Dostosowywanie notatek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie notatka jest wyświetlana w formie żółtego kwadratu. Wygląd notatek można zmienić, łącznie z ich czcionką, kolorem lub rozmiarem, aby ułatwić ich organizowanie i zarządzanie nimi.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie domyślnego koloru, czcionki i rozmiaru nowych notatek

Zmienianie rozmiaru istniejące notatki

Zmienianie koloru istniejące notatki

Pokazywanie lub ukrywanie godziny i daty w notatkach

Zmienianie domyślnego koloru i rozmiaru oraz domyślnej czcionki nowych notatek

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Notatki i dziennik.

 4. W obszarze Opcje notatek wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru istniejących notatek

Aby trwale dostosować rozmiar istniejącej notatki, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij prawy dolny róg notatki do momentu uzyskania odpowiedniego rozmiaru.

 • Aby zmaksymalizować notatkę, kliknij dwukrotnie pasek w górnej części notatki.

 • Aby przywrócić poprzedni rozmiar zmaksymalizowanej notatki, kliknij dwukrotnie pasek w górnej części notatki.

Początek strony

Zmienianie koloru istniejących notatek

Aby zmienić kolor notatki, przypisz go kategoria oznaczona kolorem. Wiele kategorie oznaczone kolorem można przypisywać do notatki, ale notatki będą widoczne w kolorze ostatniej kategorii zastosowane.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do otwartej notatki

 • Kliknij ikonę notatki Obraz ikony , kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

  • Kliknij pozycję Wszystkie kategorie, aby otworzyć okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem, a następnie zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem, którą chcesz przypisać.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do zamkniętej notatki

W notatce, który nie jest otwarty, można przypisać kategorię oznaczoną kolorem. Notatki za pomocą listy lub ikonę widok.

 1. Kliknij notatkę, do której chcesz przypisać kategorię oznaczoną kolorem.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znaczniki kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

  • Kliknij pozycję Wszystkie kategorie, aby otworzyć okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem, a następnie zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem, którą chcesz przypisać.

Uwaga : Aby przypisać kategorię lub koloru w widoku Listy notatek, możesz można kliknąć prawym przyciskiem myszy w kolumnie Kategorie notatkę, do której chcesz przypisać kategorię oznaczoną kolorem. Kliknięcie ikony w kolumnie Kategorie powoduje usunięcie ostatnio wybrany kolor przypisane do notatki.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie daty i godziny notatek

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Notatki i dziennik.

 4. W obszarze Opcje notatek zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż datę i godzinę ostatniej modyfikacji notatki.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×