Dostosowywanie tablicy dyskusyjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tablice dyskusyjne są forami, na których użytkownicy witryny mogą omawiać różne tematy. Większość szablonów witryn umożliwia tworzenie tablic dyskusyjnych, a w wielu witrynach i witrynach obszarów roboczych jest wbudowana tablica dyskusyjna o nazwie Dyskusja zespołu. Będąc właścicielem witryny, można dostosowywać tablice dyskusyjne.

W tym artykule

Informacje o dostosowywaniu tablic dyskusyjnych

Tworzenie widoku

Edytowanie widoku

Usuwanie widoku

Określanie domyślnego widoku publicznego

Dostosowywanie tablic dyskusyjnych — informacje

Istnieje kilka opcji umożliwiających dostosowywanie widoków i zachowań specyficznych dla tablic dyskusyjnych. Nowy widok tablicy dyskusyjnej należy tworzyć na podstawie istniejącego widoku. Domyślnie są dostępne następujące widoki:

 • Widok tematów    Ten widok jest dostępny tylko dla folderu najwyższego poziomu (najwyższy poziom tablicy dyskusyjnej). Służy on do wyświetlania nazw dyskusji i innych metadanych dotyczących określonej dyskusji. Nazwa każdej dyskusji w tablicy jest wyświetlana w kolumnie Temat jako łącze, które można kliknąć, aby przejść do folderu niższego poziomu, zawierającego odpowiedzi uczestników tej konkretnej dyskusji.

  Uwaga: Chociaż istnieje możliwość użycia innego widoku dla folderu najwyższego poziomu, na przykład widoku płaskiego lub widoku wątków, nie jest to zalecane. Lepiej użyć widoku tematów lub widoku utworzonego na podstawie widoku tematów.

 • Widok płaski    Domyślnie ten widok jest dostępny tylko w folderach typu zawartości dyskusji. Oznacza to, że nie jest on dostępny dla folderu najwyższego poziomu. W tym widoku temat dyskusji, wszystkie odpowiedzi w dyskusji oraz inne odpowiedzi są wyrównane do jednej strony.

 • Widok wątków    Domyślnie ten widok jest dostępny tylko w folderach typu zawartość dyskusji. Oznacza to, że nie jest on dostępny dla folderu najwyższego poziomu. W tym widoku temat dyskusji jest wyrównany do jednej strony, wszystkie odpowiedzi w dyskusji są wyświetlane z niewielkim wcięciem, a kolejne odpowiedzi na wcześniejsze odpowiedzi mają coraz większe wcięcie. Ten widok ułatwia sprawdzenie, czy odpowiedź została udzielona bezpośrednio na dany temat, czy na wcześniejszą odpowiedź.

Uwaga: Tworząc widok, można go określić jako widok osobisty lub publiczny. Widok osobisty jest dostępny tylko dla osoby, która go zdefiniowała, natomiast widok publiczny jest dostępny dla wszystkich.

W poniższej tabeli opisano opcje konfiguracji, które właściciele witryn mogą wybierać podczas tworzenia widoku tablicy dyskusyjnej. Większość tych opcji jest również dostępna podczas edytowania istniejących widoków.

Uwaga: Aby dostosować większość ustawień list, użytkownik musi mieć uprawnienie do zarządzania listami lub ich zmieniania.

Opcje konfiguracji

Akcje

Nazwa

Umożliwia ustawienie unikatowej nazwy dla tego widoku oraz określenie, czy widok ma być domyślnym widokiem publicznym.

Uwaga: Pole Uczyń ten widok domyślnym ma zastosowanie tylko do widoków publicznych, nie osobistych.

Odbiorcy

Umożliwia określenie, czy widok jest widokiem osobistym, czy publicznym.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas tworzenia widoku.

Kolumny

Umożliwia wybranie kolumn, które mają być dostępne w widoku, oraz kolejności, w jakiej powinny być wyświetlane.

Sortowanie

Umożliwia wybranie kolumn podstawowych i pomocniczych, według których ma być stosowane sortowanie, oraz pozwala określić, czy sortowanie ma być realizowane w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Filtr

Umożliwia określenie, czy w tym widoku mają być wyświetlane wszystkie elementy (dyskusje i odpowiedzi), czy też mają one być filtrowane. Aby filtrować więcej niż dwie kolumny, należy kliknąć przycisk Pokaż więcej kolumn.

Uwaga: Jeśli została wybrana opcja filtrowania elementów, w celu szybszego renderowania strony dla pierwszej klauzuli zalecane jest wybranie kolumny indeksowanej.

Grupuj według

Umożliwia określenie, czy dyskusje mają być grupowane według określonej kolumny. Można na przykład zgrupować wszystkie dyskusje, które zostały utworzone przez określonego użytkownika lub określonego dnia.

Zgrupowane dyskusje są wyświetlane na stronie głównej tablicy dyskusyjnej w widoku drzewa, które ma taką samą nazwę jak kolumna stanowiąca podstawę grupowania. Użytkownik może wybrać, czy widok drzewa ma być domyślnie zwinięty, czy rozwinięty, oraz określić liczbę grup, które mają być wyświetlane na każdej stronie.

Sumy

Umożliwia określenie sum dla każdej kolumny w tym widoku. Wybranie opcji Liczba dla określonej kolumny powoduje wyświetlenie na stronie głównej tablicy dyskusyjnej liczby elementów w tej kolumnie. Niektóre kolumny mają opcję Maksimum i Minimum, które pozwalają wyświetlić odpowiednio wartość maksymalną i minimalną w danej kolumnie.

Styl

Umożliwia wybranie jednego z kilku wstępnie zdefiniowanych stylów dla tego widoku.

Foldery

W tej sekcji można wybrać następujące opcje, które pozwalają na zróżnicowanie widoków:

 • Określ, czy elementy mają być pokazywane w folderach, czy bez folderów.

  W przypadku widoku płaskiego i widoku wątków pokazywanie elementów w folderach powoduje wyświetlanie tematu dyskusji u góry listy dla folderów niższego poziomu. Pokazywanie elementów bez folderów powoduje wyświetlanie tej samej listy elementów bez tematu u góry listy.

  Uwaga: W przypadku widoku tematów pokazywanie elementów w folderach jest ustawieniem domyślnym i zalecanym.

 • Pokazuj ten widok we wszystkich folderach, tylko w folderze najwyższego poziomu lub w wybranych folderach określonego typu zawartości.

  Uwaga: Większość widoków nie jest odpowiednia zarówno dla folderu najwyższego poziomu, jak i folderów niższych poziomów. Z tego powodu widoki utworzone na podstawie widoku tematów zazwyczaj należy udostępniać tylko w folderze najwyższego poziomu, a widoki utworzone na podstawie widoku płaskiego lub widoku wątków — w folderach określonego typu zawartości.

Limit elementów

Umożliwia określenie liczby elementów, które mają być wyświetlane w tym widoku. Ta liczba może stanowić limit bezwzględny. Można również pozwolić użytkownikom na wyświetlanie wszystkich elementów z listy w partiach określonego rozmiaru.

Początek strony

Tworzenie widoku

Widoki utworzone dla określonej tablicy dyskusyjnej są dostępne w przypadku wszystkich dyskusji w ramach tej tablicy.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, w której chcesz utworzyć widok.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Utwórz widok.

 3. Na stronie Tworzenie widoku, w sekcji Rozpocznij od istniejącego widoku kliknij nazwę istniejącego widoku, na którym ma być oparty nowy widok.

 4. Na stronie Tworzenie widoku, w sekcji Nazwa wprowadź unikatową nazwę tego widoku i określ, czy ma on być domyślnym widokiem publicznym.

 5. W sekcji Odbiorcy określ, czy widok jest widokiem osobistym, czy publicznym.

 6. W sekcji Kolumny wybierz kolumny, które mają być wyświetlane, i ich położenie w widoku.

 7. W sekcji Sortowanie wybierz pierwszą i drugą kolumnę, według których ma być sortowany widok.

  Aby nie wybierać kolumny, według której ma się odbywać sortowanie, należy wybrać opcję Brak.

 8. W sekcji Filtr wybierz opcje filtru dla tego widoku.

 9. W sekcji Foldery wybierz opcje folderów dla tego widoku.

  Więcej informacji na temat opcji dostępnych na stronie Tworzenie widoku można znaleźć w poprzedniej tabeli.

 10. Zakończywszy wybieranie opcji, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie widoku

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, w której chcesz edytować widok.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz edytować widok pokazywany w folderze najwyższego poziomu, wybierz widok do edycji z menu Widok.

  • Jeśli chcesz edytować widok dla ogłoszeń, kliknij nazwę dowolnej dyskusji, a następnie wybierz widok do edycji z menu Widok.

 3. W menu Widok kliknij polecenie Modyfikuj ten widok.

 4. Na stronie Edytowanie widoku wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Więcej informacji na temat opcji dostępnych na stronie Edytowanie widoku można znaleźć w poprzedniej tabeli.

Początek strony

Usuwanie widoku

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, z której chcesz usunąć widok.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia tablicy dyskusyjnej.

 3. Na stronie Dostosowywanie dyskusji nazwa tablicy dyskusyjnej w sekcji Widoki kliknij nazwę widoku, który chcesz usunąć.

 4. Na stronie Edytowanie widoku kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Początek strony

Określanie domyślnego widoku publicznego

Istnieje możliwość określenia widoku domyślnego dla dyskusji oraz oddzielnego widoku domyślnego dla odpowiedzi.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej, w której chcesz określić domyślny widok publiczny.

  Jeśli nie ma nazwę tablicy dyskusyjnej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tablicy dyskusyjnej.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia tablicy dyskusyjnej.

 3. Na stronie dostosowywania tablicy dyskusyjnej w sekcji Widoki kliknij nazwę widoku, który ma być widokiem domyślnym.

 4. Na stronie Edytowanie widoku w sekcji Nazwa zaznacz pole wyboru Uczyń ten widok domyślnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×