Dostosowywanie listy ostatnio używanych plików w programie Word dla komputerów Mac

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie program Word zapisuje wszystkie pliki w folderze dokumenty. Aby łatwiej znaleźć i otworzyć ostatnio używanych dokumentów, program Word wyświetla ostatnim kilka otwieranych dokumentów na liście, aby szybko zapewnienia ich dostępności.

Otwieranie ostatnio używanego dokumentu

 • W menu plik wskaż polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij przycisk więcej.

  Jeśli w menu Plik nie ma polecenia Otwórz ostatnio używane

  Jeśli nie możesz znaleźć Otwórz ostatnio używane w menu plik lub nie masz dostępu do listy ostatnich plików, zapoznaj się z Forum w witrynie Answers firmy Microsoft dla rozwiązania.

Usuwanie ostatnio używanych plików

 • W menu plik wskaż polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij przycisk więcej. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń z ostatnie , aby usunąć każdy plik z listy ostatnio używanych plików.

Domyślnie program Word wyświetla ostatnio używanych plików, ale można wyłączyć funkcję wyświetlania, ponownie włączona, wyczyść lub dostosowywać liczbę wyświetlanych plików. Jeśli ta funkcja została wyłączona i ponownym włączeniu ponownie, wyświetlane są tylko te pliki, które zostały otwarte i zapisane po ponownym włączeniu. Jeśli zamkniesz plik, a następnie przesuń go do innej lokalizacji, takich jak przy użyciu wyszukiwanie łącze do tego pliku w programie Word przestaje działać. Przejdź do pliku, aby go otworzyć, należy użyć okna dialogowego Otwieranie. Po zapisaniu pliku w nowej lokalizacji, łącze zostanie dodany do listy ostatnio otwieranych dokumentów.

Otwieranie ostatnio używanego dokumentu

 • W menu Plik wskaż polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie wybierz dokument.

  Jeśli w menu Plik nie ma polecenia Otwórz ostatnio używane

  1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje, a następnie w obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij przycisk Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

  2. W obszarze Ustawienia zaznacz pole wyboru Śledź ostatnio otwierane dokumenty.

  3. W polu Wyświetl wpisz liczbę ostatnio używanych dokumentów, które mają być wyświetlane na liście Otwórz ostatnio używane.

   Uwaga: Ustawienie wartości zero jako liczby ostatnio używanych plików powoduje wyczyszczenie listy ostatnio otwieranych plików i wyłączenie funkcji. Aby ponownie włączyć funkcję, należy ustawić liczbę plików inną niż zero. Zaktualizuj listę, otwierając pliki ponownie.

Zmienianie liczby plików wyświetlanych na liście ostatnio używanych plików

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje, a następnie w obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij przycisk Ogólne  Przycisk Preferencje ogólne .

 2. W obszarze Ustawienia zaznacz pole wyboru Śledź ostatnio otwierane dokumenty.

 3. W polu Wyświetl wpisz liczbę ostatnio używanych dokumentów, które mają być wyświetlane na liście Otwórz ostatnio używane.

  Uwaga: Ustawienie wartości zero jako liczby ostatnio używanych plików powoduje wyczyszczenie listy ostatnio otwieranych plików i wyłączenie funkcji. Aby ponownie włączyć funkcję, należy ustawić liczbę plików inną niż zero. Zaktualizuj listę, otwierając pliki ponownie.

Czyszczenie listy ostatnio używanych plików

 • W menu Plik wskaż polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij pozycję Wyczyść ostatnie.

Zobacz też

Tworzenie nowego dokumentu za pomocą szablonu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×