Dostosowywanie karty danych w mapy 3-w

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie danych lub kliknięciu go (z wyłączeniem wizualizacji map cieplnych) zostanie wyświetlona karta danych zawierająca szczegóły dotyczące tego punktu danych.

Karta danych zawierająca szczegóły punktu danych

Domyślnie karta danych pokazuje informacje na podstawie domyślnych wyborów listy pól, ale można dostosować ją tak, aby zawierała określone informacje. Można dodać i usunąć pola danych, zmienić sposób agregowania i organizowania tych pól, dodać tytuł (na przykład nazwę lokalizacji) lub zmienić nazwy nagłówków pól. Można również wybrać wstępnie zdefiniowane pola danych z zestawu szablonów układu.

Oto jak dostosować zawartość wyświetlaną na karcie danych:

 1. Wskaż punkt danych, aby wyświetlić jego kartę danych.

 2. W prawym górnym rogu karty danych kliknij przycisk Ustawienia Ikona opcji karty danych .

  Porada : Możesz również kliknąć przycisk Ustawienia w okienku Warstwy, a następnie kliknąć pozycję Utwórz niestandardowe nazwy wyświetlane i agregacje danych w obszarze Dostosowywanie karty danych.

  Zostanie wyświetlone okno Dostosowywanie karty danych.

  Okno dialogowe Dostosowywanie karty danych

 3. Aby dodać pola, kliknij ikonę Dodaj pole Ikona Dodaj pole , a następnie wybierz odpowiednie pole. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, możesz przewinąć w dół.

  Powtórz ten krok dla każdego pola, które ma być wyświetlane na karcie danych.

 4. Aby wprowadzić zmiany w polu, umieść wskaźnik myszy na jego nazwie, aby wyświetlić te przyciski: Przyciski dla nazwy pola .

  Aby zmienić nazwę pola kliknij pozycję Przycisk Edytuj .

  Aby zmienić sposób agregacji pola, kliknij pozycję Przycisk Agreguj .

  Domyślnie dane są agregowane jako suma. Możesz wybrać różne sposoby agregacji lub wybrać pozycję Bez agregacji.

  Aby usunąć pole z karty danych, kliknij pozycję Przycisk Usuń .

 5. Aby zmienić kolejność pól na karcie danych, przeciągnij i upuść pola danych do wybranej lokalizacji.

 6. Aby dodać tytuł lub zmienić układ, kliknij strzałki szablonu w celu wybrania szablonu spełniającego Twoje potrzeby.

  Opcje szablonu na karcie danych

 7. Aby zacząć od początku, możesz kliknąć pozycję Resetuj domyślne.

  Zastosowane przez Ciebie ustawienia niestandardowe zostaną usunięte.

Porady : 

 • Jeśli chcesz dodać własny tekst do elementów w planie, możesz wstawić go jako adnotacji. Mapy 3-w jest automatycznie dostosowywany tak orientacji adnotacje. W przeciwieństwie do karty danych adnotacje stale widoczny punkt danych.

 • Możesz również dodać pole tekstowe, aby wpisać więcej szczegółowych informacji. Pole tekstowe nie jest skojarzone z punktem danych i pozostaje widoczne na mapie w miejscu, w którym zostanie umieszczone.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dla programu Excel — aktualizacja luty dla usługi Office 365 mapy 3-w

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×