Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint

Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz uprawnienia właściciela witryny lub mieć uprawnienia do witryny SharePoint edytowania, możesz dostosować nawigacji witryny. Można dodawać, usuwanie lub edytowanie łącza w menu po lewej stronie w witrynie zespołu (nazywanej również menu Szybkie uruchamianie) lub górnym menu w witrynie komunikacji udzielić użytkownikom szybki dostęp do witryn i stron.

Uwagi : 

 • Jeśli witryny został dostosowany przez właściciela, menu po lewej stronie lub w górnym menu mogą nie być dostępne.

 • W SharePoint Online można tylko dostosować menu po lewej stronie w witrynie zespołu w tej chwili, o ile nie są w trybie klasycznym.

Wybierz swoją wersję SharePoint poniżej kroki Dostosowywanie nawigacji w witrynie SharePoint.

Uwaga : Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie.

  Nawigacji z lewej strony programu SharePoint

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejsce w menu, w którym chcesz dodać łącze, a następnie kliknij przycisk +, a następnie strzałkę w dół.

  Dodawanie łącza do nawigacji po lewej stronie witryny zespołu programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Dodaj łącze wybierz jedną z następujących opcji łącza:

  • Adres URL , aby dodać łącze do dowolnego elementu, wewnętrznych i zewnętrznych Twojej firmy. Wystarczy wprowadzić adres i nazwę wyświetlaną łącza.

   Dodawanie łącza do adresu URL do nawigacji po lewej stronie witryny zespołu programu SharePoint

  • Konwersacje , aby dodać łącze do konwersacji grupy Office 365 skojarzone z witryny zespołu. Po prostu wprowadź nazwę wyświetlaną łącza. Adres jest automatycznie dodawana i nie można ich edytować.

  • Kalendarz , aby dodać łącze do kalendarza grupy Office 365 skojarzonego z witryny zespołu. Po prostu wprowadź nazwę wyświetlaną łącza. Adres jest automatycznie dodawana i nie można ich edytować.

  • Notes , aby dodać łącze do notesu OneNote skojarzone z witryny zespołu. Po prostu wprowadź nazwę wyświetlaną łącza. Adres jest automatycznie dodawana i nie można ich edytować.

  • Terminarz , aby dodać łącze do wystąpienia Microsoft Planner skojarzonego z witryny zespołu. Po prostu wprowadź nazwę wyświetlaną łącza. Adres jest automatycznie dodawana i nie można ich edytować.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Można również dodać stronę do menu na liście stron witryny. Z menu po lewej stronie wybierz strony, zaznacz stronę, którą chcesz dodać, kliknij przycisk ... albo obok strony na liście lub w górnym pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij przycisk Dodaj do nawigacji.

  Dodawanie łącza do menu po lewej stronie

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga : Ostatnio używane elementy są obsługiwane automatycznie przez program SharePoint. Nie można dodać łącza do menu ostatnie.

 1. Kliknij przycisk Edytuj po prawej stronie górnym menu.

  Menu najwyższego programu SharePoint

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejsce w menu, w którym chcesz dodać łącze, a następnie kliknij przycisk +, a następnie strzałkę w dół.

  Górnym menu Edycja programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza w polu adres wprowadź adres URL dla łącza, które chcesz dodać.

  Aby dodać łącze do strony w menu po lewej stronie, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do strony, na której chcesz dodać łącze do.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz tekst wyświetlany łącza. To jest tekst, który pojawi się w menu.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Obok pozycji łącze, które chcesz edytować kliknij przycisk ....

 3. Kliknij przycisk Edytuj.

  Edytowanie łącza w menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu edycji łącza, kliknij przycisk OK.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Obok pozycji łącze, które chcesz przenieść kliknij przycisk ....

 3. Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Przenoszenie łącza w górę lub w dół w menu po lewej stronie

 4. Powtórz te czynności, aż łącze znajduje się w wybranym miejscu.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Spowoduje to utworzenie wcięcia łącze w obszarze inne łącze. W menu po lewej stronie lub w górnym menu można dodać tylko jeden poziom podrzędny łącza. W górnym menu takich jak w witrynie komunikacji, spowoduje to utworzenie menu rozwijanego jednopoziomowa.

Menu po lewej stronie

Ilustracja przedstawiająca łącze sub

Menu górne

Dodaj elementy nawigacji jako sublinks dla listy rozwijanej wyglądu
 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Obok pozycji łącze, które ma być łączem sub kliknij przycisk ....

 3. Kliknij opcję Utwórz łącze podrzędne.

  Rozpoczynanie łącze sub łącze w menu po lewej stronie

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Zostanie przeniesiony wcięciami łączy z poniższego nowe łącze.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Obok pozycji łącze podrzędne, które chcesz podwyższyć do podstawowego łącza kliknij przycisk ....

 3. Kliknij łącze sub Podwyższ poziom.

  Promowanie sub łącza do łącze podstawowe

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Niektóre łącza, na przykład Kosza są łącza systemowych i nie można usunąć.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Obok pozycji łącze, które chcesz usunąć kliknij wielokropek (...).

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : Nie można usunąć link Kosz w tej chwili.

  Usuwanie łącza z menu po lewej stronie

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Jeśli masz uprawnienia administratora lub właściciela, możesz wyłączyć menu po lewej stronie witryny zespołu.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Jeśli korzystasz z witryny grupy połączenie usługi Office 365, może być konieczne w menu po lewej stronie kliknij polecenie Zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny w prawym górnym menu.

 2. W obszarze wygląd i działanie na stronie Ustawienia witryny, kliknij przycisk Elementy nawigacji.

  Elementy nawigacyjne w menu Ustawienia witryny
 3. Wyczyść pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyczyść pole wyboru menu Szybkie uruchamianie

Jeśli został włączony funkcję publikowania w witrynie obsługi Klasyczny SharePoint, menu po lewej stronie będzie wyświetlana łącza do obsługi nowoczesny list i bibliotek, po dodaniu ich do witryny obsługi klasyczny oprócz elementów z magazynu terminów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie zarządzane nawigacji dla witryny w programie SharePoint i Włączanie funkcji publikowania.

Edytowanie łącza w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Aby rozpocząć pracę, edytowania łączy w witrynie, kliknij jedną z opcji Edytuj łącza na stronie.

Przycisk Edytuj łącza

Zmienianie łączy na górnym pasku łączy: Kliknij przycisk Edytuj łącza u góry (zobacz "1").

Zmienianie łączy na pasku Szybkie uruchamianie: Kliknij przycisk Edytuj łącza na stronie (zobacz "2").

Uwaga : Jeśli nie widzisz Edytuj łącza, być może nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 1. Przejdź do strony zawartość witryny: kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, w którym chcesz dodać łącze.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz dodać, a następnie przeciągnij go w miejsce, w którym ma się znaleźć na pasku Szybkie uruchamianie lub górny pasek łączy.

  Przeciąganie aplikacji do obszaru nawigacji

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Aby dodać łącze do innej witryny, wpisz adres URL.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, w którym chcesz dodać łącze.

 2. Kliknij przycisk + łącze.

 3. Wprowadź nazwę wyświetlaną łącze i lokalizacji docelowej, upewniając się, że możesz umieścić http://.

 4. Kliknij przycisk OK, aby dodać nowe łącze do Szybkie uruchamianie lub górny pasek łączy.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Uwaga : Nie można zmienić ani usunąć Kosz.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, gdzie chcesz edytować łącze.

 2. Zmienianie nazwy: Kliknij bezpośrednio łącze, które chcesz zmienić i rozpocznij wpisywanie nowej nazwy. Kliknij obszar poza nazwą, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Usuwanie: Kliknij przycisk X odpowiadające łącze go usunąć z poziomu panelu nawigacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Zmiana nazwy łącza nie ma wpływu na adres strony lub adres URL, który odwołuje się łącze.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku Szybkie uruchamianie lub górnej łączy w zależności od lokalizacji łącza, które chcesz przenieść.

 2. Zaznacz łącze, które chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce w obszarze nawigacyjnym.

  Aby zwiększyć wcięcie lub utworzyć łącze sub, przeciągnij link w obszarze i nieco się po prawej stronie łącze, które ma być górny łącze.

 3. Powtórz te czynności dla każdego łącza, które chcesz przenieść.

 4. Po ukończeniu edytowania kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Uwaga : Na głównym pasku Szybkie uruchamianie, można przeciągać elementy poza ostatnie. Jednak nie można przeciągać elementów do ostatnie.

Dla witryn w obszarze zbiory witryn, jeśli są włączone funkcje publikowania masz więcej opcji nawigacji do wyboru, łącznie z podwitryny i wyświetlanie samej nawigacji w nawigacji w witrynie nadrzędnej witryny (zwanych również dziedziczących nadrzędny nawigacji). Jeśli nie widzisz tych opcji, skontaktuj się z administratorem witryny.

 1. Miejsce, w którym chcesz zmienić ustawienia nawigacji po witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny kliknij pozycję Wygląd i działanie, a następnie kliknij Szybkie uruchamianie lub pasek łączy góry.

 3. Wybierz opcje na pasku Szybkie uruchamianie lub łącze do góry, na przykład pokazanie podwitryn lub w celu wyświetlenia samej nawigacji co w witrynie nadrzędnej (dziedziczą nadrzędny nawigacji).

Łącza, które są wyświetlane po lewej stronie witryny są nazywane łączami na pasku Szybkie uruchamianie. Domyślnie pasek Szybkie uruchamianie zawiera łącza do najnowszych elementów, a także ważne elementy, takie jak list i bibliotek. Łącza u góry, na górnej przyciskuPokaż zwykle podwitryn w witrynie.

Pasek Szybkie uruchamianie

Podczas tworzenia nowej listy lub biblioteki, nowe łącze jest wyświetlany automatycznie w obszarze ostatnie na Pasku Szybkie uruchamianie. Pięć najnowszych łącza są wyświetlane w sekcji ostatnie.


Łącze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlenie ostatnio utworzonych stron, list i bibliotek

Uwaga : Po utworzeniu nowej strony nie są automatycznie wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Musisz utworzyć łącze do strony i Dodaj siebie.

Górny pasek łączy

Możesz również dostosowywanie łączy nawigacji na pasku górnym łączy witryny w celu zmiany wielkości liter, zmienianie kolejności lub dodać łącza do podwitryn, które użytkownicy odwiedzić najczęściej.

Górny obszar nawigacji witryny

Linki pokrewne

Aby dodać łącza do strony zamiast menu po lewej lub górnej menu, zobacz Dodawanie łącza do strony.

Aby utworzyć nowych stron, które można łączyć, zobacz Dodawanie strony do witryny.

Aby zmienić kolory, tła i wygląd witryny, zobacz Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint.

Aby zmienić nazwę, opis, logo i innych ustawień witryny, zobacz Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Aby utworzyć witrynę w SharePoint Online, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online lub Utwórz witrynę komunikacji w usłudze SharePoint Online.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×