Dostosowywanie okienka nawigacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

okienko nawigacji jest domyślnie wyświetlane we wszystkich widokach. Można je ukryć lub zmienić jego rozmiar. Można także wyświetlić jego zminimalizowaną wersję zajmującą mniej miejsca na ekranie. Zawartość okienka nawigacji zmienia się w zależności od widok, w którym pracuje użytkownik, na przykład widoku poczty lub kalendarza. Każdy widok umożliwia dostęp do informacji programu Microsoft Outlook na temat tego widoku, innych opcji widoku w widoku głównym (takich jak widok wizytówek czy widok listy telefonów w widoku kontaktów) oraz opcji wykonywania zadań w tym widoku.

Uwaga Nie można zmienić rozmiar czcionki, koloru lub typu w okienku nawigacji. Lupa systemu Windows jest opcja, która zwiększa rozmiar czcionki na ekranie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz można zmienić czcionkę w okienku nawigacji?

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat okienka nawigacji

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji

Pokazywanie lub ukrywanie zminimalizowanego okienka nawigacji.

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

Pokazywanie lub ukrywanie listy folderów

Stosowanie widoku listy folderów w okienku nawigacji

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Więcej informacji na temat okienka nawigacji

Przyciski widoków i polecenia u dołu okienka nawigacji odpowiadają różne widoki, takie jak kalendarz i kontakty. W zależności od wybranego widoku zobaczysz inny zestaw okienek, folderów i informacji. Na przykład można wyświetlić przyciski widoków w małym lub dużym rozmiarze Obraz przycisku     Obraz przycisku i można dodawać lub usuwać przyciski w razie potrzeby.

Możesz zmienić liczbę i rozmiar przycisków widoków, ale nie można zmieniać poszczególnych okienek w okienku nawigacji. Na przykład nie można zmieniać w okienku wszystkie foldery poczty i okienka Foldery ulubione, które są wyświetlane w okienku Poczta. Nie można także dostosować kolory i czcionki w okienku. Można jednak całkowicie ukryć okienko nawigacji.

Okienko poczty z wyświetlonymi przyciskami i poleceniami

1. Okienko nawigacji

2. Duże przyciski do przełączania widoków

3. Polecenia do zmieniania wyglądu okienka nawigacji

4. Przyciski można dodawać lub usuwać w celu ułatwienia dostępu do odpowiadających im widoków.

Aby szybko zwiększyć ilość miejsca w okienku nawigacji, można zmienić duże przyciski wyświetlane w pionie u dołu okienka nawigacji na małe przyciski wyświetlane w poziomie u dołu okienka. Wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami. Kiedy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Strzałka z dwoma grotami , przeciągnij pasek podziału w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu u dołu okienka.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

Uwaga : Wprawdzie można usunąć wszystkie przyciski z okienka nawigacji i zmaksymalizować okienko folderu, przeciągając poziomy pasek podziału w dół okienka nawigacji, ale usunięcie rzędu małych przycisków znajdującego się u dołu jest niemożliwe.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

 • Wskaż prawą krawędź Okienka nawigacji, a gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami , przeciągnij krawędź w lewo lub prawo.

Początek strony

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków

 1. U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Opcje okienka nawigacji.

 2. Aby zmienić rozmieszczenie kolejności przycisków, na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Uwaga : Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Początek strony

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

Uwaga : 

 • Aby szybko wyświetlić więcej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami, a gdy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Strzałka z dwoma grotami , przeciągnij pasek w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu ikon u dołu okienka nawigacji.

 • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału w dół w okienku nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderu.

 • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku poczty albo usuń przycisk Poczta w okienku nawigacji.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie zminimalizowanego okienka nawigacji.

Można zaoszczędzić miejsce w oknie programu Outlook, używając zminimalizowanego okienka nawigacji. W tej wersji okienko nawigacji jest zwinięte do pionowego paska przycisków, ale nadal umożliwia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków. Dla wygody użytkownika jest dostępnych kilka sposobów ukrywania lub wyświetlania zminimalizowanego okienka nawigacji.

Porada : Jeżeli sekcja Foldery ulubione zawiera dowolne foldery, podczas korzystania ze zminimalizowanego okienka nawigacji można uzyskać do nich dostęp jednym kliknięciem. Liczba folderów wyświetlanych w postaci przycisków w zminimalizowanym okienku nawigacji zależy od tego, ile miejsca w pionie przeznaczono na okienko nawigacji. Przyciski folderów są widoczne od góry do dołu w takiej kolejności, w jakiej występują na liście Foldery ulubione.

Pokazywanie lub ukrywanie zminimalizowanego okienka nawigacji.

 • W prawym górnym rogu okienka nawigacji lub zminimalizowanego nagłówka okienka nawigacji kliknij strzałkę Obraz przycisku .

Aby wyświetlić foldery w okienku nawigacji ze zminimalizowanego okienka nawigacji, kliknij przycisk Okienko nawigacji.

Uwaga : Okienko nawigacji rozwinięte ze zminimalizowanego okienka nawigacji ma taką samą szerokość, jaką miało poprzednio. Jeżeli program Outlook zostanie zamknięty z okienkiem nawigacji zwiniętym do zminimalizowanego okienka nawigacji, będzie ono wyglądało tak samo po ponownym uruchomieniu programu Outlook.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

Przyciski widoków widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji, takie jak Poczta, Kalendarz czy Kontakty, są tymi samymi przyciskami widoków, które są widoczne w widoku pełnego okienka nawigacji.

Obraz przycisku
Duży przycisk widoku jest wyświetlony jako mały przycisk widoku w zminimalizowanym okienku nawigacji.
Obraz przycisku

Uwaga : Przyciski widoków są inne niż przyciski folderów wyświetlane w pionie w sekcji Foldery ulubione, które także są widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji. Przyciski folderów zależą od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od kolejności, w jakiej foldery są wyświetlane w sekcji Foldery ulubione. Przyciski te można dodawać lub usuwać przez dodawanie lub usuwanie folderów w sekcji Foldery ulubione.

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

 • U dołu zminimalizowanego okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie listy folderów

Aby uzyskać przejrzystszy widok okienka poczty, należy spróbować użyć widoku lista folderów.

Wyświetlanie listy folderów

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Lista folderów Obraz przycisku .

Ukrywanie listy folderów i powrót do widoku okienka poczty

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub przycisk Poczta Obraz przycisku .

Początek strony

Stosowanie widoku listy folderów w okienku nawigacji

W tym widoku wszystkie foldery, w tym foldery skrzynki odbiorczej, pozostają widoczne w okienku nawigacji po przełączeniu się do innych widoków, takich jak kalendarz lub kontakty. Po prostu kliknij Listę folderów Obraz przycisku u dołu okienka nawigacji. Aby wrócić do widoku okienka poczty, kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub Poczta Obraz przycisku u dołu Okienka nawigacji.

Zachowywanie listy folderów jako widoku głównego

Jeżeli użytkownik przełączy na widok listy folderów, a następnie wyłączy program Outlook, po ponownym uruchomieniu programu Outlook będzie widoczna lista folderów.

Ważne : Jeżeli podczas pracy lista folderów ma być widokiem głównym w okienku nawigacji, nie należy używać przycisków u dołu okienka w celu przechodzenia do innych widoków. Aby utrzymać widok listy folderów podczas poruszania się po programie Outlook, należy kliknąć odpowiedni folder, ikonę lub nazwę na liście folderów.

Kliknięcie przycisku Kalendarz spowoduje, że w głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlony widok kalendarza, lecz okienko nawigacji zostanie zmienione z powrotem do trybu widoku okienka. Nastąpi zresetowanie okienka nawigacji, tak że znów są w nim wyświetlane różne widoki.

Początek strony

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Foldery ulubione umożliwiają wyświetlanie w wygodny sposób najczęściej używanych folderów u góry okienka nawigacji. Użytkownik określa zawartość listy Foldery ulubione, wybierając foldery, które zostaną na niej uwzględnione. Jeśli użytkownik nie chce używać okienka Foldery ulubione lub jest potrzebna większa ilość miejsca w głównym okienku nawigacji, można zastosować jedną z poniższych opcji.

 • Zmniejszenie rozmiaru listy Foldery ulubione przez usuwanie pojedynczych folderów z listy

 • Zminimalizowanie okienka Foldery ulubione pod nagłówkiem

 • Wyłączenie okienka Foldery ulubione

Porada : W zminimalizowanym okienku nawigacji foldery z listy Foldery ulubione są dostępne również w postaci wyświetlanych w pionie przycisków. Sposób wyświetlenia tych przycisków zależy od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od sposobu organizacji tych folderów na liście Foldery ulubione. Listy Foldery ulubione można używać do dostosowywania zminimalizowanego okienka nawigacji.

Wybierz dowolną z następujących czynności:

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Z listy Foldery ulubione można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

 1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z listy Foldery ulubione.

 2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

Uwaga : 

 • Foldery należy usuwać z listy folderów ulubionych pojedynczo.

 • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

 • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę Obraz przycisku .

  Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

  Aby rozwinąć okienko, ponownie kliknij strzałkę Obraz przycisku .

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Włączanie i wyłączanie okienka Foldery ulubione nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu tej funkcji na liście Foldery ulubione znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij polecenie Foldery ulubione, aby usunąć jego zaznaczenie.

  Kliknij ponownie polecenie Foldery ulubione, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×