Dostosowywanie okienka nawigacji

okienko nawigacji jest domyślnie wyświetlane we wszystkich widokach. Można je ukryć lub zmienić jego rozmiar. Można także wyświetlić jego zminimalizowaną wersję zajmującą mniej miejsca na ekranie. Zawartość okienka nawigacji zmienia się w zależności od widok, w którym pracuje użytkownik, na przykład widoku poczty lub kalendarza. Każdy widok umożliwia dostęp do informacji programu Microsoft Outlook na temat tego widoku, innych opcji widoku w widoku głównym (takich jak widok wizytówek czy widok listy telefonów w widoku kontaktów) oraz opcji wykonywania zadań w tym widoku.

Uwaga Nie można zmienić rozmiaru, koloru ani typu czcionki w okienku nawigacji.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat okienka nawigacji

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji

Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

Wyświetlanie lub ukrywanie listy folderów

Stosowanie widoku listy folderów w okienku nawigacji

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Więcej informacji na temat okienka nawigacji

Przyciski widoków i polecenia u dołu okienka nawigacji odwołują się do innych widoków, takich jak Kalendarz i Kontakty. W zależności od wybranego widoku widoczny jest inny zestaw okienek, folderów i informacji. Można na przykład wyświetlić przyciski widoków w małym lub dużym rozmiarze  Obraz przycisku     Obraz przycisku, a w razie potrzeby przyciski można dodać lub usunąć.

Można zmienić liczbę i rozmiar przycisków widoków, lecz nie można zmienić rozmieszczenia poszczególnych okienek w okienku nawigacji. Nie można na przykład zmienić rozmieszczenia okienek Wszystkie foldery poczty i Foldery ulubione wyświetlanych w okienku Poczta. Ponadto nie można dostosować kolorów ani czcionek w okienkach. Można jednak całkowicie ukryć okienko nawigacji.

Okienko poczty z wyświetlonymi przyciskami i poleceniami

1. Okienko nawigacji

2. Duże przyciski do przełączania widoków

3. Polecenia do zmieniania wyglądu okienka nawigacji

4. Przyciski można dodawać lub usuwać w celu ułatwienia dostępu do odpowiadających im widoków.

Aby szybko zwiększyć ilość miejsca w okienku nawigacji, można zmienić duże przyciski wyświetlane w pionie u dołu okienka nawigacji na małe przyciski wyświetlane w poziomie u dołu okienka. Wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami. Kiedy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Strzałka z dwoma grotami, przeciągnij pasek podziału w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu u dołu okienka.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku, kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

Uwaga   Wprawdzie można usunąć wszystkie przyciski z okienka nawigacji i zmaksymalizować okienko folderu, przeciągając poziomy pasek podziału w dół okienka nawigacji, ale usunięcie rzędu małych przycisków znajdującego się u dołu jest niemożliwe.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

 • Wskaż prawą krawędź okienka nawigacji, a kiedy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami, przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Początek strony

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Opcje okienka nawigacji.

 2. Aby zmienić rozmieszczenie kolejności przycisków, na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Uwaga   Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Początek strony

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

Uwaga   

 • Aby szybko wyświetlić więcej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami, a gdy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Strzałka z dwoma grotami, przeciągnij pasek w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu ikon u dołu okienka nawigacji.

 • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału w dół w okienku nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderów.

 • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku Poczta albo usuń przycisk Poczta z okienka nawigacji.

Początek strony

Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji

Można zaoszczędzić miejsce w oknie programu Outlook, używając zminimalizowanego okienka nawigacji. W tej wersji okienko nawigacji jest zwinięte do pionowego paska przycisków, ale nadal umożliwia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków. Dla wygody użytkownika jest dostępnych kilka sposobów ukrywania lub wyświetlania zminimalizowanego okienka nawigacji.

Porada   Jeżeli sekcja Foldery ulubione zawiera dowolne foldery, podczas korzystania ze zminimalizowanego okienka nawigacji można uzyskać do nich dostęp jednym kliknięciem. Liczba folderów wyświetlanych w postaci przycisków w zminimalizowanym okienku nawigacji zależy od tego, ile miejsca w pionie przeznaczono na okienko nawigacji. Przyciski folderów są widoczne od góry do dołu w takiej kolejności, w jakiej występują na liście Foldery ulubione.

Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji

 • W prawym górnym rogu okienka nawigacji lub zminimalizowanego nagłówka okienka nawigacji kliknij strzałkę Obraz przycisku.

Aby wyświetlić foldery w okienku nawigacji ze zminimalizowanego okienka nawigacji, kliknij przycisk Okienko nawigacji.

Uwaga   Okienko nawigacji rozwinięte ze zminimalizowanego okienka nawigacji ma taką samą szerokość, jaką miało poprzednio. Jeżeli program Outlook zostanie zamknięty z okienkiem nawigacji zwiniętym do zminimalizowanego okienka nawigacji, będzie ono wyglądało tak samo po ponownym uruchomieniu programu Outlook.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

Przyciski widoków widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji, takie jak Poczta, Kalendarz czy Kontakty, są tymi samymi przyciskami widoków, które są widoczne w widoku pełnego okienka nawigacji.

Obraz przycisku     Obraz przycisku

Duży przycisk widoku jest wyświetlony jako mały przycisk widoku w zminimalizowanym okienku nawigacji.

Uwaga   Przyciski widoków są inne niż przyciski folderów wyświetlane w pionie w sekcji Foldery ulubione, które także są widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji. Przyciski folderów zależą od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od kolejności, w jakiej foldery są wyświetlane w sekcji Foldery ulubione. Przyciski te można dodawać lub usuwać przez dodawanie lub usuwanie folderów w sekcji Foldery ulubione.

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

 • U dołu zminimalizowanego okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku, kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie listy folderów

Aby uzyskać przejrzystszy widok okienka poczty, należy spróbować użyć widoku lista folderów.

Wyświetlanie listy folderów

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Lista folderów Obraz przycisku.

Ukrywanie listy folderów i powrót do widoku okienka poczty

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub przycisk Poczta Obraz przycisku .

Początek strony

Stosowanie widoku listy folderów w okienku nawigacji

W tym widoku wszystkie foldery, w tym foldery Skrzynki odbiorczej, pozostają widoczne w okienku nawigacji po przełączeniu do innych widok, takich jak widok Kalendarz lub widok Kontakty. Wystarczy kliknąć przycisk Lista folderów Obraz przycisku u dołu okienka nawigacji. Aby powrócić do widoku okienka poczty, kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub przycisk Poczta Obraz przycisku u dołu okienka nawigacji.

Zachowywanie listy folderów jako widoku głównego

Jeżeli użytkownik przełączy na widok listy folderów, a następnie wyłączy program Outlook, po ponownym uruchomieniu programu Outlook będzie widoczna lista folderów.

  Jeżeli podczas pracy lista folderów ma być widokiem głównym w okienku nawigacji, nie należy używać przycisków u dołu okienka w celu przechodzenia do innych widoków. Aby utrzymać widok listy folderów podczas poruszania się po programie Outlook, należy kliknąć odpowiedni folder, ikonę lub nazwę na liście folderów.

Kliknięcie przycisku Kalendarz spowoduje, że w głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlony widok kalendarza, lecz okienko nawigacji zostanie zmienione z powrotem do trybu widoku okienka. Nastąpi zresetowanie okienka nawigacji, tak że znów są w nim wyświetlane różne widoki.

Początek strony

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Foldery ulubione umożliwiają wyświetlanie w wygodny sposób najczęściej używanych folderów u góry okienka nawigacji. Użytkownik określa zawartość listy Foldery ulubione, wybierając foldery, które zostaną na niej uwzględnione. Jeśli użytkownik nie chce używać okienka Foldery ulubione lub jest potrzebna większa ilość miejsca w głównym okienku nawigacji, można zastosować jedną z poniższych opcji.

 • Zmniejszenie rozmiaru listy Foldery ulubione przez usuwanie pojedynczych folderów z listy

 • Zminimalizowanie okienka Foldery ulubione pod nagłówkiem

 • Wyłączenie okienka Foldery ulubione

Przyciski folderów w zminimalizowanym okienku nawigacji

Porada    W zminimalizowanym okienku nawigacji foldery z listy Foldery ulubione są dostępne również w postaci wyświetlanych w pionie przycisków. Sposób wyświetlenia tych przycisków zależy od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od sposobu organizacji tych folderów na liście Foldery ulubione. Listy Foldery ulubione można używać do dostosowywania zminimalizowanego okienka nawigacji.

Wybierz dowolną z następujących czynności:

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Z listy folderów ulubionych można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

 1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z folderów ulubionych.

 2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

Uwaga   

 • Foldery należy usuwać z listy folderów ulubionych pojedynczo.

 • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

 • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę Obraz przycisku.

  Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

  Aby rozwinąć okienko, ponownie kliknij strzałkę Otwórz lub zamknij listę folderów.

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Włączanie i wyłączanie okienka Foldery ulubione nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu tej funkcji na liście Foldery ulubione znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij polecenie Foldery ulubione, aby usunąć jego zaznaczenie.

  Kliknij ponownie polecenie Foldery ulubione, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język