Dostosowywanie sposobu otwierania skoroszytów i arkuszy w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po otwarciu programu Excel, czy chcesz wyświetlić określonego skoroszytu od razu? Czy masz szablonu niestandardowego, który ma być używany przy tworzeniu nowego skoroszytu? Kilka prostych kroków można dostosować, zobacz podczas otwierania programu Excel lub w przypadku nowego skoroszytu lub arkusza zostanie utworzona.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przenieś skoroszyt, który ma być używany do folderu Autostart i programu Excel:

 1. W oknie Wyszukiwanie w polu wyszukiwania wpisz uruchamiania , a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 2. W wynikach kliknij dwukrotnie folder Autostart, a następnie kliknij dwukrotnie folder, w programie Excel.

 3. Przenieś skoroszyt do tego folderu.

Jeśli skoroszyt, który ma być używany jest przechowywany na serwerze sieciowym lub jeśli nie chcesz przenieść skoroszyt z bieżącej lokalizacji, tworzenie aliasu dla pliku. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia aliasów zobacz Pomoc firmy Apple.

 1. W oknie Wyszukiwanie w polu wyszukiwania wpisz uruchamiania , a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 2. W wynikach kliknij dwukrotnie folder Autostart, a następnie kliknij dwukrotnie folder, w programie Excel.

 3. Przenieść skoroszyt z tego folderu.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. W polu przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w wprowadź lokalizację plików, które chcesz automatycznie otwierany w programie Excel.

Po otwarciu nowego skoroszytu programu Excel, przy użyciu szablonu o nazwie skoroszytu jest tworzony nowy plik. Aby użyć szablonu niestandardowego, możesz zastąpić domyślny szablon skoroszytu na własny.

 1. Otwórz szablon, którego chcesz użyć jako nowy szablon domyślny.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz skoroszyt.

 4. W polu wyszukiwania wpisz uruchamiania w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 5. W wynikach kliknij dwukrotnie folder Autostart, kliknij dwukrotnie folder, w programie Excel i kliknij przycisk Zapisz.

 6. W programie Finder Wyszukaj i ponownie otwórz folder Autostart.

 7. CTRL + kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik skoroszytu, a następnie kliknij polecenie Informacje.

 8. W okienku Nazwa i rozszerzenie w polu zawierającym nazwę pliku zaznacz xltx część nazwy pliku, naciśnij klawisz DELETE, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Zostanie wyświetlony komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć z rozszerzeniem"xltx"?".

 9. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : Rozszerzenie pliku muszą być usunięte rozpoznaje nowej wersji szablonu skoroszytu w programie Excel.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. W oknie dialogowym Arkusze w nowym skoroszycie wprowadź liczbę arkuszy, które mają w skoroszycie.

Możesz zmienić domyślną czcionkę używaną w programie Excel przy każdym otwarciu nowego skoroszytu. Domyślnie tekst w każdej skoroszytu programu Excel jest czcionka 12 punktów.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. Na liście Czcionka domyślna kliknij czcionkę, której chcesz użyć.

 4. Z listy rozmiar czcionki wpisz lub kliknij rozmiar czcionki.

  Uwaga : Należy zamknąć i ponownie otwórz program Excel, aby rozpocząć używanie nowa czcionka domyślna i rozmiar czcionki. Nowa czcionka domyślna i rozmiar czcionki są używane tylko w nowych skoroszytach utworzonych po ponownym otwarciu programu Excel. Nie dotyczy istniejących skoroszytów.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. Wyczyść pole wyboru Otwórz skoroszyt galerii podczas otwierania programu Excel.

  Przy następnym otwarciu programu Excel zostanie otwarty pusty skoroszyt.

Zobacz też

Tworzenie pliku na podstawie szablonu

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • W programie Finder Przenieś skoroszyt, który ma być używany do folderu /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

  Jeśli skoroszyt, który ma być używany jest przechowywany na serwerze sieciowym lub jeśli nie chcesz przenieść skoroszyt z bieżącej lokalizacji, tworzenie aliasu dla pliku. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia aliasów zobacz Pomoc firmy Apple.

Program Excel automatycznie otworzy plików, które są przechowywane w folderze startowym programu Excel i w opcjonalne alternatywnego folderu startowego.

 • Aby zapobiec otwieraniu każdym otwarciu programu Excel w pliku, Przenieś skoroszyt z jednej
  folderu /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel lub alternatywnego folderu startowego do innego folderu.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. W polu przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w wprowadź lokalizację plików, które chcesz automatycznie otwierany w programie Excel.

Po otwarciu nowego skoroszytu programu Excel, przy użyciu szablonu o nazwie skoroszyt jest tworzony nowy plik. Aby użyć szablonu niestandardowego, możesz zastąpić domyślny szablon skoroszytu na własny.

 1. Otwórz szablon, którego chcesz użyć jako nowy szablon domyślny.

 2. W Excel menu kliknij kartę plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz:

  Skoroszyt

 4. Umożliwia wybranie aplikacji/Microsoft Office 2011/Office/uruchamiania i Excel przeglądarka kolumn, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. W programie Finder Otwórz aplikacji/Microsoft Office 2011/Office/uruchamiania i Excel.

 6. Wybierz plik skoroszytu, a następnie w menu podręcznym Akcja Menu podręczne Akcja , kliknij polecenie Informacje.

 7. W okienku Nazwa i rozszerzenie w polu zawierającym nazwę pliku zaznacz xltx część nazwy pliku, naciśnij klawisz DELETE, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Zostanie wyświetlony komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć z rozszerzeniem"xltx"?".

 8. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : Rozszerzenie pliku muszą być usunięte rozpoznaje nowej wersji szablonu skoroszytu w programie Excel.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. W oknie dialogowym Arkusze w nowym skoroszycie wprowadź liczbę arkuszy, które mają w skoroszycie.

Możesz zmienić domyślną czcionkę używaną w programie Excel przy każdym otwarciu nowego skoroszytu. Domyślnie tekst w każdej skoroszytu programu Excel jest czcionka 12 punktów.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. W menu podręcznym Czcionka standardowa kliknij czcionkę, której chcesz użyć.

 4. W polu rozmiar wpisz lub kliknij rozmiar czcionki.

  Uwaga : Należy zamknąć i ponownie otwórz program Excel, aby rozpocząć używanie nowa czcionka domyślna i rozmiar czcionki. Nowa czcionka domyślna i rozmiar czcionki są używane tylko w nowych skoroszytach utworzonych po ponownym otwarciu programu Excel. Nie dotyczy istniejących skoroszytów.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 3. Wyczyść pole wyboru Otwórz Galeria skoroszytów programu Excel po otwarciu aplikacji.

  Przy następnym otwarciu programu Excel zostanie otwarty pusty skoroszyt.

Zobacz też

Tworzenie i używanie własnego szablonu

Tworzenie nowego dokumentu za pomocą szablonu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×