Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skróty klawiaturowe (klawisze skrótów) można dostosowywać, przypisując je do poleceń, makr, czcionek, stylów lub często używanych symboli. Skróty klawiaturowe można również usuwać.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu klawiatury

 1. Jeśli trzeba, naciśnij klawisz TAB, aby przejść do okienka Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp i skrótów klawiaturowych.

 2. Naciśnij wielokrotnie klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Dostosuj, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. W polu Kategorie zaznacz kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy, używając klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pola Polecenia.

 5. Zaznacz nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy, używając klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są aktualnie przypisane do tego polecenia lub elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. Naciśnij wielokrotnie klawisz TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Naciśnij nowy klawisz skrótu.

  2. Naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać — na przykład naciśnij klawisz CTRL i jakiś inny klawisz.

  3. Spójrz na tekst po etykiecie Aktualnie przypisany do i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Ważne : Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko.

  4. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Przypisz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga : W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. Naciskaj klawisz TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Bieżące klawisze.

  2. Zaznacz skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć, używając klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  3. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

 8. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W okienku Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp i skrótów klawiaturowych kliknij przycisk Dostosuj.

 2. W polu Zapisz zmiany w kliknij nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany dotyczące skrótów klawiaturowych.

 3. W polu Kategorie kliknij kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 4. W polu Polecenia kliknij nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są aktualnie przypisane do tego polecenia lub innego elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Naciśnij na przykład klawisz CTRL oraz klawisz, którego chcesz użyć.

  2. Spójrz na tekst po etykiecie Aktualnie przypisany do i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Ważne : Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko.

  3. Kliknij przycisk Przypisz.

   Uwaga : W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  2. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×