Dostosowywanie notatek

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co chcesz zrobić?

Zmienianie domyślnego koloru, czcionki i rozmiaru tworzonych nowych notatek

Zmienianie koloru pojedynczych notatek

Zmienianie rozmiaru notatek

Pokazywanie lub ukrywanie godziny i daty nowych i istniejących notatek

Przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem do notatek

Zmienianie domyślnego koloru, czcionki i rozmiaru tworzonych nowych notatek

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij przycisk Opcje Notatek.

 3. Wybierz odpowiednie opcje. 

Zmienianie koloru pojedynczych notatek

Aby zmienić kolor pojedynczych notatek, należy przypisać do każdej z nich kategoria oznaczona kolorem. Notatki otrzymają kolory skojarzone z przypisanymi do nich kategoriami oznaczonymi kolorem — domyślny kolor każdej notatki zostanie zastąpiony.

Zmienianie rozmiaru notatek

Zmienić można rozmiary pojedynczych notatek lub domyślny rozmiar dotyczący wszystkich nowych notatek.

 • Zmienianie rozmiaru pojedynczej notatki

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij prawy dolny róg notatki, aby uzyskać odpowiedni rozmiar.

  • Kliknij dwukrotnie pasek u góry notatki.

  • W lewym górnym rogu notatki kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notatki Obraz ikony , a następnie kliknij pozycję Minimalizuj lub Maksymalizuj.

 • Zmienianie domyślnego rozmiaru notatek

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje notatek.

  3. Na liście Rozmiar kliknij pozycję Mały, Średni lub Duży.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie godziny i daty nowych oraz istniejących notatek

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Inne kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

 3. W obszarze Opcje wyglądu zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż datę i godzinę na notatkach.

Początek strony

Przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem do notatek

Przypisanie kategorii oznaczonych kolorem do notatek umożliwia ich szybką identyfikację i skojarzenie z powiązanymi elementami, takimi jak wiadomości e-mail lub kontakty. Notatka przybiera kolor przypisanej kategorii. Ten kolor jest również widoczny w kolumnie Kategorie w widokach tabela. Do jednej notatki można przypisać wiele kategorii oznaczonych kolorem.

Kliknij jedną z następujących lokalizacji:

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do otwartej notatki

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do notatki w widoku tabeli lub w widoku ikon

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do otwartej notatki

 1. W otwartej notatce kliknij ikonę notatki Obraz ikony .

 2. Wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

   Podczas przypisywania istniejącej kategorii oznaczonej kolorem do notatki po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o zmianę nazwy kategorii. Można również zmienić kolor skojarzony z tą kategorią i wybrać skrót klawiaturowy.

  • Aby wyświetlić więcej kategorii oznaczonych kolorem lub utworzyć nową kategorię oznaczoną kolorem, kliknij polecenie Wszystkie kategorie. Ta czynność spowoduje otwarcie okna dialogowego Kategorie oznaczone kolorem.

   Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem z poziomu okna dialogowego Kategorie oznaczone kolorem, zaznacz pole wyboru obok kategorii.

   Uwagi: 

   • Menu Kategoryzuj i okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem można też otworzyć, klikając pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku na pasku narzędzi.

   • Po przypisaniu kategorii oznaczonej kolorem do notatki przybiera ona kolor skojarzony z kategorią, który zastępuje domyślny kolor notatki.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do notatki w widoku tabeli lub w widoku ikon

 1. Zaznacz notatkę, do której chcesz przypisać kategorię oznaczoną kolorem.

 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

   Podczas przypisywania istniejącej kategorii oznaczonej kolorem do notatki po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o zmianę nazwy kategorii. Można również zmienić kolor skojarzony z tą kategorią i wybrać skrót klawiaturowy.

  • Aby wyświetlić więcej kategorii oznaczonych kolorem lub utworzyć nową kategorię oznaczoną kolorem, kliknij polecenie Wszystkie kategorie. Ta czynność spowoduje otwarcie okna dialogowego Kategorie oznaczone kolorem.

   Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem z poziomu okna dialogowego Kategorie oznaczone kolorem, zaznacz pole wyboru obok kategorii.

   Uwagi: 

   • Menu Kategoryzuj i okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem można też otworzyć, klikając pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku na pasku narzędzi.

   • Po przypisaniu kategorii oznaczonej kolorem do notatki przybiera ona kolor skojarzony z kategorią, który zastępuje domyślny kolor notatki.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×