Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosować. Zawiera on zestaw poleceń niezależnych od aktualnie wyświetlanej karty na Wstążce. Pasek narzędzi Szybki dostęp można przenosić do jednej z dwóch możliwych lokalizacji. Można też dodawać do niego przyciski odpowiadające różnym poleceniom.

Uwagi   

 • W pakiecie Microsoft Office nie ma żadnej opcji umożliwiającej zmianę rozmiaru przycisków reprezentujących polecenia. Jedynym sposobem zwiększenia ich rozmiaru jest zmniejszenie używanej rozdzielczości ekranu.

 • Pasek narzędzi Szybki dostęp nie może być wyświetlany w wielu wierszach.

 • Do paska narzędzi Szybki dostęp można dodawać tylko polecenia. Zawartość większości list, taka jak wartości wcięć i odstępów oraz poszczególne style, wyświetlana także na Wstążce, nie może być dodawana do paska narzędzi Szybki dostęp. Można jednak dostosować Wstążkę do własnych potrzeb. Można na przykład tworzyć karty i grupy niestandardowe zawierające najczęściej używane polecenia.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

Zmienianie kolejności poleceń paska narzędzi Szybki dostęp

Grupowanie poleceń za pomocą separatora

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Resetowanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij na Wstążce odpowiednią kartę lub grupę, aby wyświetlić polecenie, które chcesz dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Kliknij polecenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

Początek strony

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, które chcesz usunąć z paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Zmienianie kolejności poleceń paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. W obszarze Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp kliknij polecenie, które chcesz przenieść, a następnie kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Grupowanie poleceń za pomocą separatora

Pasek narzędzi Szybki dostęp można podzielić na sekcje, grupując zawarte na nim polecenia przy użyciu separatora.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Popularne polecenia.

 3. Kliknij pozycję <Separator>, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 4. Aby umieścić separator w wybranym miejscu, kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się w jednym z dwóch miejsc:

 • W lewym górnym rogu obok ikony programu pakietu Microsoft Office, na przykład obok ikony programu Word Ikona programu Word 2010(lokalizacja domyślna).
  Pasek narzędzi Szybki dostęp w prawym górnym rogu (lokalizacja domyślna)

 • Pod Wstążką (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent).
  Pasek narzędzi Szybki dostęp pod Wstążką

Aby pasek narzędzi Szybki dostęp nie był wyświetlany w bieżącej lokalizacji, można go przenieść do drugiej lokalizacji. Jeśli lokalizacja domyślna, obok ikony programu, jest za bardzo oddalona od obszaru roboczego, a zatem niewygodna, można przesunąć pasek narzędzi bliżej obszaru roboczego. Lokalizacja poniżej Wstążki wkracza częściowo na obszar roboczy. Dlatego chcąc zmaksymalizować obszar roboczy, warto zostawić pasek narzędzi Szybki dostęp w lokalizacji domyślnej.

 1. Kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp Obraz przycisku.

 2. Kliknij na liście pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż powyżej Wstążki.

Początek strony

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Używając polecenia Opcje, można dodawać lub usuwać polecenia paska narzędzi Szybki dostęp oraz zmieniać ich kolejność.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Wprowadź wymagane zmiany.

Początek strony

Resetowanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. W oknie Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Resetuj ustawienia domyślne, a następnie kliknij pozycję Resetuj tylko pasek narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Informacje o dostosowaniach Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp można wyeksportować do pliku, aby umożliwić ich zaimportowanie i używanie na innym komputerze albo aby udostępnić je współpracownikowi.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij przycisk Importuj/Eksportuj, a następnie kliknij przycisk Eksportuj wszystkie dostosowania.

Początek strony

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Importując pliki z informacjami o dostosowaniach, można zastąpić bieżący układ Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp. Funkcja importowania pozwala skonfigurować jednakowy wygląd programów pakietu Microsoft Office na komputerach wszystkich współpracowników.

Ważne   Zaimportowanie pliku z informacjami o dostosowaniach Wstążki powoduje utratę wszelkich istniejących dostosowań Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp. Jeśli bieżące dostosowania będą potrzebne w przyszłości, należy je wyeksportować przed zaimportowaniem nowych dostosowań.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij przycisk Importuj/Eksportuj, a następnie kliknij przycisk Importuj plik dostosowań.

Początek strony

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Zielona kula pojawia się, jeśli po dostosowaniu Wstążki do paska narzędzi Szybki dostęp dodano niestandardową grupę lub niestandardowe polecenie, ale nie przypisano ikony reprezentującej tę grupę lub to polecenie.

Ikona jest używana w wypadku wykonania następujących czynności:

 • Dodanie grupy niestandardowej do paska narzędzi Szybki dostęp.

 • W celu ułatwienia rozróżnienia dostosowanej i domyślnej Wstążki.

Dodawanie ikony reprezentującej grupę niestandardową lub polecenie niestandardowe

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij dodaną grupę niestandardową lub dodane polecenie niestandardowe.

 5. Kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie kliknij ikonę na liście Symbol.

 6. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy kliknij przycisk OK.

 7. Aby wyświetlić i zapisać dostosowania, kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania Wstążki, zobacz temat Dostosowywanie Wstążki.

Początek strony

Dotyczy: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język