Dostosowywanie odstępów między wierszami lub akapitami

Interlinia określa odstęp w pionie między wierszami tekstu w akapicie.

Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu.

Domyślnie między wierszami są stosowane odstępy pojedyncze, przy czym odstęp występujący po akapicie jest nieco większy.

Utworzenie stylu pozwala szybko stosować w dokumencie skonfigurowane wcześniej odstępy między akapitami i wierszami. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu stylów, które pozwalają ponownie zastosować formatowanie, zobacz Tworzenie nowego szybkiego stylu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie interlinii

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Zmienianie interlinii

Jeśli wiersz zawiera duży znak, element graficzny lub formułę, w programie Microsoft Office Word zostanie automatycznie zwiększony odstęp dla takiego wiersza.

Aby zachować równe odstępy między wierszami akapitu, należy zastosować ustalone odstępy, przy czym powinny one być na tyle duże, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp.

 1. Zaznacz akapity, dla których chcesz zmienić interlinię.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Interlinia.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby zastosować nowe ustawienie, kliknij liczbę określającą odstępy między wierszami.

   Kliknięcie na przykład wartości 2,0 spowoduje podwójne zwiększenie odstępów między wierszami zaznaczonego tekstu.

  • Aby ustawić odstępy przy użyciu dokładniejszych jednostek miary, kliknij polecenie Opcje interlinii, a następnie zaznacz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy.

Opcje interlinii

Pojedyncze    Dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionka w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki.

1,5 wiersza    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 razy większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Podwójna    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Przynajmniej    Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Dokładnie    Ta opcja określa ustalony rozmiar interlinii, którego program Microsoft Office Word nie będzie zmieniał.

Wielokrotne    Ta opcja określa rozmiar interlinii, który można zwiększać lub zmniejszać w porównaniu do pojedynczego odstępu o podaną wartość procentową. Ustawienie na przykład interlinii o rozmiarze 1,2 spowoduje zwiększenie odstępów o 20 procent.

Początek strony

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Domyślnie odstępy między wierszami po każdym akapicie są nieco większe.

 1. Zaznacz akapity, przed którymi lub po których chcesz zmienić odstępy.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp.

  Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język