Dostosowywanie strony powitalnej zestawu dokumentów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strona powitalna zestawu dokumentów to strona składników Web Part, którą można modyfikować tak samo, jak każdą inną stronę składników Web Part. Stronę powitalną, na której jest wyświetlany zestaw dokumentów, można tak dostosować, aby zawierała informacje przydatne osobom, które będą pracować nad dokumentami zawartymi w danym zestawie. Można na przykład wyświetlać na niej łącza do materiałów referencyjnych lub wytyczne dotyczące stylu, terminy projektów albo inne informacje lub dane. W każdym wystąpieniu zestawu dokumentów utworzonym na podstawie typu zawartości zestawu dokumentów będzie wyświetlana ta sama strona powitalna.

Strona powitalna zestawu dokumentów

Strona powitalna zestawu dokumentów zawiera dwa składniki Web Part unikatowe dla zestawów dokumentów. W składniku Web Part Właściwości zestawu dokumentów są wyświetlane informacje o właściwościach zestawu dokumentów. W składniku Web Part Zawartość zestawu dokumentów są wyświetlane pliki wchodzące w skład zestawu dokumentów. W przypadku dostosowywania strony powitalnej zestawu dokumentów te składniki Web Part prawdopodobnie zostaną zachowane.

  1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

  3. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości zestawu dokumentów, który chcesz skonfigurować.

  4. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zestawu dokumentów.

  5. W sekcji Strona powitalna kliknij pozycję Dostosowywanie strony powitalnej.

  6. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę. Strona powitalna zestawu dokumentów to strona składników Web Part, którą można edytować tak samo jak każdą inną stronę składników Web Part.

  7. Po zakończeniu aktualizowania strony powitalnej powróć na stronę Ustawienia zestawu dokumentów. W sekcji Strona powitalna określ, czy chcesz zaktualizować stronę powitalną dla dowolnych typów zawartości dziedziczących po tym typie zawartości.

  8. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny określ, gdzie chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości.

  9. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×