Dostosowywanie listy ostatnio używanych plików

W programach pakietu Microsoft Office jest wyświetlanych kilka dokumentów ostatnio otwieranych w danym programie. Łącza z tej listy pozwalają szybko uzyskać dostęp do plików. Ta funkcja jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć lub włączyć ponownie. Ponadto można wyczyścić listę wyświetlanych plików lub zmienić liczbę plików na tej liście.

Uwagi : 

 • Jeśli ta funkcja zostanie wyłączona, a następnie ponownie włączona, na liście będą dostępne tylko te pliki, które zostały otwarte i zapisane po ponownym włączeniu funkcji.

 • Jeśli plik zostanie zamknięty, a następnie przeniesiony do innej lokalizacji, na przykład przy użyciu Eksploratora Windows, łącze do tego pliku w programie, w którym plik został utworzony, przestanie działać. Do znalezienia pliku i otworzenia go należy wówczas użyć okna dialogowego Otwieranie. Gdy plik zostanie zapisany w nowej lokalizacji, na liście pojawi się odpowiednie łącze.

Przypinanie pliku do listy ostatnio używanych plików

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Otwórz, aby wyświetlić listę ostatnio używanych plików.

 3. Kliknij pozycję Przypnij ten element do listy Przycisk odpinania pakietu Office 2016 .
  Po przypięciu pliku do listy ikona przypinania wygląda następująco: Przycisk przypinania pakietu Office 2016 W starszych wersjach pakietu Office wygląda ona tak: Obraz przycisku

Porada : Kliknij ponownie przycisk przypinania, aby odpiąć plik.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W obszarze Wyświetlanie z listy Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia.

Porada :  Aby nie wyświetlać żadnych plików na liście ostatnio używanych plików, ustaw wartość Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów na zero.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na liście, a następnie kliknij polecenie Wyczyść nieprzypięte dokumenty.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby wyczyścić listę.

Przypinanie pliku do listy ostatnio używanych plików

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ostatnie, aby wyświetlić listę ostatnio używanych plików.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz zachować, a następnie wybierz polecenie Przypnij do listy lub kliknij ikonę przypinania: Obraz przycisku .

  Po przypięciu pliku do listy ikona przypinania ma wygląd pinezki oglądanej z góry: Obraz przycisku .

 4. Kliknij ponownie przycisk przypinania, aby odpiąć plik.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W obszarze Wyświetlanie z listy Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia.

Uwaga : Poniższe czynności nie dotyczą programu InfoPath 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ostatnie.

 3. Zaznacz pole wyboru Uzyskaj szybki dostęp do tej liczby ostatnio używanych dokumentów: i wybierz, ile plików ma być wyświetlanych.

 4. Linki do tych plików pojawią się powyżej pozycji Informacja na pasku nawigacyjnym bez względu na to, jaki obszar widoku Backstage będzie wyświetlany.

Uwaga : Wyczyszczenie pola wyboru spowoduje usunięcie listy.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ostatnie.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na liście, a następnie wybierz polecenie Wyczyść nieprzypięte elementy.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby wyczyścić listę.

Uwaga : Ustawienie wartości zero jako liczby ostatnio używanych plików także powoduje wyczyszczenie listy. Aby ponownie włączyć tę funkcję, ustaw liczbę plików inną niż zero. Zaktualizuj listę, otwierając ponownie pliki i ponownie dokonując przypinania.

Poniższe instrukcje dotyczą tylko programów Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 i Word 2007.

 • Aby dokument znalazł się na liście Ostatnio używane dokumenty, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Zakotwicz ten dokument na liście ostatnio używanych dokumentów Obraz przycisku . Po zakotwiczeniu dokumentu na liście Ostatnio używane dokumenty przycisk zakotwiczenia ma wygląd pinezki widzianej z góry: Obraz przycisku

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie z listy Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia.

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie z listy Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia.

InfoPath

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Lista ostatnio używanych plików.

 3. Jeśli chcesz wyświetlić ostatnio używane pliki, na liście Wpisy kliknij liczbę plików, które chcesz wyświetlić.

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie na liście Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia. Jeśli nie chcesz wyświetlać żadnych plików, kliknij pozycję 0.

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 2. Na liście Ostatnio używane pliki kliknij liczbę plików, które chcesz wyświetlić.

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie z listy Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów wybierz liczbę plików do wyświetlenia.

Jeśli ustawisz wartość na zero, lista będzie pusta. Aby ponownie włączyć tę funkcję, musisz ustawić liczbę plików inną niż zero, a następnie zaktualizować listę, otwierając ponownie pliki i ponownie dokonując przypinania.

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie na liście Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów kliknij wartość 0.

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie na liście Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów kliknij wartość 0.

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie na liście Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów kliknij wartość 0.

InfoPath

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 2. Wyczyść pole wyboru Lista ostatnio używanych plików.

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 2. Na liście Ostatnio używane pliki kliknij wartość 0.

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlanie na liście Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów kliknij wartość 0.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×