Dostosowywanie sposobu otaczania obrazu tekstem

W przypadku ustawienia w publikacji drukowanej stylu otaczania dla obrazu, dzięki czemu tekst jest zawijany dookoła obrazu, może zachodzić konieczność skorygowania ustawień. Na przykład można określić, by tekst otaczał obraz w bliższej odległości, lub przybliżyć tekst do obrazu tylko po jednej stronie, pozostawiając większy odstęp z drugiej strony.

Uwaga : Publikacja drukowana to publikacja utworzona z poziomu kreatora publikacji drukowanej lub pustej publikacji drukowanej. Publikacje drukowane są projektowane pod kątem ich drukowania, a nie publikowania w sieci Web. W przypadku publikacji w sieci Web nie można zawijać tekstu wokół obrazów.

Przed rozpoczęciem prac nad dostosowywaniem ustawień zawijania tekstu warto wydrukować publikację. Na wydruku tekst jest czasami zawijany bliżej obrazu niż mogłoby się wydawać, przeglądając projekt na ekranie. Jeśli po wydrukowaniu projektu nadal uważasz, że konieczne jest wprowadzenie korekt, możesz wprowadzić trzy rodzaje zmian:

Zmiana rozmiaru czcionki, obrazu lub marginesów pola tekstowego

 • Zmiana rozmiaru tekstu. Zmniejszenie rozmiaru czcionki może spowodować, że tekst będzie zawijany bliżej obrazu.

  Uwaga : Aby zmienić rozmiar czcionki, zaznacz tekst, w którym chcesz wprowadzić zmiany. W menu Format kliknij polecenie Czcionka. Wybierz odpowiedni rozmiar, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Zmiana rozmiaru obrazu. Zwiększenie rozmiaru obrazu może spowodować, że tekst będzie zawijany bliżej obrazu.

 • Zmiana marginesów pola tekstowego. Dzięki zmniejszeniu marginesów tekst jest zawijany bliżej obrazu.

Uwaga : Aby uzyskać informacje na temat zmiany marginesów pola tekstowego, kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też.

Zmienianie kształtu konturu obrazu

Każdy obraz jest otoczony konturem, który można modyfikować. Aby zobaczyć kontur, kliknij obraz. W menu Rozmieść wskaż polecenie Zawijanie tekstu, a następnie kliknij polecenie Edycja punktów zawijania.

Outline around a picture

Po kliknięciu polecenia Edycja punktów zawijania wokół obrazu pojawi się czerwony, kreskowany kontur z czarnymi kwadratami uchwytów (nazywanymi punktami zawijania). Kształt konturu można zmieniać, przeciągając czarne uchwyty.

Adjustment handles on the outline dragged away from the picture

Przez przeciągnięcie uchwytów tak, by były odsunięte od poręczy krzesła, został zwiększony odstęp między tekstem a obrazem. Aby osiągnąć odwrotny efekt, należy przeciągnąć uchwyty w kierunku obrazu.

Uwaga : W praktyce kształt konturu obrazu można zmieniać tylko wtedy, gdy tekst jest zawijany blisko obrazu (czyli gdy styl otaczania obrazu ustawiono na Przyległy lub Na wskroś). Punkty zawijana można również przeciągać, gdy styl otaczania jest ustawiony jako Ramka lub Góra i dół, jednak będzie to miało wpływ tylko na odstęp między obrazem a tekstem, a nie na kształt tekstu dookoła obrazu.

Aby zmienić kształt konturu obrazu:

 1. Kliknij obraz.

 2. W menu Rozmieść wskaż opcję Zawijanie tekstu i kliknij polecenie Edycja punktów zawijania Button image .

 3. Dostosowywanie konturu jest łatwiejsze, gdy obraz jest widziany z bliska. Naciśnij klawisz F9, aby powiększyć wybrany obraz i jego kontur.

  Gdy obraz ma tylko jeden uchwyt punktu zawijania w każdym rogu

  Jeśli obraz z konturem, który chcesz dostosować, jest zdjęciem, kontur może mieć tylko cztery uchwyty punktów zawijania, po jednym w każdym rogu. Do dostosowania obrazu prawdopodobnie będzie potrzebna większa liczba uchwytów. Aby dodać uchwyty:

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij czerwony kontur w miejscu, gdzie chcesz dodać uchwyt.

 4. Umieść wskaźnik myszy na uchwycie, który chcesz przenieść, tak aby wskaźnik przybrał następujący wygląd Adjust pointer for Edit Wrap Points .

 5. Przeciągnij uchwyt, aby zmienić kontur obrazu.

Uwaga : 

 • Wprowadzone zmiany mogą zostać utracone, jeśli styl otaczania obrazu zostanie zmieniony po dostosowaniu uchwytów konturu.

 • Aby usunąć uchwyt punktu zawijania, kliknij go, trzymając naciśnięte klawisze CTRL+SHIFT.

Dokładne ustawienie odstępu tekstu dla każdej ze stron obrazu

W przypadku ustawienia stylu otaczania obrazu na Ramka można precyzyjnie ustalić, jak blisko obrazu ma być zawijany tekst z poszczególnych stron, także z góry i dołu. W tym celu:

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj obraz w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu kliknij kartę Układ.

 3. W obszarze Odległość od tekstu usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie.

 4. Wpisz żądane wartości odstępów w polach Od góry, Od dołu, Z lewej i Z prawej. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×