień z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych dla folderu, dokumentu lub elementu listy, który aktualnie używa unikatowych uprawnień, które nie są dziedziczone z witryny nadrzędnej.

Dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej odrzuci dowolnego unikatowych uprawnień, które mogą utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych, takich jak unikatowe grupy programu SharePoint lub przypisania poziomu uprawnień utworzone dla tego obiektu zabezpieczanych podczas korzystania z unikatowymi uprawnienia.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz przywrócić dziedziczenie uprawnień.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, w którym chcesz przywrócić dziedziczenie uprawnień, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami.

  Stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint w tym zabezpieczanych obiektów i przypisane im poziomy uprawnień.

  Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone jeszcze z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

 3. W menu Akcje kliknij Dziedzicz uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

  Uwaga: Opcja Dziedzicz uprawnienia nie jest dostępna w menu Akcje, jeśli uprawnienia są już dziedziczone z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych.

Początek strony

Usuwanie uprawnień użytkownika z listy lub biblioteki w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć użytkowników lub grupy programu SharePoint z listy lub biblioteki.

 1. Otwieranie listy lub biblioteki, dla którego chcesz usunąć uprawnienia użytkownika.

 2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. Na stronie Dostosowywanie w kolumnie uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję uprawnienia dla tej listy lub uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów.

  Na stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint skojarzone z tą biblioteką oraz przypisane im poziomy uprawnień.

  Uwagi: 

  • Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

  • Jeśli uprawnienia są dziedziczone z witryny nadrzędnej, nie można usunąć użytkowników w tym zabezpieczanych obiektów. Jeśli chcesz usunąć użytkowników i grup programu SharePoint z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych (jest to zabezpieczanych obiektów dziedziczy uprawnienia), konieczne będzie Zarządzanie uprawnieniami obiektu nadrzędnego.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zarządzać uprawnieniami elementu nadrzędnego, w menu Akcje kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami elementu nadrzędnego.

  • Jeśli aktualnie uprawnienia są dziedziczone z witryny nadrzędnej i chcesz, aby przerwać dziedziczenie i utworzyć unikatowe uprawnienia dla tego zabezpieczanych obiektów, w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić Akcja.

  • Jeśli lista lub biblioteka już używa unikatowych uprawnień, które nie są dziedziczone z witryny nadrzędnej, przejdź do następnego kroku.

 5. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, które chcesz usunąć z tej listy lub biblioteki.

 6. W menu Akcje kliknij przycisk Usuń uprawnienia użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

Początek strony

Usuwanie uprawnień użytkownika z folderu, dokumentu lub elementu listy w programie SharePoint 2007

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć użytkowników lub grupy programu SharePoint z folderu, dokumentu lub elementu listy.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, która zawiera folderu, dokumentu lub elementu listy, na której chcesz usunąć uprawnienia użytkownika.

 2. Umieść wskaźnik myszy na folderu, dokumentu lub elementu listy, na której chcesz usunąć uprawnienia użytkownika, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami.

  Stronie Uprawnienia są wyświetlani wszyscy użytkownicy i grupy programu SharePoint na tym zabezpieczanych obiektów i przypisane im poziomy uprawnień.

  Uwagi: 

  • Opis strony przedstawia stan dziedziczenia dla tego zabezpieczanych obiektów. Ponadto obok kolumny Użytkowników i grup są wyświetlane pola wyboru, jeśli są używane uprawnienia unikatowe dla tego zabezpieczanych obiektu. Jeśli nie są wyświetlane pola wyboru obok nazw użytkowników i grup na stronie uprawnień, uprawnienia są dziedziczone z obiektu zabezpieczanych nadrzędnego.

  • Jeśli uprawnienia są dziedziczone z witryny nadrzędnej, nie można usunąć użytkowników w tym zabezpieczanych obiektów. Jeśli chcesz usunąć użytkowników i grup programu SharePoint z nadrzędnego obiektu zabezpieczanych (jest to zabezpieczanych obiektów dziedziczy uprawnienia), konieczne będzie Zarządzanie uprawnieniami obiektu nadrzędnego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zarządzać uprawnieniami elementu nadrzędnego, w menu Akcje kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami elementu nadrzędnego.

  • Jeśli aktualnie uprawnienia są dziedziczone z witryny nadrzędnej i chcesz, aby przerwać dziedziczenie i utworzyć unikatowe uprawnienia dla tego zabezpieczanych obiektów, w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić Akcja.

  • Jeśli ten obiekt zabezpieczanych już używa unikatowych uprawnień, które nie są dziedziczone z witryny nadrzędnej, przejdź do następnego kroku.

 4. Zaznacz pola wyboru dla użytkowników i grup programu SharePoint, którą chcesz usunąć z niego.

 5. W menu Akcje kliknij przycisk Usuń uprawnienia użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić akcję.

Początek strony

Zobacz też

Opis poziomów uprawnień

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×