Dostosowywanie listy folderów w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystając z aplikacji Poczta dla systemu Windows 10, na liście folderów zostaną wyświetlone foldery Skrzynka odbiorcza, wersje robocze i elementy wysłane. Można tworzyć nowe foldery lub usunąć wszelkie foldery tworzone. Po utworzeniu dodatkowych folderów, możesz uzyskiwać do nich dostęp, wybierając pozycję więcej na liście folderów.

Jeśli chcesz wyświetlić więcej folderów na liście folderów, możesz oznaczyć jako foldery ulubione foldery niestandardowe. Pokaż foldery Ulubione na liście folderów w okienku po lewej stronie w każdej chwili. Jeśli chcesz dodać folder do menu Start Windows 10 w celu zapewnienia szybkiego dostępu, można przypiąć folderu.

Dostosowywanie listy folderów przez dodawanie folderu do ulubionych

 1. W lewym okienku w obszarze Foldery wybierz pozycję Więcej.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz listę folderów, wybierz pozycję trzy linie poziome w lewym górnym rogu ekranu.

 2. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz dodać do listy folderów, a następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych. Jeśli na telefonie lub tablecie, naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Dodaj do ulubionych. Zobaczysz gwiazdy dodawane po prawej stronie nazwy folderu, aby wskazać, że jest to folder Ulubione.

  Uwaga : Aby usunąć ulubionego folderu na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu w okienku po lewej stronie, a następnie wybierz polecenie Usuń z ulubionych. Usuwanie folderu z ulubionych nie Usuń folder. Nadal mają dostęp do folderu w aplikacji Poczta, wybierając pozycję więcej Aby wyświetlić listę wszystkich folderów. Jeśli chcesz usunąć utworzony folder, wybierz pozycję Usuń. Folder i wszystkich wiadomości w tym folderze zostaną usunięte. Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, wersje robocze, Elementy wysłane i Skrzynka nadawcza.

  Oznaczanie folderu jako ulubionego
Przypinanie folderu do Start menu
 1. W lewym okienku w obszarze Foldery wybierz pozycję Więcej.

 2. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu, który chcesz Przypnij do start menu, a następnie wybierz pozycję Przypnij do menu Start. Jeśli na telefonie lub tablecie, naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu kontekstowe, a następnie wybierz polecenie Przypnij do menu Start.

  Uwaga : Aby usunąć folder z Start menu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu w Start menu, a następnie wybierz pozycję Odepnij od ekranu startowego. Usuwanie folderu z Start menu nie Usuń folder. Nadal mają dostęp do folderu w aplikacji Poczta, wybierając pozycję więcej Aby wyświetlić listę wszystkich folderów.

Informacje dodatkowe

Aby dodać lub usunąć folder, zobacz jak dodać lub usunąć foldery?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×